Co uděláte, když lékaři podají výpověď?

otazník

Na otázku odpovídají ředitelé FN Bulovka, Nemocnice Hranice, FN Plzeň, FN Ostrava a Fakultní Thomayerovy nemocnice.

KATEŘINA TOBĚRNÁ, ředitelka FN Bulovka, Praha: Do konce roku bych měla vědět, kolik lékařů a z jakých oddělení dalo výpověď. Podle počtu odcházejících bych potom řešila stav na jednotlivých odděleních. Možností, jak řešit nedostatek lékařů, je více – například náborem nových zaměstnanců. Nelze vyloučit ani možnou redukci počtu lůžek, redukci počtu ambulancí apod.

EDUARD SOHLICH, ředitel Nemocnice Hranice a předseda Asociace českomor. nemocnic (malé nemocnice): Těžko lze předjímat dopady situace, která ještě nenastala.
Pokud by však došlo k hromadným výpovědím lékařů a v jejich důsledku k odchodům byť jen části lékařů z nemocnic, znamenalo by to ohrožení poskytování nemocniční péče v celých regionech. Taková situace by se neobešla bez pomoci a včasného zásahu státu.

JAROSLAVA KUNOVÁ, ředitelka FN Plzeň a předsedkyně Asociace (velkých) nemocnic: Nevěřím, že v naší nemocnici lékaři výpověď dají. Věřím, že vládnoucí koalice a ministerstvo zdravotnictví do konce prosince přijmou nějaké závěry ohledně platů, a já udělám vše pro to, aby jim platy sníženy nebyly. Jinak rezervy v nemocnicích jsou. Šetřit musí nejen vedení, ale i lékaři rozumnou, účelnou a kvalitní léčbou.

SVATOPLUK NĚMEČEK, ředitel FN Ostrava: Masové výpovědi lékařů z naší nemocnice nečekáme.
Samozřejmě že vycházíme z podmínek, které naše republika v oblasti odměňování umožňuje. Přesto se snažíme o to, aby tyto podmínky byly co nejlepší. Nezaznamenali jsme ani žádné tendence k podávání hromadných výpovědí.

KAREL FILIP, ředitel Thomayerovy nemocnice Praha: Pokud lékaři podají k 31. 12. výpověď, poběží jim dle Zákoníku práce dvouměsíční výpovědní lhůta. Během ní musíme připravit krizový management tak, abychom byli schopni zajistit neodkladnou péči. Uvažujeme o výpomoci některých praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří jako privátní subjekty výpovědi dávat nebudou. Zatím nemám žádné zprávy o tom, o kolik lékařů by se jednalo.

Co uděláte, když lékaři podají výpověď?
Ohodnoťte tento článek!