ČRo: Jaký záchranný kruh připravuje ministr zdravotnictví pro nemocnice v potížích

mikrofon, média, rozhovor

Veronika Sedláčková (moderátorka): Jedním z ministrů, které ve čtvrtek uvedl do úřadu premiér Sobotka, je i dlouholetý ředitel ostravské fakultní nemocnice Svatopluk Němeček, nový šéf resortu zdravotnictví. (needitovaný přepis pořadu)

Mezi své hlavní úkoly klade likvidaci skoro všech regulačních poplatků, stabilizace situace nemocnic a snížení DPH na léky. Slíbil taky, že zdravotnickým zařízením vykompenzuje výpadek příjmů způsobený zrušením stokorunového poplatku. Naším hostem je právě nový ministr zdravotnictví za ČSSD. Dobrý večer.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane ministře Němečku, už víte, jak a kdy chcete poslat nemocnicím 2 miliardy náhradou za zrušený stokorunový poplatek?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Paní redaktorko, nevím, dneska jsem byl uveden a je to první úkol, který jsem, který jsme dal kolegům z legislativního odboru ministerstva zdravotnictví, aby připravili legislativně schůdnou a přitom rychlou cestu, která by tento problém řešila.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Víte tedy jistě, že ty peníze se v resortu najdou a jestli ano, tak kdy by je měly nemocnice dostat, víte alespoň přibližný termín?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

V resortu se určitě nenajedou, protože v resortu nejsou, nicméně je to jeden ze závazků koaliční smlouvy, že toto bude kompenzováno systému veřejného zdravotního pojištění ze státní rozpočty, existuje státní rozpočtová rezerva a předpokládáme, že právě z ní by se tento problém řešil. Co se týče termínu, říkám, nechci teď, nechci teď dávat nějaké datum, které nemám ověřené, které bych potom musel rušit, ale mou snahou je, aby to bylo co nejdříve, to znamená, v řádu týdnů nebo spíše měsíců možná.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Ve spojení jsem taky s předsedou Asociace českých a moravských nemocnic Eduardem Solichem. Dobrý večer.

Eduard SOLICH, předseda, Asociace českých a moravských nemocnic

Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane Solichu, tedy nový ministr zdravotnictví, slyšeli jsme, slibuje ty 2 miliardy jako kompenzaci výpadku za zrušený poplatek za hospitalizaci. Bude to podle vás stačit?

Eduard SOLICH, předseda, Asociace českých a moravských nemocnic

No, já předpokládám, nebo jsem přesvědčený, že ne, já na jednu stranu gratuluji panu ministrovi k jmenování a nezávidím mu jeho pozici, protože vstupuje do resortu, kde ve vztahových, ve vztahových oblastech je nedůvěra a antagonismus mezi pojišťovnami a poskytovateli, destabilizace úhradových mechanismů zdravotnictví stěží plní svoji funkci. Ty poplatky jsou okrajová záležitost, přestože úhrady zhruba o 1,5 až 2 procenta, což pro okresní nemocnici je 5 až 10 milionů korun, tak tady jsou ty vlivy, které nám komplikují život. Stát odčerpává DPH 6 miliard z nemocnic, to jsou další 3 procenta úhrad, inflace minus 1 procento, zpětné regulace zdravotních pojišťoven, to jsou další 2 procenta takže …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Těch peněz potřebujete víc, jestli tomu dobře rozumím.

Eduard SOLICH, předseda, Asociace českých a moravských nemocnic

Ne, víc ne, my chceme jenom to, co nám náleží na reálné úhrady. To, co jsem vyjmenoval, tak ty skutečné úhrady, které my dostáváme, jsou o 5 procent nižší než jsou skutečné ceny, to na okresní nemocnici znamená 20 až 30 milionů korun minus, takže pan ministr bude mít těžkou situaci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane ministře Němečku, víte o těchto problémech nemocnic a chystáte se získat i víc peněz pro to, aby mohly hospodařit, jak tady naznačuje pan Solich, bez nějakých dalších odčerpávání finančních prostředků.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Paní redaktorko, já až do dnešního nebo do včerejšího dne jsem působil jako ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, takže …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Která ale si vede docela dobře.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Která si vede dobře, ale přesto se všemi těmi problémy, které tady říkal pan ředitel Solich, samozřejmě potýkala, a pro mě to samozřejmě nejsou nové záležitosti, ale abych, abych řekl, co s tím chceme dělat, za prvé musím říct, že to, že to nezměníme ze dne na den, protože ty věci se tady hromadily několik minulých let, především tedy v době Nečasovy vlády, tam je většina těch problémů, tam je jejich původ. Souhlasím s tím, že je nemravné, aby stát na jedné straně platil za státní pojištěnce a na druhé straně zvyšováním DPH odsával finance z resortu, myslím si, že z velké části by tento problém mohl řešit to, co je v koaliční dohodě a co se týká léků, což je poměrně významná část, a to je závazek snížit DPH na léky, na léky, které v současnosti jsou, ten plánovaný cíl je 5-procentní DPH na léky, to je to jedno z těch řešení, další z řešení je samozřejmě stabilizovat systém veřejného zdravotního pojištění, kromě, kromě …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

To znamená další zdravotním pojišťovnám …

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

… kompenzace těch, kromě kompenzace těch poplatků už v minulém roce, hovořil o tom už bývalý ministr Heger, potom i pan ministr Holcát, byl záměr vyřešit odkup pohledávek zdravotních pojišťoven se státními podniky ve výši asi 5 miliard korun, velmi lituji, že toto se nepovedlo už vládě pana premiéra Rusnoka, protože jejich rozpočet skončil o 20 miliard lépe než plánovali, takže teď to zbývá na nás a nebudou ty kroky v té napjaté fiskální situaci samozřejmě lehké.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Zeptám se, pane Solichu, na věc, která asi posluchače zajímá nejvíc, jestli problémy, ve kterých teď nemocnice jsou, se můžou nějak zásadněji dotknout pacientů, jestli se déle než dřív čeká například na operace, nebo jestli tento problém může být hlubší.

Eduard SOLICH, předseda, Asociace českých a moravských nemocnic

Tak samozřejmě se tato situace dotýká pacientů, to pacienti pociťují, my tomu říkám překážkový běh pro pacienty, ale my od současné změny očekáváme hlavně férovost v dohodách, protože ta vztahová situace ve zdravotnictví mezi poskytovateli vzájemně a mezi zdravotními pojišťovnami není dobrá, takže já předpokládám, že pan ministr udělá kroky, které budou předvídat budoucnost, že budeme vědět, že máme dlouhodobé, dlouhodobá pravidla, dlouhodobé smlouvy se zdravotními pojišťovnami, že bude spravedlnost nejenom mezi segmenty, ale i uvnitř segmentu, teď myslím mezi velkými a malými nemocnicemi, protože nemocnice jsou velké hospodářské jednotky a ta reakce na změnu je dlouhá. My jsme velcí zaměstnavatelé, takže jejich sociální napětí v regionech je v nejistotě a v neposlední řadě se to dotýká i dostupnosti péče. My samozřejmě jako malé nemocnice souhlasíme s kategorizací, ale odmítáme 100-procentně a velkou centralizaci zdravotní péče, jenom si vezměme, že Rakousku, v Rakousku je 60 procent péče poskytováno malými nemocnicemi. Asi vědí, proč to dělají.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Připomíná předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Solich. Naším hostem byl taky ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček. Díky, na shledanou.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Na shledanou.

Eduard SOLICH, předseda, Asociace českých a moravských nemocnic

Na shledanou.

Unknown media type: poll
Ohodnoťte tento článek!