ČR bojuje proti nezákonným transplantacím

transplantace, dárce orgánů, orgán

Česká republika se připojila k mezinárodní konvenci zakazující nezákonné obstarávání orgánů k transplantacím. Úmluvu Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány podepsalo celkem čtrnáct členských států EU.

Dokument je výsledkem několikaleté snahy Rady Evropy v boji proti obchodování s lidskými orgány, které se účastnili také pracovníci Ministerstva spravedlnosti ČR a zástupce Koordinačního střediska transplantací (KST). Jak informoval zástupce ředitele Koordinačního střediska transplantací (KST) Přemysl Frýda, ČR se zařadila mezi první signatáře této mezinárodní konvence. „V otázkách práva, ochrany a prevence vztahujících se k oblasti transplantací je Česká republika v popředí. Všechny zásady přijaté konvence jsou již několik let zakomponovány do českého trestního zákoníku a to i díky novele transplantačního zákona z roku 2013, na které se spolupodílelo právě i Koordinační středisko transplantací,“ uvedl Přemysl Frýda.

I zatýkání zdravotníků

Koncem března se ve španělském městě Santiago de Compostela sešlo přes 250 odborníků na mezinárodní konferenci o boji proti nezákonnému obchodování s lidskými orgány. Lékaři, právníci a politici z celého světa tak završili několikaletou snahu Rady Evropy, na jejímž konci bylo přijetí mezinárodní konvence zakazující jakoukoliv formu obstarávání orgánů k transplantacím, která by byla založena na vydírání, uplácení nebo zneužití nouze.

„Na konferenci jsme vyslechli příběhy zneužitých lidí z rozvojových zemí, ale vystoupili i účastníci ze zemí bohatých, kteří aktivně bojují proti tomu, aby tato praxe dále pokračovala. Prezentovaly se fotografie chudáků s jizvou po vyjmuté ledvině, za kterou dostali výměnou pár set euro a zničené zdraví až do konce života. Viděli jsme desítky novinových článků a obrázků dokumentujících otřesné případy, ale došlo i na záběry ze zatýkání zdravotníků nebo zprostředkovatelů, kteří z nelegálních odběrů a transplantací bohatli,“ popisuje zástupce ředitele KST JUDr. Přemysl Frýda.

V českém právu zásady již jsou

KST se problematikou nezákonného obstarávání orgánů k transplantacím zabývá dlouhodobě. Jak Frýda dále uvedl, zástupce KST se spolu s kolegy z Ministerstva spravedlnosti zúčastnil v Bruselu a Štrasburku všech jednání, na nichž se, bod po bodu, přijatý mezinárodní dokument skládal. KST bylo také u přípravy návrhu novely transplantačního zákona, která zpřísnila podmínky pro žijící dárce právě s cílem zabránit možným snahám o získání orgánu k transplantaci mimo oficiální čekací listinu.

Nadto se KST zasadilo o to, aby se na českou čekací listinu nemohl dostat nikdo, kdo je už současně registrován v jiné zemi. „Je potěšitelné, že se Česká republika aktivně zapojila do akce proti tak závažným zločinům a že byla mezi prvními signatáři konvence. A dvojnásob potěšitelná je i skutečnost, že všechny zásady boje proti nelegálnímu obchodování s lidskými orgány, které jsou v dokumentu obsaženy, už byly před několika lety zakomponovány do českého trestního zákoníku,“ dodává JUDr. Frýda. Česká republika tak podle něj v této oblasti získává respekt nejen stále rostoucím počtem provedených transplantací, ale nyní také v otázkách práva, ochrany a prevence.

Ohodnoťte tento článek!