ČR má konečně transplantační zákon, zákonodárci ale avizují jeho novelu

Přes kontroverzní diskusi včera senát návrh zákona o transplantacích schválil. Většina zákonodárců se přitom shodla v tom, že norma si zřejmě velmi rychle vyžádá novelizaci, protože obsahuje obrovské množství nedostatků…

a právních nejistot. Tomáš Julínek (ODS) se na plénu senátu znovu pokoušel prosadit vypuštění paragrafu, z něhož není zcela jasné, v jakých časových lhůtách musí proběhnout pitva zemřelého dárce orgánů a kdo ponese odpovědnost za zdravotní nezávadnost transplantátů. Kontroverzní ustanovení však zůstalo v normě zachováno. Podle právního výkladu některých senátorů zmíněný paragraf pouze zdůrazňuje povinnost zahájit případně urychlenou léčbu u příjemce zdravotně nevhodného orgánu. Při diskusi ve zdravotním výboru senátu 29. května se hovořilo o poměrně vysoké úmrtnosti příjemců transplantátů v ČR s tím, že zástupci patologů požadují vytvořit větší právní jistoty v této oblasti.

Mezi T. Julínkem a Karlem Bartákem (nezařazený), který působí ve FN Hradec Králové, se odehrála slovní přestřelka o tzv. studené ischemii – době od odejmutí po transplantování orgánů. Zatímco T. Julínek uváděl mnohem kratší doby, v nichž lze uchovat kvalitu odebraných orgánů, K. Barták odkazoval na odlišnou praxi transplantologů v Hradci Králové. Pomocí perfúze lze odebrané orgány uchovávat delší dobu v potřebné kvalitě.

(vla), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!