ČRo Radiožurnál: Příští rok si finančně polepší nemocnice i ambulance

Milan Kubek

Příští rok si finančně polepší nemocnice i ambulance. Třeba zubařům za plomby ale ministerstvo zdravotnictví nepřidá nic. Vyplývá to z nové úhradové vyhlášky, kterou zveřejnil šéf resortu Martin Holcát. Hosty pořadu Ozvěny dne byli Milan Kubek a Helena Rögnerová.

Martin KŘÍŽEK, moderátor: Podle ní platí pojišťovny za péči. Celkem půjde do zdravotnictví o 10 miliard korun navíc. Podle ministra by potřeboval asi 6-krát tolik, aby uspokojil všechny požadavky. I tak se ale podle svých slov snažili pomoci všem druhům péče. VZP, tedy největší zdravotní pojišťovna v zemi, novou vyhlášku uvítala. Česká lékařská komora ji naopak odmítá a hrozí dokonce ústavní stížností. Do diskuse jsem pozval právě prezidenta lékařské komory Milana Kubka a náměstkyni ministra zdravotnictví Helenu Rögnerovou. Té jsem se na úvod zeptal, jestli nemohli v nové vyhlášce zohlednit více požadavků.

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví: Já se domnívám, že to je pro současnou situaci maximum možného, že je zásadně rozdílná oproti té restriktivní pro letošní rok, která byla tolik kritizovaná, je mnohem vstřícnější ke všem částem poskytovatelů a že pan ministr získal platbu za státní pojištěnce a předpokládáme nějaký nárůst i z výběru, tak do systému se dostává až 10 miliard, což je poměrně velká částka.

Martin KŘÍŽEK, moderátor: Ministr Holcát čeká, že s ní nebudou všichni spokojeni. Měli by si podle něj uvědomit, v jaké ekonomické situaci zdravotnictví je. Pane Kubku, vy k tomu nepřihlížíte nebo nesouhlasíte s tím, co říkala paní náměstkyně?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Tak pokud žijeme v právním státě, pak rozhodnutí Ústavního soudu platí a Ústavní soud jasně říká, že vyhláška pro rok 2014 musí odpovídat jeho rozhodnutí a tedy nepřipadají v úvahy ony plošné regulace. A pokud občané mají ze zákona nárok na zdravotní péči a lékaři jim jí lege artis poskytují, pak zdravotní pojišťovny jsou povinny tuto zdravotní péči platit. Není možné, aby, čím lékař více pracuje, čím je úspěšnější, čím má složitější pacienty, aby o to nižší byla jeho jednotková cena práce.

Martin KŘÍŽEK, moderátor: Opravdu ale nemají hlavně z pohledu pacientů v tuhle chvíli přednost nemocnice, ty to letos odnesly nejvíce a už začaly odkládat operace.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Samozřejmě nemocnice jsou na tom velmi špatně, a ta úhradová vyhláška tak, jak je napsaná, dopadá stejně restriktivně i na nemocnice. To jsou obecné principy, že u nás je jaksi zneužívána určitá dobrá vůle lékařů, kteří jsou v situaci, že my máme peníze na dva léky, máme ovšem tři pacienty, kteří ty léky potřebují a my se máme rozhodnout, kteří dva ho dostanou, kterého pacienta ošidíme, anebo kterému pacientovi ten lék zaplatíme ze svého. A rozhodnutí Ústavního soudu je právě o tom, že toto není možné, pokud se ukáže, že je ve zdravotnictví peněz nedostatek, je třeba tento nedostatek řešit jinak, než tím způsobem, že budou lékaři nuceni k tomu, aby bez jakéhokoliv právního opodstatnění omezovali oprávněné nároky pacientů, prostě tady je rozhodnutí Ústavního soudu naprosto jednoznačné a já jsem šokován bezostyšností, s kterou ministerstvo zdravotnictví toto rozhodnutí Ústavního soudu odmítá respektovat.

Martin KŘÍŽEK, moderátor: Paní náměstkyně, je i ta nová vyhláška restriktivní, nebudou i v příštím roce třeba pojišťovnám chybět peníze, neohrozí to znovu nemocnice?

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví: Tak samozřejmě pan ministr někde zmínil, že kdyby se vyšlo vstříc všem požadavkům, všech poskytovatelů, tak potřebujeme zhruba 50 až 60 miliard, což je úplně mimo ekonomickou realitu, ale, jak říkám, co se týče pacientů, tak i z toho principu přístupu, přísunu dalších 10 miliard je jasné, že na tom budou lépe, že ani v těch nemocnicích nebudou plánované operace odkládány a navíc na to máme nařízení vlády o místní a časové dostupnosti, které ministerstvo je připraveno kontrolovat.

Martin KŘÍŽEK, moderátor: Pane prezidente, vyhláška určuje spodní hranici úhrady, co tedy brání tomu, aby si lékaři, anebo třeba zubaři vyjednali lepší ceny?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Tak brání tomu to, že ekonomická síla zdravotní pojišťovny je nesrovnatelná proti síle zdravotnického zařízení, prostě zdravotní pojišťovny mohou tlačit jednotlivá zdravotnická zařízení ke zdi, pochopitelně. Takže to tomu brání. A jsme u dalšího pravidla, který řekl Ústavní soud, není přípustné, aby zdravotní pojišťovny za stejné výkony platily jednotlivým zdravotnickým zařízením různě a není přípustné, aby jednotlivé zdravotní pojišťovny platily různě. A také toto pravidlo definované Ústavním soudem ta nová úhradová vyhláška tak, jak jí ministerstvo navrhuje, naprosto ignoruje.

Martin KŘÍŽEK, moderátor: Paní náměstkyně, budou pojišťovny skutečně ochotny někde zaplatit za léčení víc, třeba zrovna u těch zubařů, aby si nemuseli pacienti připlácet za plomby.

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví: No, tak u těch zubařů jsme řekli, že to není priorita pro letošní rok a že požadavek stomatologů by znamenal jednu miliardu a vlastně ta miliarda je nárůst 10 procent a na to ten systém nemá.

Martin KŘÍŽEK, moderátor: Pane Kubku, nemocnice už dřív hrozily stávkou, soukromí lékaři masovými protesty, vy zvažujete ústavní stížnost, kromě toho přemýšlíte o nějakých dalších krocích?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Tak Česká lékařská komora má tento víkend sjezd a rozhodně máme velké horké téma k jednání. A já si nedovedu představit, že poté, co Ústavní soud rozhodl, že ty stávající principy regulací jsou protiústavní, že bychom se s tím smířili a nechali si to líbit. To znamená, určitě se lékaři budou bránit, určitě se budou bránit nemocnice, ale potřebujeme čas na to, abychom se domluvili, jakým způsobem, naším cílem není poškodit pacienty, ale prostě pokud žijeme v právním státě, tak si skutečně státní moc nemůže dělat srandu z rozhodnutí Ústavního soudu a nemůže flagrantně porušovat ústavu.

Martin KŘÍŽEK, moderátor: Paní náměstkyně, přihlédnete k výhradám lékařů nějak v budoucnu?

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví: Takhle, samozřejmě začíná připomínkové řízení a budou připomínky sesbírány ode všech, ale já jenom chci reagovat na pana prezidenta v tom smyslu, že ty principy, které po nás Ústavní soud chce, tam jsou zabudovány, to znamená, odstraněna netransparentnost, už nebude se stávat, že by za jeden výkon potom bylo za jednotku placeno jinak, je tam regrese, která je plynulá, to znamená, všechny tyhle ty principy byly předělány a v krátké době, kterou jsme na to měli, prakticky jednoho týdne, jsme se snažili maximálně zareagovat.

Martin KŘÍŽEK, moderátor: Náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová. Naším hostem byl také prezident České lékařské komory Milan Kubek.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!