Co říká neoficiální text koaliční smlouvy o zpravotnictví?

Dosud neoficiální text koaliční smlouvy ČSSD a Koalice publikovaný 8. července obsahuje v kapitole Zdravotní péče patnáct bodů. V nich se budoucí vládní partneři shodli mj. na akceptování programu…

WHO Zdraví pro všechny ve 21. století, na aplikaci Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a na splnění požadavků EU ve vztahu ke vzdělávání ve zdravotnictví. V obecných principech by se výdaje na zdravotnictví neměly dále zvyšovat, a to ani formou zvyšování zdravotního pojištění, ani formou spoluúčasti pacientů. Nadbytečné kapacity zdravotnických zařízení chce budoucí vláda restrukturalizovat a využít pro ošetřovatelskou či rehabilitační péči. ČSSD a Koalice se zavazují mj. k tvorbě standardů zdravotní péče a k posílení informovanosti veřejnosti ohledně kvality zdravotnictví, včetně informací o jednotlivých zdravotnických pracovištích.

Budoucí vláda dále mj. slibuje, že „připraví mechanismy optimalizace pohybu pacienta při vyhledávání zdravotní péče s důrazem na odpovědnost pacienta i lékaře. Smluvní strany rovněž budou hledat způsob, jak zamezit neoprávněnému využívání nemocenského pojištění, případně na základě propojení zdravotního a nemocenského pojištění. Ceny léčiv se mají stabilizovat s tím, že ke změnám úhrad léků by mělo docházet jen jednou ročně. Budoucí vláda hodlá urychleně připravit mj. zákon o zdravotnckých zařízeních.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!