Co na to Klaudián?

Sociální demokracie překvapila protivníky „americkým přístupem“ ke krajským volbám. Vtiskla jim své téma: zdravotnictví. Je ho ale tolik, až tropí hlouposti.
ČSSD už upozornila média, že Raduan Nwelati z ODS, použil na svých billboardech stejné heslo, na které má „copyright“ kandidát na středočeského hejtmana Karel Machovec…

Sociální demokracie překvapila protivníky „americkým přístupem“ ke krajským volbám. Vtiskla jim své téma: zdravotnictví. Je ho ale tolik, až tropí hlouposti.

Tomáš Julínek, stínový ministr zdravotnictví z ODS, upozorňuje, že na jižní Moravě sociálnědemokratická kandidátka na hejtmanku Zuzana Domesová volá na billboardech „stop privatizaci nemocnic, ačkoliv se tam nemocnice nejen neprivatizují, ale ani netransformují na obchodní společnosti jako v některých jiných krajích.

Naproti tomu Pavel Trpák, lídr ČSSD v Královéhradeckém kraji, bojuje proti blbé náladě.

To by dle poněkud jízlivého komentáře stínového ministra mohlo vést k dojmu, že nabádá veřejnost k optimističtějšímu pohledu na skutečnost, že nemocnice v majetku kraje byly převedeny na akciové společnosti a zastřešeny holdingem, v jehož představenstvu zasedá i doktor Trpák.

Nebojte se

Aby však ODS nebyla jízlivá přespříliš. ČSSD už upozornila sdělovací prostředky, že středočeská „patnáctka“ do zastupitelstva, Raduan Nwelati z ODS, použil na svých billboardech navlas stejné heslo, na které má „copyright“ sociálnědemokratický kandidát na středočeského hejtmana Karel Machovec.

Heslo má podobnou naléhavost jako pověstný výrok římského státníka Cata: Soudím, že Kartágo by mělo být zničeno. Novodobě to zní: Nedopustím privatizaci Klaudiánovy nemocnice.

Podle prohlášení ČSSD tak občanští demokraté aktuálně přizpůsobili kampaň náladě veřejnosti, „která privatizaci nemocnic není nakloněna.

Středočeský hejtman a místopředseda ODS Petr Bendl to pochopitelně odmítá a poukazuje na to, že jejich kandidát chtěl jen ozřejmit absurditu tvrzení, že se ve středních Čechách nemocnice privatizují, když nic takového ani neprobíhá, a u páteřních nemocnic, ke kterým patří i mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice, se s tím ani nepočítá. Sám Raduan Nwelati ale připouští, že je to jen část pravdy.

Ta druhá říká, že chtěl opravdu veřejnosti sdělit, že se nemocnice privatizovat nebude a není se čeho obávat.

Vyřčena Raduanem Nwelatim má tato informace zvláštní váhu, protože ortopéd Nwelati (otec je Syřan, matka Češka, Raduan se narodil v Česku – poznámka redakce) je pověřen řízením Sdružení zdravotnických zařízení v Mladé Boleslavi a předtím tam řadu let pracoval.

Do sdružení kromě Klaudiánovy nemocnice patří mladoboleslavské zdravotní středisko Modrá hvězda, léčebny dlouhodobě nemocných v Kosmonosích a Mnichově Hradišti a dětský domov.

Svoje pravdy

Nwelati i Bendl mají pravdu, když říkají, že v koncepci zdravotnictví Středočeského kraje není nic o tom, že páteřní nemocnice, klíčové pro zdravotnickou péči ve svém regionu (kromě mladoboleslavské jsou to nemocnice v Kolíně, Příbrami a Kladně), by měly být privatizovány.

Počítá se pouze s jejich převedením do právní formy akciové společnosti, která je podle koncepce lepší než dosavadní statut příspěvkové organizace. Majoritním vlastníkem by měl být kraj, a tím by bylo zajištěno respektování veřejného zájmu v činnosti obchodní společnosti.

S privatizací – pronájmem a postupně i prodejem – se počítá pouze u nemocnic, které nejsou pro zdravotnictví kraje klíčové, a i tam má být povinnost zabezpečit určitý druh péče zakotvena formou věcného břemene.

Karel Machovec ale odpovídá, že poukazování na možnost privatizace není z jeho strany plané strašení lidí, nýbrž upozornění na reálné nebezpečí.

Majoritní podíl kraje neznamená, že kraj by byl v obchodní společnosti jediným vlastníkem. Při prvních problémech prý hrozí, že nemocnice změní vlastníka.

Neziskovou organizaci Machovec pro nemocnice považuje za vhodnější než obchodní společnost. „Není nezisková proto, že by nevytvářela zisk, ale proto, že zisk nedaní, nýbrž investuje do rozvoje firmy, říká.

O tom, že lidé těmto argumentům rozumějí, prý svědčí ohlas na petici proti privatizaci zdravotnictví ve Středočeském kraji, kterou od května do září podepsalo téměř 78 tisíc lidí. „To je bezmála tolik lidí, kolik v minulých volbách v kraji volilo ODS, zdůrazňuje sociálnědemokratický kandidát.

Aktuální nálada

Faktem je, že uskutečňování záměrů zdravotnické koncepce bylo ve Středočeském kraji zastaveno. Pravděpodobně v důsledku tlaku stran bývalé čtyřkoalice, která má společně s ODS většinu v krajském zastupitelstvu. Klaudiánova nemocnice tudíž zůstává příspěvkovou organizací.

Nicméně zdravotnictví je volebním tématem číslo jedna a veřejnost, zdá se, velmi zajímá. Když předminulou sobotu Klaudiánova nemocnice pořádala den otevřených dveří, přišlo přes půldruhého tisíce lidí z Boleslavi i okolí. Část patrně proto, že chtěla vědět, co čeho jednou půjde, některé ale asi přilákaly privatizační diskuse.

Sociální demokracie ještě v předstihu akci kritizovala za to, že prý ODS využívá seznámení veřejnosti s nemocnicí k předvolební kampani a ředitel lákal lidi na pivo a občerstvení zdarma. Pivo v nemocnici! A je pravdou, že den otevřených dveří prospěl ODS, jejíž kandidát je v nemocnici ředitelem.

Ale možná že prospěl i ČSSD, která varuje lidi před nedozírnými důsledky hypotetické privatizace. Klaudiánova nemocnice je, alespoň na první pohled, úhledná, čistá, zřejmě dobře vedená, takže člověk by se jí nerad vzdával.

Mimochodem, když už bylo v tiskové zprávě ČSSD odsouzeno lákání veřejnosti na pivo a občerstvení, je třeba říct, že na těchže webových stránkách středočeské sociální demokracie visí pozvánka na seriál pouštění draků s Karlem Machovcem. „Mám připravené pro všechny občerstvení a pro dospělé pivo zdarma, slibuje sociálnědemokratický lídr.

Všichni proti

S průběhem volební kampaně může být spokojen. Na marketingové ztvárnění byla pozvána agentura, ale nápad udělat kampaň o zdravotnictví prý pochází ze středočeské stranické organizace.

Fakt je, že s heslem „Nedopustím privatizaci Klaudiánovy nemocnice jde do voleb celá mladoboleslavská sociálnědemokratická kandidátka. Ale je to, formálně logicky, dost „dada. Protože když něco nedopustím, tak to ani nehrozí…

Sám Mikoláš Klaudián se k ničemu nevyjadřuje, i když je nemocnice jeho. Však už je také pět set let po smrti.

Nemocnice byla v roce 1993 pojmenována po středověkém učenci, který začátkem šestnáctého století v Mladé Boleslavi založil tiskárnu, lékárnu, provozoval lékařskou praxi a vůbec „všeobecně požíval značné společenské úcty pro svoji vzdělanost ve většině vědních oborů tehdejší doby, jak praví první číslo magazínu Klaudiánovy nemocnice.

Relativita výsledku

Když byla v lednu 2003 nemocnice jako okresní, tedy státní zdravotnické zařízení předána do majetku kraje, měla podle Raduana Nwelatiho ztrátu 160 milionů korun. Devadesát milionů prý zaplatil stát, sedmdesát milionů nemocnice postupně uhradila z vlastních zdrojů.

Letos nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti a za první pololetí měla – bez zkreslujícího vlivu absurdního vykazování odpisů v krajských příspěvkových organizacích – osmimilionový kladný hospodářský výsledek, tvrdí ředitel.

Dodává, že ani v dnešních, rozhodně ne vyhovujících podmínkách nejsou nemocnice a priori odsouzeny ke ztrátám. Záleží na tom, jak jsou řízeny.

Dobré výsledky kandidáta ODS ale mohou paradoxně sloužit jako potvrzení slov sociálnědemokratického lídra. Nemocnice jako akciové společnosti nebo „es er ó nejsou řešení, tvrdí Karel Machovec. Dokládá to vývojem ve Středočeském kraji.

Bývalé okresní nemocnice, dosud příspěvkové organizace, jsou v zisku nebo alespoň vyrovnaně hospodaří. Ve ztrátě je ale nemocnice v Příbrami, první krajská nemocniční akciovka.

Josef Michl, Euro

Ohodnoťte tento článek!