Co je v dohodě, na níž jednání zatím zkrachovalo

dotazník, hodnocení, pero

Šéfové lékařských odborů a komory Martin Engel a Milan Kubek předložili ministru zdravotnictví Leoši Hegrovi návrh dohody o úpravě poměrů ve zdravotnictví. Heger ji ale nepřijal a označil ji za „ultimátum“. A tak jednání zkrachovala.

Hlavní body dohody:

1. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) se zavazuje nejpozději 1. března přijmout novelu úhradové vyhlášky pro rok 2011 tak, že úhrady nemocnicím stoupnou alespoň o dvě miliardy korun. Navýšení se rovnoměrně rozdělí podle počtu lékařů v nemocnici a zdravotní pojišťovny ho provedou formou zvýšených záloh. Podmínkou navýšení úhrad je realizace zvýšení tarifních platů všech lékařů.

2. MZ se zavazuje zajistit s účinností od 1. března ve svých nemocnicích navýšení tarifních platů měsíčně u lékařů v 11. a 12. platové třídě o 8000 korun, v 13. platové třídě o 10 000 a ve 14. a vyšší třídě o 12 000 korun. U lékařů s úvazkem nižším než 1,0 se navýšení tarifních platů poměrně krátí.

3. MZ v součinnosti s vládou se zavazuje nejpozději k 30. červnu 2011 předložit návrh zákona o odměňování zdravotnických pracovníků, který zahrne březnové navýšení tarifních platů a další postupné jejich zvyšování tak, aby nejpozději do 1. ledna 2013 dosáhl průměrný tarifní plat lékaře podle kvalifikace a praxe 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy v Česku.

4. MZ se zavazuje uložit nejpozději do pěti dnů od uzavření této dohody svým nemocnicím, aby vzaly zpět lékaře, kteří podali výpověď v akci Děkujeme, odcházíme, a do 28. února ji stáhnou, a to bez toho, aniž by podmínky poměru byly jakkoli změněny.

5. MZ se zavazuje k jednání, jež povedou k uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně, která platí pro celé zdravotnictví.

6. MZ se zavazuje pracovat na reformě, jejíž součástí bude zejména: – optimalizace lůžkového fondu a úpravy nemocniční sítě – definování počtu pracovníků a technického vybavení pro poskytování péče – úpravu seznamu výkonů, aby se stal ceníkem s minimálními cenami, jež budou závazné pro všechny zdravotní pojišťovny – definování úhradových standardů, tedy nároku pojištěnců – racionalizace vstupu nových medicinských technologií – úspory v lékové oblasti – spravedlnost v platbách pojistného na zdravotní pojištění – účinná protikorupční opatření – změny systému vzdělávání lékařů MZ se zavazuje na těchto změnách spolupracovat s lékařskou komorou, uspořené peníze půjdou přednostně na platy zdravotníků

7. MZ se zavazuje provádět všechna ustanovení dohody ve spolupráci s lékařskými odbory a komorou.

8. LOK se zavazuje do pěti dnů od podpisu dohody odvolat akci Děkujeme, odcházíme a vyzvat lékaře, kteří podali výpověď, aby po podpisu kolektivní smlouvy vyššího typu ji vzali zpět, případně požádali zaměstnavatele o opětovné přijetí. Garantem dohody jsou předseda vlády a prezident lékařské komory.

Ohodnoťte tento článek!