ČRo Radiožurnál: Odvolání Pavla Březovského

PharmDr. Lubomír Chudoba

Veronika Sedláčková (moderátorka): Svatopluk Němeček odvolá k 10. 2. ředitele SÚKL Pavla Březovského, hlavně kvůli cenové politice a nedostatečné kontrole veřejných prostředků. Týká se to údajně například veřejné zakázky na PR služby za 20 milionů korun, kterou vypsal odvolaný šéf ústavu před nedávnem. Cílem změny jsou především levnější léky pro pacienty i pojišťovny. Téma pro prezidenta České lékárnické komory Lubomíra Chudobu. Dobrý večer. (needitovaný přepis pořadu)

Lubomír CHUDOBA, prezident České lékárnické komory

Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane Chudobo, jak vy hodnotíte to rozhodnutí ministra zdravotnictví, odvolat ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv?

Lubomír CHUDOBA, prezident České lékárnické komory

Tak, je to kompetence odpovědnost pana ministra, takže to já ze své pozice těžko mohu hodnotit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Jde mi o to, co čekáte od této změny jako zástupce lékárníků, jestli si slibujete od nového dočasného šéfa SUKLu Zdeňka Blahuty, že povede líp ústav?

Lubomír CHUDOBA, prezident České lékárnické komory

No, pan ministr zmiňoval několik důvodů. Co se týče té PR zakázky, případně těch zakázek pro IT řešení, k tomu nemám podklady, nedokážu teda posoudit, jestli ty náklady, které byly plánované ve srovnání s náklady z těch předchozích období, jestli teda to byl posun někam přijatelný, nevím. Co se týče samotných správních řízení, to znamená té rychlosti, kdy se v rámci toho procesu stanoví ceny a úhrady, tak určitě SUKL byl v těch minulých letech pod ohromným tlakem. Podle mých informací, podle toto, jak postupně prezentují na různých odborných setkáních výsledky své práce, tak se v těch posledních dvou letech myslím velmi, velmi posunuli. Takže v těch hlavních skupinách to přehodnocení ceny úhrad to prostě proběhlo nebo proběhne v nějaké dohledné době. Jestli se to podaří nově pověřenému kolegovi uspíšit nebo zlepšit, uvidíme, ale myslím si, že ten proces se prostě od toho roku 2008 poměrně izoloval a každopádně musíme mít na vědomí jednu věc, je to formou správního řízení, a to správní řízení k ustavení cen a úhrad léků, případně podmínek pro to předepisování prostě má své časové lhůty a díky tomu, že se mohou i účastníci odvolat a těmi účastníky jsou jak výrobní firmy, tak zdravotní pojišťovny, tak to prostě bylo často uměle prodlužováno. Ale pokud se to nově jmenovanému řediteli podaří vše zefektivnit, fajn, uvidíme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Takže by se mohli pacienti dočkat podle vás, tedy i zdravotní pojišťovny, že budou léky levnější v nějaké dohledné době, jak si slibuje od nového vedení ministr zdravotnictví?

Lubomír CHUDOBA, prezident České lékárnické komory

Já bych asi potřeboval spíš popsat přesně v čem pan ministr zdravotnictví vidí tu možnost jako nějak, jakým způsobem to extra zlevnit, protože ta forma správního řízení znamená pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, že si porovnáváte ceny léků v celé Evropské unii a na základě toho se v rámci referenčního systému, který máme nastaven v České republice, na základě toho se rozhodujete. My jsme spíš připomínkovali trošku jiné věci, věci, které souvisí s vyšší spoluúčastí pacientů, věci, které souvisí s tím, jak je u nás v zákoně nastavena ta hranice ochranného limitu, jak jsou do toho zapojeny napočitatelné doplatky, případně nezapočitatelné doplatky a jakým způsobem podle našeho názoru není téměř vůbec kontrolováno, zdali ty léky nejlevnější, na které jsou třeba ty úhrady a tím pádem ta spoluúčast zasouvána, jestli skutečně jsou dostupné pro všechny občany v rámci celé České republiky. My si myslíme, že ne. Takže tady vidíme problém spíše v té funkci koordinační, průběžné kontroly a nějaké ano, případ nějakého flexibilního přehodnocení, pokud teda zjistíme, že občané z důvodu toho, že lék vypadne, a to může být třeba z důsledku reexportu nebo z důsledku toho, že firma prostě má problém ve výrobě, stihnout to do České republiky, takže potom je potřeba flexibilně nastavit například tu úhradu zase o něco výš, aby teda lidé zbytečně nepřipláceli. Ale to je trošku jiná kapitola.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Říká prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba, díky, na shledanou.

Lubomír CHUDOBA, prezident České lékárnické komory

Také děkuji, na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

A po půl 10 se zeptá Zuzana Burešová přímo vás, jestli se těžko dostáváte k lékům, které potřebujete třeba proto, že jsou pro vás příliš drahé.

Ohodnoťte tento článek!