ČRo 1: Protestují někteří odborníci právem proti chystané reformě tuzemské psychiatrické péče?

mikrofon, média, rozhovor

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Před rušením psychiatrickým ústavů varovali na dnešním setkání s politiky a zástupci pacientů odborníci v daném oboru. Například náměstek ředitele Psychiatrické léčebny v Bohnicích Ivan David se obává, že by pak řada dosud hospitalizovaných mohla skončit na ulici. Zkušenosti ze zahraničí podle něj ukazují, že komunitní péče, na kterou se chce připravovaná reforma psychiatrického oboru v Česku zaměřit, nestačí. Do vysílání zvu právě Ivana Davida, dobrý večer.

Ivan DAVID, náměstek ředitele Psychiatrické léčebny v Bohnicích

Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

A pak také 1. náměstka ministra zdravotnictví Marka Ženíška. Dobrý večer.

Marek ŽENÍŠEK, 1. náměstek ministra zdravotnictví

Dobrý večer vám i posluchačům.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane Davide, co zejména vyčítáte té chystané reformě, proč se obáváte, že by, když to řeknu lidově, mohli skončit na ulici lidé, kteří teď jsou v psychiatrických ústavech.

Ivan DAVID, náměstek ředitele Psychiatrické léčebny v Bohnicích

Já té reformě nevyčítám vůbec nic, protože jí neznám. Reforma nebyla předložená. A jenom proto, že se dlouhodobě zabývám historií péče o duševně nemocné a organizací psychiatrické péče, tak vím, že celá řada reforem v zahraničí skončila masovým bezdomovectvím a následně také reinstitucionalizací, to znamená, že ti, kteří dříve byli hospitalizováni v ústavech, se dostali zejména do vězení, anebo do málo vhodných sociálních zařízení, které nebyly vhodné pro takový typ osob z hlediska tedy jejich potřeb. Čili tyto mé znalosti mě vedou k velké ostražitosti, aby se stejný případ neopakoval i v České republice, já se nedomnívám, že věci, které v zahraničí dopadají špatně …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

By mohly u nás dopadnout líp.

Ivan DAVID, náměstek ředitele Psychiatrické léčebny v Bohnicích

By mohly u nás dopadnout lépe. Čili já varuji, se nevyjadřuji ke konkrétnímu materiálu, který nemám, ale varuji před tím, že takové věci jinde nastaly v masovém měřítku, dodnes se z toho ty společnosti nedostaly, například Spojené státy, což je takový příklad velmi známý, ale i řada jiných zemí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Takže je to takové varování. Pane náměstku Ženíšku, berete si k srdci slova pana doktora Davida, tedy že by mohly dopadnout záměry plánované reformy tak, jak teď popsal?

Marek ŽENÍŠEK, 1. náměstek ministra zdravotnictví

Tak já předně oceňuji, že se jedná tedy v tuto chvíli již pouze o varování, na té konferenci, pokud vím, tak ty výstupy ve sdělovacích prostředcích, v nich byl skutečně kritika toho, co ministerstvo koná, my jsme se proti tomu ohradili, proti některým těm výrokům, že se nám zdáli nefér, protože například kritizovat ministerstvo zdravotnictví, že plánuje rušit léčebny, aniž by mělo připravenou komunitní, připravená komunitní centra a různé alternativy, tak je přesně to, před čím samo ministerstvo varuje a jakou cestou se rozhodně nechce vydat. Ministerstva si /nesrozumitelné/, operuje právě s tím, že nejprve musí být vybudována nějaká alternativa či síť různých alternativ …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

A to konkrétně, pane náměstku, ta komunitní centra.

Marek ŽENÍŠEK, 1. náměstek ministra zdravotnictví

To jsou například i třeba komunitní centra, to jsou třeba například třeba ty komunitní centra a potom teprve mohu řešit samostatné nebo samotné léčebny. Takže nás zaskočila ta kritika, navíc se ohrazujeme i, že je to postaveno ve smyslu odborníci versus ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo zdravotnictví nekoná samo v té pracovní skupině, které se od loňského roku předkládají a řeší témata vztahující se k nějaké koncepci toho, té, toho, léčby duševního zdraví nebo vývoje, tak jsou zástupci právě odborné společnosti …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane Ženíšku, jenom jednu věc ještě k tomu, tedy to není běh na krátkou trať, to by bylo asi na několik let.

Marek ŽENÍŠEK, 1. náměstek ministra zdravotnictví

My jsme samozřejmě od začátku veřejnost i odbornou veřejnost informovali v tom smyslu, že se chystáme navázat tu připravovanou reformu, jejichž výsledky nebo ten strategický cíl bude znám v polovině tohoto roku, takže zatím není potřeba se obávat nějakých variant, že ještě ani my jako ministerstvo je neznáme, spolupracujeme s odbornou společností a se zástupci odborné veřejnosti. A že je potřeba to navázat právě na evropské fondy, což znamená 2014 až 2020, nové programové období. Tudíž dáváme najevo, za prvé, že ta reforma nebo ten cíl reformy nebude, nebude letní, proto chceme využít evropské fondy …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

A že také nebude krátká ta reforma.

Marek ŽENÍŠEK, 1. náměstek ministra zdravotnictví

A zároveň a že nebude, že nebude hotova za jediný den nebo rok nebo volební období.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane náměstku Davide, když se na to podíváme z tohoto hlediska, tedy že český stát chce získat peníze z Evropské unie na tento záměr a že počítá s tím, že to bude trvat i několik let, třeba 6 let, myslíte si, že by to bylo pro pacienty s duševní poruchou lepší orientovat se na ta komunitní centra, na péči v domácnosti?

Ivan DAVID, náměstek ředitele Psychiatrické léčebny v Bohnicích

No, tak pan náměstek Ženíšek, pokud je mi známo, je politolog. A já bych chtěl zdůraznit, že pacienti jsou velmi různí, někteří mohou být zaměstnáni na plný úvazek v kvalifikovaném zaměstnání, někteří nejsou bez cizí pomoci způsobilí se o sebe postarat, čili pro různé typy nemocných je potřeba mít různé typy péče. Já se domnívám, že ten předpoklad, že se lze obejít bez intenzivní péče po dobu hospitalizace v odborném zařízení, je neoprávněný. A v celé řadě zemí došlo k naprosto nepřiměřené redukci sítě této péče, a to z úsporných důvodů. A já, když jsem četl ten analytický materiál, kteří ti, jak říkal pan náměstek Ženíšek, odborníci vypracovali, tak tam naopak se počítá jako s jednou variant – s úplnou likvidací psychiatrických ústavů a mimo jiné se zdůrazňuje právě to hledisko úspory. Pokud se jedná o ty evropské fondy, tak je třeba říct, že tato, ta péče sociální následná, která je u nás velmi nerozvinutá, vyžaduje systematické financování …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Tedy více peněz …

Ivan DAVID, náměstek ředitele Psychiatrické léčebny v Bohnicích

Nikoliv, nikoliv jenom nahodilý nějaký zdroj, po jehož vyčerpání se řekne, tak, milánkové, došli nám peníze, takže my končíme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Dobře. To jsou námitky, pane Ženíšku, mě by zajímalo, jestli počítáte v té variantě i s tím, myslím, té reformy, že by se opravdu rušily úplně psychiatrické léčebny pro akutní případy.

Marek ŽENÍŠEK, 1. náměstek ministra zdravotnictví

To je skutečně takový strašák, který nevíme, z čeho vychází, zajímavé je, zejména před tím, před tím varuje právě náměstek jedné z léčeben, kde navíc její ředitel velmi podporuje ty reformní snahy ministerstva zdravotnictví. Ten analytický materiál, o kterém pan ministr hovořil, je …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Už jen prosím krátce.

Marek ŽENÍŠEK, 1. náměstek ministra zdravotnictví

… je materiál odborné společnosti, tudíž předpokládám, že i on je členem odborné společnosti, tudíž to není materiál nějakých politologů, jak jsem zaznamenal tu poznámku, která je asi tak relevantní úplně stejně, jako kdybych panu ministrovi vyčítal, že jistě jako ministr zdravotnictví a jako psychiatr sestavoval taky někdy rozpočet.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

1. náměstek ministra zdravotnictví Marek Ženíšek. Náměstek ředitele psychiatrické léčebny v Bohnicích Ivan David. Pánové, já vám děkuji, na shledanou.

Marek ŽENÍŠEK, 1. náměstek ministra zdravotnictví

Děkuji, za pozvání, na shledanou.

Ivan DAVID, náměstek ředitele Psychiatrické léčebny v Bohnicích

Na shledanou.

Ohodnoťte tento článek!