ČRO 1: Vláda nebere dostatečný ohled na potřeby handicapovaných občanů

mikrofon, rádio, rozhovor,

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Vláda a zákonodárci neberou dostatečný ohled na potřeby handicapovaných občanů, když se plánují změny ve zdravotním a sociálním systému, tvrdí manifest, který před polednem představila Národní rada osob se zdravotním postižením. Jejím předsedou je Václav Krása. Dobrý den. (needitovaný přepis pořadu)

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pokoušíme se o spojení s náměstkem ministra zdravotnictví Ferdinandem Polákem, snad se podaří později. Pane Kráso, nejdříve vy. S čím přicházíte v manifestu, který jste představili před polednem?

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

My především jsme chtěli říct politikům, ale i veřejnosti, že reforma sociálního systému vlastně přivedla k chaosu, k tomu, že dochází k odebírání velkého počtu dávek osobám se zdravotním postižením, že občanům jsou odebírány průkazky osob se zdravotním postižením, že dochází k tomu, že se nevalorizují jednotlivé dávky a dokonce jsou snižovány některé až na 50 %, že dochází k tomu, že ti lidé vlastně ztrácejí možnost integrovat se do společnosti a že celá reforma vede k tomu, že jakoby od té, do toho rozvíjení podpor integrace osob se zdravotním postižením, dochází naopak rušení všech těch nástrojů a že tito lidé zůstávají na okraji společnosti, a že hrozí velmi vážný propad do chudoby těchto lidí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane náměstku Poláku, slyšel jste ten výčet výtek, které mají zástupci handicapovaných vůči vládě. Mohlo by to údajně tedy jaksi končit i propadem do chudoby většího množství lidí. Bere si ministerstvo zdravotnictví k srdci tyto výtky?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví

My si samozřejmě uvědomujeme obtížnou situaci osob se zdravotním postižením, nicméně ty výtky, které aktuálně pan předseda jmenoval a jmenoval dnes na tiskové konferenci, směřují spíše na ministerstvo práce a sociálních věcí a ode mě by asi nebylo korektní, abych se vyjadřoval k problematice jiného resortu. Já mohu mluvit za naše ministerstvo. Tam se domnívám, že opravdu vycházíme v maximální možné míře vstříc všem osobám vyžadujícím zdravotní péči, ať už tu zdravotní péči vyžadují vzhledem k nějakému svému aktuálnímu stavu, anebo proto, že mají nějaké chronické zdravotní postižení, takže tam ten náš přístup je, domnívám se, rovný a naprosto korektní.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane Kráso …

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

Já se musím smát, panu náměstkovi samozřejmě. Jo a nevím, k čemu … já se domnívám, že my jsme jako ministerstvo zdravotnictví poprvé nově definovali nárok pacienta, který tady dosud nebyl. Upravujeme zákony stávající tak, jak si vyžaduje praxe …

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví

Ne, já myslím, nechte mi, nechte mi prostor /souzvuk hlasů/.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

Skutečně jako nedomníváme se, že to je nějaká /souzvuk hlasů/.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pardon.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví

… smíchu, tak jako samozřejmě se rád vyjádřím ke konkrétním věcem, ale ty věci, které zazněly na tiskové konferenci pana Krásy, skutečně nesměřovaly na ministerstvozdravotnictví a těžko se k nim mohu v této rovině vyjádřit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane Kráso, vy si myslíte, že to není pravda, že ministerstvo zdravotnictví je taky adresátem, těch vašich stížností?

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

My jsme v manifestu jasně deklarovali, že se ten problém týká i zvyšování spoluúčasti pacientů na lécích, na zdravotnických prostředcích. Ministerstvo nyní připravilo nový zákon, který výrazným způsobem zvyšuje spoluúčast pacientů při nároku na různé kompenzační pomůcky, ať jsou to protézy, ať jsou to vozíky a další prostředky. 10 % spoluúčast je prakticky nemožná u těchto lidí, protože to představuje několik tisíc korun a ti lidé prostě takové peníze nemají. My jsme samozřejmě dali připomínky naše k tomuto návrhu zákona, ale pokud vím, tak tyto naše výhrady proti zvyšování spoluúčasti u zdravotnických prostředků nebyly ministerstvem zdravotnictví akceptovány.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane náměstku Poláku, to je konkrétní výhrada, jakou jste i žádal. Jakou byste měl odpověď?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví

Odpověď mám takovou, že samozřejmě, jak i řekl pan předseda, všechny ty, všechny ty zákonné normy jsou dány k připomínkám. My jsme obdrželi připomínku ze spousty připomínkových míst, nejen od Národní rady osob se zdravotním postižením …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Ale vzali jste je v úvahu třeba právě tuto připomínku?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví

… a všechny ty, nevím konkrétně tedy o, těch připomínek bylo víc, tak nevím, které, ke kterým konkrétně se vyjádřit, nicméně, nicméně je pravda, že všechny ty normy včetně toho, o čem mluví teď pan předseda Krása, vychází z nějaké ekonomické reality České republiky. A pokud my máme, pokud mluví o spoluúčasti 10 %, konkrétně se mám vyjádřit k jednomu číslu, tak veškeré formy spoluúčasti na lécích, na prostředcích vychází skutečně z toho, co si Česká republika může dovolit financovat. A financuje to z peněz, které vybere od svých občanů na zdravotním pojištění. To znamená, pokud bychom chtěli jakoukoli spoluúčast snížit, řekněme, z 10 na 5 %, z 5 % na 1 %, z 1 % na 0, tak musíme ale, a je férové říci, že to povede k navýšení procenta odvodu zdravotního pojištění.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák a Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. Děkuji oběma, na shledanou.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví

Na shledanou, hezký den.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

Na shledanou taky.

Ohodnoťte tento článek!