Co navrhuje ministr Julínek, je riskantní experiment

Titulní obrázek

Česká medicína má díky vašim kvalifikovaným lékařům velmi slušnou úroveň. Vzhledem k tomu, že pracuji ve Francii, tedy v zemi, jejíž zdravotnictví je všeobecně považováno za nejlepší na světě, dovoluji si vašim lékařům a politikům radit, jak zdravotní péči v ČR ještě zlepšit,“ řekl Právu prezident evropské feredace lékařů zaměstnanců Claude Wetzel…

PREZIDENT EVROPSKÉ FEDERACE LÉKAŘŮ ZAMĚSTNANCŮ CLAUDE WETZEL ŘEKL PRÁVU:

České zdravotnictví je v krizi, podle odborníků z ministerstva zdravotnictví je nezbytná jeho zásadní reforma. Co vy na to?

To je nesmysl. Česká medicína má díky vašim kvalifikovaným lékařům velmi slušnou úroveň. Vzhledem k tomu, že pracuji ve Francii, tedy v zemi, jejíž zdravotnictví je všeobecně považováno za nejlepší na světě, dovoluji si vašim lékařům a politikům radit, jak zdravotní péči v ČR ještě zlepšit.

Zkuste to

Kvalita pochopitelně není zadarmo. Francie investuje do zdravotnictví 11 % svého hrubého domácího produktu (HDP), ale tato investice se vyplácí. Česká republika je zemí s fantasticky rostoucí ekonomikou, o 6% meziročním růstu si my ve Francii můžeme nechat pouze zdát. Proto je pro mne zcela nepochopitelné, proč podíl výdajů na zdravotnictví na HDP v ČR několik let klesá. Již jste se propadli pod kritickou hranici 7 % HDP. Proč, když peníze máte?

Údajně proto, že víc zatím nelze

Kritický nedostatek peněz v českém zdravotnictví je čistě a pouze důsledkem špatných politických rozhodnutí. Kvůli nízkým mzdám a špatným pracovním podmínkám pak odcházejí z vašich nemocnic lékaři i zdravotní sestry. Evropská unie je znepokojena tím, že v jejích nových zemích vzniká zdravotní poušť. Kdo bude ošetřovat vaše nemocné, když vaši lékaři odejdou do Německa nebo do Británie? Mám pocit, že tyto zásadní problémy vaše politiky vůbec nezajímají.

Česká veřejnost se zajímá o reformu zdravotnictví, jejíž tvůrce ministr Julínek chce prostřednictvím privatizace a posílením konkurence zlepšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Jaký je váš názor na připravované zákony?

V žádné evropské zemi nebylo dosud zdravotnictví privatizováno v takové míře, jak váš ministr navrhuje. Například univerzitní nemocnice jako akciové společnosti, něco takového je ve vyspělých státech jevem zcela okrajovým. Klíčová zdravotnická zařízení kontroluje stát. Naprostou samozřejmostí je existence sítě veřejných neziskových nemocnic. Osobně pracuji jako anesteziolog v univerzitní nemocnici ve Štrasburku, a tedy dobře vím, o čem mluvím. Zdravotní péče je v Evropě považována za službu ve veřejném zájmu, jejíž poskytování nelze ponechat pouze tržním mechanismům. To, co navrhuje váš ministr zdravotnictví Julínek, to je riskantní nevyzkoušený experiment, který odporuje evropské tradici poskytování zdravotní péče na solidárním principu.

Vaše levicové názory mne překvapují. Vy popíráte tezi, že soukromý vlastník dokáže hospodařit lépe než stát?

To není o pravicovosti či levicovosti, to je věc zdravého rozumu. Zachování dostupné zdravotní péče pro každého, kdo ji potřebuje, bez ohledu na jeho finanční situaci, to je jeden ze základních úkolů civilizovaného státu, je to otázka sociální soudržnosti vaší společnosti. Nenechte si zničit to, co slušně funguje. A ptáte-li se na to hospodaření, pak soukromý vlastník jistě dokáže dobře hospodařit, ale především ke svému vlastnímu prospěchu.

Jaké jsou vaše zkušenosti s takzvanou řízenou péčí?

Zdravotní péče řízená pojišťovnami, cílem jejichž vlastníků je maximální zisk, snižuje kvalitu zdravotní péče a bere pacientům právo svobodně si volit svého lékaře. Nenechte se o tuto svobodu připravit. Česká republika je součástí Evropské unie a nám není osud vašich zdravotníků a občanů lhostejný. Proto FEMS na svém plenárním zasedání v Praze jednomyslně přijal usnesení podporující protestní akce, jejichž cílem je zabránit schválení nebezpečného experimentu ministra Julínka.

Václav Pergl, Právo

Co navrhuje ministr Julínek, je riskantní experiment
Ohodnoťte tento článek!