ČRo Region: Rozhovor s Martinem Houdkem, ředitelem středočeské záchranné služby

mikrofon, média, rozhovor

Tomáš PANCÍŘ, redaktor: Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ředitel Středočeské záchranné služby Martin Houdek, dobrý den, vítejte u nás. (needitovaný přepis pořadu)

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Dobrý den, pane redaktore, děkuji za pozvání.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Začněme aktuálním tématem. V minulém týdnu se opět objevily informace o tom, že pražské nemocnice odmítají pacienty od záchranné služby. Týká se to samozřejmě pražské, ale i středočeské záchranky. Kolik takových případů letos evidujete?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Přesné číslo vám nejsem schopen říct, my neevidujeme kolik, kdo, kolikrát nás odmítnul, ale je to bohužel každodenní chlebíček naší záchranné služby.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Promiňte, říkáte každodenní, to je jeden případ denně nebo třeba 10 případů denně, jak časté to je?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Je to několik případů za den. Nemáme ani problém s umisťováním v uvozovkách běžných pacientů, to znamená lehčích poranění například nebo lehčích onemocnění typu zvýšená teplota, zlomená noha, ecetera, ale my máme zásadní nebo největší problémy s umisťováním takzvaných intenzivních pacientů nebo pacientů, kteří mají být umístěni do center.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Ale nezlobte se na mě, to je spíš ta děsivější varianta, protože asi s vyvrtnutým kotníkem si dovedu představit, že mě můžete vozit po Středočeském kraji klidně několik hodin, ale u těchto pacientů může jít o život, ne?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

No, upřímně řečeno nemáme problémy ve Středočeském kraji, v drtivé většině, kort v těch krajských nemocnicích, ty problémy jsou zejména v těch velkých pražských nemocnicích. Ano, máte pravdu. Samozřejmě větší problém u těch intenzivních pacientů, protože jsou stavy, které mnohdy mohou ohrožovat zdraví a nebo i život toho pacienta. Na druhou stranu v tomto směru musím přivítat část toho nového zákona o zdravotnických záchranných službách, který nám umožňuje přivézt toho pacienta do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení i v případě, že ta nemocnice odmítne, pokud je ten pacient v ohrožení života.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

A toho využíváte?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Snažíme se toho příliš nevyužívat, protože to vede ke konfliktním situacím, ale pokud ta posádka nechci říci jenom lékař, ale u tohoto pacient by měl být lékař většinou nebo v drtivé většině, tak tento nástroj občas jsme nuceni použít. Naposledy můj kolega byl nucen toto použít v jedné z velkých pražských fakultních nemocnic, kdy měl dítě s astmatickým záchvatem v sanitce a ta nemocnice to odmítla a on tam přesto jel a ta nemocnice, když viděla, v jakém stavu to dítě je a jak na tom je, tak ho bez jakýchkoliv dalších připomínek se o něj postarala a přijmula ho.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Vy jste říkal, že ten problém se netýká středočeských nemocnic, ale pražských. U těch pražských je to u všech stejné nebo jsou některé v tomto směru horší?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Já si myslím, že to je všude stejné. Všechny ty pražské nemocnice jsou skutečně velmi, velmi přetížené. Tím to nechci vůbec omlouvat, protože pro nás je to skutečně kalvárie někdy sehnat to intenzivní lůžko pro toho pacienta, ale opravdu jsou přetížené a nechtěl bych nějakou nemocnici tady zviditelňovat, že je horší nebo lepší. V zásadě je to všude stejné.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Jak je to vůbec možné, že nemocnice může pacienta odmítnout, jak ten proces vypadá? Vám někdo zavolá na 155, vy přijdete na místo, podle čeho a kdo rozhodne, do které nemocnice toho pacienta odvezete?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Tak, tady je dikce zákona, který nám velí vézt toho pacienta do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

To posuzujete vy tu vhodnost?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Ano. Takto, to posuzujeme my, respektive operační středisko, které dostane ty informace z toho terénu a podle toho směřuje toho pacienta.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

To operační středisko tedy domlouvá s tou nejbližší nemocnicí a říká jim, že za chvíli jim přivezete pacienta?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Nejbližší vhodnou nemocnicí, ano, a oni řeknou: „Ne, my nemáme volno,“ tak v ten moment samozřejmě pokud to ten stav toho pacienta umožňuje, tak ta operátorka během toho převozu z toho Středočeského kraje do Prahy se snaží co nejrychleji zajistit to místo pro toho pacienta. Mnohdy se i stává, že se nakonec vrátí k tomu prvnímu hovoru, kde třeba ten ošetřující nebo ten lékař, který tam rozhoduje o těch lůžkách, jim řekne: „Podívejte se, kdybyste byli úplně v koncích, tak zavolejte, já tady ještě jedno místo mám, ale opravdu zkuste to ještě někde jinde.“

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Ministerstvo zdravotnictví, konkrétně jeho náměstci minulý týden v médiích tvrdili, že o ničem takovém nevědí, že by se tohle to dělo. Jak je to možné, proč to nehlásíte ministerstvu?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

My to nehlásíme ministerstvu, my jsme napsali několik dopisů právě do těch pražských fakultních nemocnic s tím, že jsme tam poslali i ty nahrávky, kdy ten pacient byl odmítán, aby nemohlo být řečeno, že k tomuto nedošlo, s tím, že by došlo k nějakému zásadnímu obratu k lepšímu, to ne. Na druhou stranu nemohu konstatovat to, že by došlo k nějakému zásadnímu zhoršení tak, jak bylo avizováno ten minulý týden, že by o tom ministerstvo nevědělo, tomu prostě nemůžu věřit.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

A budete jednat třeba s ministerstvem, požádáte ministerstvo, aby se do toho vložilo, pokud tedy ani to, že jste oslovili nemocnice, nepomohlo?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

S největší pravděpodobností ano, máme to v záloze. První, co jsme chtěli udělat, je informovat ty vlastní nemocnice s tím, že pokud opravdu nedojde k nějakému zásadním zlepšení, tak máme dvě možnosti. Buď tedy jít na zřizovatele, což je stát, respektive ministerstvo zdravotnictví a nebo, ale to bych bral jako takové ultimum refugium, neboli úplně poslední možnost, a to je zákon nám umožňuje při odmítnutí takového to pacienta dát až milionovou pokutu. Ale říkám, nechceme jít proti kolegům. Na druhou stranu nevím, jestli nám jednou nic jiného nezbude.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Do kdy si dáváte čas než přistoupíte alespoň k tomu prvnímu kroku, tedy, že kontaktujete ministerstvo?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Já jsem na poradě vedení naši organizace na začátku roku zadal, abychom všechny ty hovory, kdy to bude nejmarkantnější, abychom je monitorovali s tím, že po 3 měsících to vyhodnotíme a pak se rozhodneme, zdali půjdeme rovnou na to ministerstvo nebo to ještě zkusíme jednou poslat do těch fakultních nemocnic. Mnohdy je to tak, že ta nemocnice a ten management, kde většinou ty ředitelé nebo ty náměstky znám osobně velmi dobře, ti říkají: „My chceme takovéto intenzivní pacienty, okamžitě nám to hlaste,“ ale ta praxe v té noci je někdy jiná, kdy je tam lidský faktor a může dojít k jeho selhání, s tím, že prostě za tím stojí obyčejná lenost toho personálu.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Martin Houdek, ředitel Středočeské záchranné služby je hostem dnešního pořadu K věci Českého rozhlasu Region. Vy jste na konci roku otevírali nové 37. stanoviště záchranné služby v Novém Strašecí. Jak se osvědčuje?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

My jsme ho tam chtěli udělat už dlouhodobě, protože tam jde ta dálnice za prvé. Za druhé shodou okolností ještě i v Rakovníku občas jezdím, takže tu situaci tam znám i osobně a tam to po tom volalo, tam denně se jezdilo z Rakovníka několik výjezdů. Čili my jsme předem věděli, že to stanoviště bude dobře využité a je tomu tak. Je tam zadaný řádově 7, 8 někdy i 10 výjezdů. Čili to už samo o sobě svědčí o tom, že to je dobře využité, i když vy se nemůžete na to využití koukat úplně jenom podle toho, na kolik výjezdů se odtamtud vyjede, protože máme stanoviště, kde se vyjede například jednou za den a musíme ho tam mít ať už z hlediska plošného pokrytí, tedy zákona, ale z hlediska potřeby. Prostě to tak je, je tam malá hustota obyvatel, horší dojezd od někud jinud, tak tam to stanoviště musíme držet s tím, že prostě na medicínu se dívat jenom ekonomickýma očima. NIcméně samozřejmě ta ekonomika je důležitá.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

V tomto směru jsou samozřejmě zásadní dojezdové časy, jak to vypadá s dojezdovými časy ve Středočeském kraji?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Nechci se chválit, ale velmi dobře. S ohledem na to, že jsme největší kraj ať už z hlediska rozlohy, tak z hlediska počtu obyvatel v celé České republice, tak v loňském roce jsme měli nad 20 minut 2 % výjezdů s tím, že po otevření toho nového výjezdového stanoviště zavedení rendez-vous systému a spoluprací s jinými kraji, například s Plzeňským nebo Pardubickým krajem, kde na ty okrajové vesnice nám zajíždění například jiné záchranné služby z jiných krajů, tak to procento teďko je asi 1,4 %. Což je skutečně kromě Prahy asi jeden z nejlepších výsledků s tím, že zákon nám umožňuje 5 %.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

To znamená, že neuvažujete o tom, že by se třeba otevíraly další stanoviště tak, aby jste ještě to 1,4 % stlačili?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

V této chvíli to skutečně nelze. Dokonce i v Praze, pokud vím, tak mají nějaká procenta, ne procenta, ale desetiny procent. To přesně nevím, kdy nemusí splnit. Čili to je tak, že byste musel výjezdové stanoviště například v prostoru bývalém vojenském na Příbramsku, kde je jedna hájovna. To prostě tak je, říkám zákon umožňuje 5 %, my jsme na 1,4 % a považujeme to za velký úspěch.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Vy už jste se zmínil o rendez-vous systému, který zavádíte postupně, tedy o principu, že lékař jezdí zvlášť a sanitka jezdí zvlášť. Pomáhá to opravdu uspořit, řekněme lidské síly, máte třeba méně lékařů nebo potřebujete méně lékařů, projevuje se to takto?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Vy jste narazil na poměrně zásadní problém, nedostatek lékařů, a ten rendez-vous systém to částečně řeší. On skutečně přibližně v 70, 80 %, záleží také na tom, na operačním středisku a na tom, jak dlouho ten rendez-vous systém, kde funguje a na jednotlivé odpovědnosti, zejména lékařů, skutečně v těch 70, 80 % ten lékař je po zásahu volný a nemusí doprovázet toho pacienta do té nemocnice. Říkám záleží to taky i na tom lékaři, který může být přehnaně odpovědný a nebo si to nechce vzít na triko. Toto prostě nelze nikoho nutit do tohoto, protože on tam je sám a musí se rozhodnout. Čili, ale nicméně skutečně 70, 80 % případů, kdy nedoprovází toho pacienta do nemocnice, pouze ho v uvozovkách zaléčí nebo vyšetří a odešle ho nebo do nemocnice s posádkou bez lékaře. Takže ano, částečně to řeší ten nedostatek těch lékařů v terénu.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Jak velký je nedostatek lékařů?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

To je dneska podle mě největší problém všech zdravotnických záchranných služeb, v celé republice je nedostatek lékařů v přednemocniční a neodkladné péči, tudíž tedy v sanitě.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Kolik vám jich chybí?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

No, já v této chvíli mám přepočítáno na úvazky 92 lékařů, ale nedávno jsme dělali si takový souhrn řekněme dalších 40 až 45 bych jich uvítal.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

To znamená, že z celkového počtu ideálního chybí třetina lékařů?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

No, v této chvíli my to doháníme formou přesčasové práce těch lékařů v intencích lékařů, ale to se bude k 1.1.2014 měnit. My do konce tohoto roku můžeme u každého pracovníka, máme výjimku od Evropské unie, že u každého pracovníka, zejména to využíváme u těch lékařů, že můžeme čerpat až přes tisíc hodin přesčasové práce, ale od nového roku to bude pouze 416 hodin.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Co s tím budete dělat? Znamená to, že omezíte to, kam jezdí lékař v rámci středočeské záchranky?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Abych vám řekl pravdu v této chvíli nevím, jak to budu řešit. Těch řešení je několik. Nabízí se ale jedno řešení, a to je to, že toto omezení těch přesčasových hodin zejména u lékařů na těch 416 hodin se bude týkat i nemocnic, tudíž dá se předpokládat, že ti lékaři si tam odslouží těch 416 hodin a budou chtít si přivydělat ty peníze ještě někde jinde.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

A to půjde?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

To půjde, no, je to trochu na hlavu postavené, protože on je teda nebude dělat v tom svém kmenovém zaměstnání, ale bude si je moci udělat někde jinde. Jestli tomu tak bude, těžko říci, protože zdaleka ne všechny nemocnice, a to jsem v nemocnici dělal dlouho náměstka. 2x doktorskýho, takže vím, že se to obchází, co si budeme povídat a všude se nevyhovuje tomu zákonu tak, jak má. Bude to strašně složité a jedna z těch cest je bohužel omezení počtu těch lékařů v terénu, ale k tomu já bych sahat teda strašně moc nechtěl, protože přeci jenom furt jsme, máme ten systém založen na přítomnosti lékaře. Možná to bude ještě masovější zavedení toho rendez-vous systému. Dneska jsem si zrovna přečetl, že kolega doktor Slabý, ředitel jihočeské záchranky k tomuto kroku sahá, že prostě zavádí plošně ten rendez-vous systém téměř úplně všude, ale tam redukuje ten počet těch lékařů v tom terénu. To znamená, že ten lékař tam bude jeden, ale bude na rendez-vousku.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

To znamená, i to je třeba jedna z úvah?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Je to jedna z úvah, ale my už bohužel toho rendez-vous systému máme zavedeno tolik, že tam ty úspory také nevidím. Je to také o jednání s krajem o financích a furt znovu musím zdůraznit, že kraj se ke mně chová královsky už druhé funkční období. Takže s porovnání s jinými kraji my se nepotýkáme s nějakými zásadními finančními problémy.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

S tím konec konců souvisí i jedna věc, vy jste v loňském roce dostali 48 nových sanitek. Vy jste se při té příležitosti chlubil, že máte sanitky za nejvýhodnějších podmínek v rámci celé republiky. V rámci výběrové řízení, není to ale třeba na úkor kvality nebo na úkor vybavení?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Ne, rozhodně ne. Vybavení těch sanit je stejné jako u těch starých. My nekupujeme sanitu s novým vybavením, my kupujeme sanitu, která má v podstatě holé stěny s držáky a s pultem na nosítka, s tím stolem a zbytek toho materiálu, to znamená, defibrilátory, ventilátory a tak dále odsávačky přendáme z té staré sanity do nové. Čili vybavení, ta délka té životnosti překračuje délku životnosti té sanity. Ta sanita vydrží plus minus 5 roků a potom v podstatě je na odpis. Ale tady já jsem, nechci, aby to vyznělo jako chlubení, prostě nám se to podařilo. Pravdou je, že jsme měli tu velkou výhodu, že se jich kupovalo 48 těch sanitních vozů. Čili asi i díky tomu se podařilo vysoutěžit ta cena takto příznivá a další výhodou je to, že skutečně ty nástavby lze je možno použít podruhé a dokonce snad i potřetí. Takže pak ta cena toho dalšího vozu je minimálně o milion nižší.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Takže budete už kupovat jenom podvozky a tu skříň přendáte?

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Tak skříň se musí mírně zrepasovat, rekonstruovat a namontovat, ale ta cena je přibližně asi o milion nižší než byla ta nákupní cena těch našich nových vozů

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Říká dnešní host pořadu K věci Českého rozhlasu region Martin Houdek, ředitel středočeské záchranné služby. Díky, že jste byl tady u nás a zase někdy na viděnou, na slyšenou.

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

Děkuji vám mockrát za pozvání, rád přijdu.

Tomáš PANCÍŘ, redaktor

Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.

Ohodnoťte tento článek!