ČR chce miliardami Kč z fondů EU podpořit reformu psychiatrie

Na reformu psychiatrické péče, podporu zdravého životního stylu a modernizaci sítě center specializované péče chce ministerstvo zdravotnictví získat v letech 2014 až 2020 několik miliard korun z operačních programů EU. Přesnou očekávanou částku ministerstvo nevyčíslilo.

Peníze by měly jít z programu Zaměstnanost ministerstva práce a sociálních věcí a z Integrovaného regionálního operačního programu ministerstva pro místní rozvoj. Oba programy vláda schválila 9. července.

V Česku žije až půl milionu lidí s vážným psychiatrickým onemocněním, třetina obyvatel se někdy v životě s tímto onemocněním léčila. Duševní poruchy a poruchy chování jsou druhým nejčastějším důvodem pro vyplácení invalidního důchodu.

Z Integrovaného regionálního operačního programu má být podpořeno odhadem 30 nových center duševního zdraví, 711 lůžek vysoce specializované péče a 17.000 lůžek návazné péče. To je přibližně 45 procent z celkového počtu 37.377 lůžek v zařízeních pro poskytování následné péče.

Část podpory má jít na modernizaci infrastruktury vysoce specializované onkogynekologické a perinatologické péče. Z předchozích programovacích období jsou ustaveny sítě center onkologické, kardiovaskulární, traumatologické a iktové péče.

České zdravotnictví přes zahájenou restrukturalizaci má stále nevhodnou strukturu lůžek, chybí mu potřebná infrastruktura a podceněna je následná rehabilitační péče o lidi se zdravotním postižením a psychiatrickým onemocněním. Zdravotní a sociální péče jsou nedostatečně provázány, hlavní těžiště péče je ve velkých ústavech bez alternativy ambulantní či terénní péče.

Dohoda o partnerství, která je základním dokumentem pro vyjednávání s Evropskou komisí, byla do Bruselu odeslána 17. dubna 2014. V jejím rámci byly uvedeny i priority Česka. Dohoda zakotvuje opatření ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, zvýšení podílu zdravotnických zařízení splňujících standardy a modernizovanou strukturu poskytovatelů vysoce specializované a návazné péče.

Ohodnoťte tento článek!