ČRo: Rozhovor s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem

Svatopluk Němeček.

Jan Pokorný, (moderátor): Dobré odpoledne. Kabinet si klade za cíl zajistit ekonomickou stabilitu veřejného zdravotnictví, počítá s pravidelnou valorizací platby za státní pojištěnce, rušení poplatků u lékaře a za recept, nezaváděním poplatků v nemocnici. (needitovaný přepis pořadu)

Má zůstatek jen poplatek za pohotovost. Snížit se má DPH za léky a posílit také dozor státu na toky zdravotního pojištění. Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD. Zdravím vás do našeho studia v Poslanecké sněmovně, dobrý den.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor

Pane ministře, dnes jsem na Facebooku viděl jednu prosbu mladé ženy, jejíž maminka má operaci něco s krví, leží v jedné z pražských nemocnic a ta žena se na sociální síti ptá, jestli nemá někdo známého, který by zařídil převoz maminky na internu té nemocnice, protože jí zatím dali na LDN. Pokud tedy člověk nemá známého doktora, má smůlu?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já bych neřekl, že má smůlu. Ono je těžké se vyjadřovat k nějaké konkrétní kauze konkrétního pacienta, když neznáme zdravotní stav té pacientky. Je docela možné, že pobyt na lůžku léčebny dlouhodobě nemocných je indikován a že pobyt na interním lůžku indikován není. Ale to takto jenom na základě této holé věty říci nejsem schopen.

Jan POKORNÝ, moderátor

Ono se na tom Facebooku, mě to docela zaujalo, dál píše, že ta maminka požádala po 19. hodině sestru o čaj a ta jí řekla, že čas se vaří jen do 19. hodin. Je to možné?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Možné je samozřejmě všechno, ale jestli to tak je, tak je to šlendrián a je to třeba konkrétně řešit, takže myslím si, že paní by se měla obrátit na ředitele té příslušné nemocnice a pokud se personál chová takto k pacientům, tak je to třeba poměrně rychle a razantně řešit.

Jan POKORNÝ, moderátor

Říkám, vycházím z té sociální sítě, z Facebooku, kde se ještě navíc píše – dali ji spoustu léků a když chtěla vědět, co to je, tak sestry prý nesmějí podávat informace a lékař byl k nedostižení. Když ty léky odmítla, tak ten personál naštvala.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Tak to je, to je zase totéž, o čem jsme se bavili. To, pokud tomu tak je a říkám, vycházíme z té informace z Facebooku, jak říkáte, tak samozřejmě lékař je povinen poskytovat průběžné informace pacientovi o zdravotním stavu. Každý ten léčebný krok by mu měl zdůvodnit, a je pravda, že sestry by vysvětlovat podávání léků asi neměly.

Jan POKORNÝ, moderátor

V jakém si myslíte, že je stavu vztah pacienta k lékaři?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já bych řekl …

Jan POKORNÝ, moderátor

Který má informační náskok, což není pro vás jako bývalého ředitele nemocnice nic nového.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já bych řekl, že je pořád v obrovském přerodu, protože byť my se na to dnes díváme a máme tady ty kritické připomínky, že se lékař nechová tak či onak, že průběžně s pacientem třeba nekonzultuje ty jednotlivé léčebné kroky, což by měl, ale když se podíváme s trošku větším odstupem, tak tam v tom vztahu došlo k obrovskému posunu. Když se díváme třeba na velmi oblíbený seriál Jaroslava Dietla Nemocnice na kraji města a fandíme panu doktoru Štrosmajerovi a lékařům, kteří jsou tam, tak to je věc jedna, ale když si všimneme, jakým způsobem tam komunikovali s pacienty tehdy a přišlo nám to všem úplně normální, když pan doktor Štrosmajer pacientovi říká, ať příliš se do toho nestará do té léčby, protože tomu nerozumí, od toho jsme tady my lékaři a nechte to na nás, tak to podle mne odráží přesně ten paternalistický vztah pacienta k lékaři v té době, který byl ještě někdy na začátku 90. let. Prostě lékař je ten skoro všemocný pánbůh, který by to měl znát, měl by vědět, co dělá a pacient by mu měl především důvěřovat, svěřit se do jeho léče a čekat, jak to dopadne. Dneska víme, že, že pacienti se začínají chovat jinak, že chcou diskutovat s lékařem, proč se to či ono dělá, že jsou poměrně dobře informováni proti těm obdobím předchozí z internetu, z literatury a podobně, kdy si velmi rychle jsou schopni vygooglovat některé záležitosti a diskutovat s lékařem. Druhá věc je samozřejmě, že ne vždycky ty někdy povrchní informace jsou natolik hluboké, aby ten pacient tu, ten vhled do té situace měl a pak to může být kontraproduktivní. Ale to, že se ten pacient stává partnerem toho lékaře, že dneska jsou si toho lékaři vědomi a začínají se podle toho chovat, je fakt. Některým to jde lépe, některým to jde hůře, ale ten posun je tady obrovský.

Jan POKORNÝ, moderátor

Říká v dnešních Dvaceti minutách Radiožurnálu ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD. Pane ministře, co získává zdravotnictví tím, že se chystá rušit poplatky za pobyt v nemocnici, u lékaře a za recept?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Tak zdravotnictví nezískává nic podle …

Jan POKORNÝ, moderátor

Co ztrácí?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

… ale získává pacient, který nebude nucen tyto poplatky platit a zdravotnictví ztrácí příjem přímo z těchto poplatků. Nicméně já, já udělám …

Jan POKORNÝ, moderátor

Je to těch 175 milionů korun měsíčně?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Je to dohromady 2 miliardy ročně, takže to asi tak, tak nějak bude, já to …

Jan POKORNÝ, moderátor

2 miliardy 100 milionů ročně, ano.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

… teď neumím úplně přesně vydělit, kolik je to měsíčně, ale je tak. Ale na straně druhé je tady závazek vládní koalice, že tyto výpadky zdravotnictví nahradí, protože prostě přišlo nějaké politické rozhodnutí, které je legitimní a které je v pořádku, ale nesmí na tom tratit, tratit financování českého zdravotnictví.

Jan POKORNÝ, moderátor

Jsou to poplatky, které pro některé nemocnice, třeba asi pro ty malé nebo možná i pro léčebny dlouhodobě nemocných jsou vlastně jedinými poplatky. To není regulační poplatek. Je to, tak to jsou poplatky za pobyt v nemocnici, za stravu. To bude velký problém pro tahle zdravotnická zařízení, není to tak?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Tak ono už k tomu došlo, protože k té změně dochází vlastně na základě rozhodnutí Ústavního soudu …

Jan POKORNÝ, moderátor

Ústavního soudu.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

… je od 1. ledna. Předchozí, předchozí vláda s tím nic nedělala a my jsme teďka postaveni do situace, kdy, kdy ta, kdy ten jev nastal. Je, je, není dobrý a chceme ho řešit a připravujeme rychlé řešení, ale bude se to dít návrhem zákona, takže to nejde ze dne na den.

Jan POKORNÝ, moderátor

Budete na tom spolupracovat zřejmě s ministrem financí, tedy s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, bez něj to nepůjde, je to tak?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Budeme na tom spolupracovat s celou vládou, protože to bude prostě rozhodnutí celé vlády, všech ministrů, premiéra a ministra financí, úplně všech.

Jan POKORNÝ, moderátor

Slyšel jsem ve sněmovně, jak Andrej Babiš doporučuje, cituji: „takže určitě pan ministr zdravotnictví by se měl podívat, jak teče těch 150 miliard z Všeobecné zdravotní pojišťovny.“ Co vám to vlastně doporučuje?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já si myslím, že je to dáno tím, že pan, pan Babiš samozřejmě přichází ze soukromého byznysu, kde si myslím, že je velmi úspěšný byznysmen, ale, ale za správa věcí veřejných není úplně jednoduchá. On má obrovský resort, kde vlastně zodpovídá za všechny toky v rámci rozpočtu České republiky a je mi jasné, že nemůže úplně znát pravidla a situaci ve zdravotnictví, takže v okamžiku, kdy budeme teď připravovat i nějaké řešení toho deficitu financí, tak součástí toho bude analýza i pro pana Babiše tak, aby se s tím mohl seznámit, což zatím asi neměl.

Jan POKORNÝ, moderátor

A když třeba říká, slyšel jsem to, tuším, při interpelacích, proč operace slepého střeva někde, nevím kde, na Ostravsku stojí méně nebo více než stejná operace někde jinde, tak to říká co?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

To říká zase věc, která už není pravda, protože nová úhradová vyhláška tak jak jí koncipoval, tak jak ji koncipoval pan ministr Holcát, tuto situaci odstranila a zavedla jednu základní sazbu, takže za ty operace se plus minus, je tam nějaký přibližovací koeficient, nějaký malinký rozdíl tam zůstal, ale platí stejně. Ale i to je součást poměrně hodně složitého problému, který není na jednu větu. Na straně druhé zůstaly nějaké specializační koeficienty pro ty nemocnice podle toho, jak náročnou léčbu mají, jak, jak náročné typy výkonů poskytují. My bychom toto chtěli zjednodušit, protože to byla jakási obezlička pro pana ministra Holcáta, aby mohl zavést ty základní sazby a chceme nastavit hodnocení těch, hodnocení těch bazí DRG, které oceňuje jednotlivé výkony tak, aby odpovídaly reálným nákladům a aby se podle nich mohlo platit i bez nějakých dalších koeficientů.

Jan POKORNÝ, moderátor

To je to, co někteří ekonomové třeba vyčítají ministru Holcátovi, že tam vzniklo něco, čemu se pracovně říká bulharský koeficient, tedy něco …

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Ano, přesně.

Jan POKORNÝ, moderátor

… s čím se dá pracovat tak, aby ta čísla nakonec stejně dobře vyšla.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Přesně, je to tak. Protože tady zase, buďme upřímní, nejde z roku na rok změnit placení, placení těch jednotlivých nemocnic tak, aby to bylo o desítky procent, protože to by ty nemocnice prostě zkrachovaly. Když se podíváme na západ od nás do civilizovaných zemí, kde podle mě to dělají systémově, ne tak, jak je u nás zvykem ode zdi ke zdi, tak tam, když zaváděli ten systém plateb DRG, tak také nechávali ty historické platby, ale řekli, že během 5 let to chtějí srovnat a každá nemocnice věděla, že v tom příštím roce se o 20 % přiblíží k té jednotné sazbě. To si myslím, že je cesta a to tady u nás chybělo.

Jan POKORNÝ, moderátor

Jakkoli se asi 90 % posluchačů Radiožurnálu určitě zabývá zdravotnickými tématy a myslí na svoje zdraví, tak možná nám teď rozumí zhruba tak polovinu z toho, o čem tady vedeme řeč …

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Možná i míň.

Jan POKORNÝ, moderátor

Já jsem optimista. Mě by zajímalo, pane ministře, dá se vůbec do českého zdravotnictví zavést nějaký transparentní systém, kdy nám všem bude jasné kam a proč ty které peníze tečou?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já si myslím, že to možné je a já si dokonce myslím, že ani teď ten systém není nějak, nějak netransparentní. On je prostě hodně složitý. Tak jak my v Česku jsme zvyklí postupovat, že vždycky, že situaci řešíme ad hoc různými řešeními, tak je velmi, velmi nepřehledný a velmi komplikovaný a tohle bych rád napravil. To je jedna stránka té věci. A druhá stránka té věci je, že my jako zdravotníci a myslím si, že tady je i velká role ministerstva zdravotnictví by prostě mnohem více měla komunikovat s veřejností, vysvětlovat, o co tam jde, jak se ty věci dějí, protože není to tak, že je to nějaká jedna černá skříňka, do které není vidět a z které na straně jedné vypadávají vyléčení pacienti, tedy v tom lepším případě a na straně druhé tam padají peníze. Ten systém má nějaká pravidla, je nastaven, ale je to, je to velmi složité. To je pravda.

Jan POKORNÝ, moderátor

No, ale když potom slyšíme to, co jsem říkal, že nový ministr financí vám radí, abyste se podíval, jak teče těch 150 miliard z Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak nám, budoucím pacientům, to ten přehled nezjednodušuje.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

To, tomu rozumím, také si to myslím, že to není úplně to pravé ořechové.

Jan POKORNÝ, moderátor

Mě ještě zaujala, tedy omlouvám se, že už asi počtvrté se vás ptám na Andreje Babiše, ale když on třeba říkal ve sněmovně – jsme v úplně absurdní situaci, kdy ministr zdravotnictví nemůže kontrolovat dceřinou společnost Nemocnice Na Homolce, protože páni Na Homolce si z toho asi udělali svoje rito, o čem to mluví?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

On asi naráží na to, a tady, tady musím říct, že to nepovažuju za úplně ideální, když minulý ministr Holcát komentoval probíhající kontrolu, kterou poslal do Nemocnice Na Homolce, slovy, že v dceřiné společnosti, která tato nemocnice jako jediná v republice má historicky, tak že podle tehdejšího stanoviska ministerstva financí na to, na to neměl nárok. Já si prostě neumím představit, že podřízený ředitel nemocnice mi odmítne cokoli vydat a já už v této věci se chystám, chystám konečně, když teď skončí Poslanecká sněmovna, konat. Hned začátkem týdne mám schůzku s panem ředitelem Nemocnice Na Homolce a nechci to posuzovat podle mediálních článků a ani podle vyjádření ve sněmovně, ale chci od něho dostat fakta, čísla, data a podle toho se rozhodnu, co budu dělat dál.

Jan POKORNÝ, moderátor

Ono z těch Babišových slov vyplynulo, že tam měl něco organizovat včera zadržený Ivo Rittig.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Tak to opravdu nevím.

Jan POKORNÝ, moderátor

On říkal – pokud vím, tak právě dneska zatkli vašeho kmotra, který to Na Homolce organizoval. Ale pojďme, pojďme od Andreje Babiše. Vy jste spokojený se zkušenostmi, už jsme se o tom dílem bavili, s tou poslední úhradovou vyhláškou?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já bych řekl, že není dokonalá, ale je to veliký krok kupředu. Já řeknu, z jakého důvodu. Ona řeší jeden zásadní problém nebo dva dokonce. První je, že v tom roce 2013 ta úhradová vyhláška byla opravdu brutálně tvrdá vůči nemocnicím a za situace, kdy stoupala, stoupaly daně z přidané hodnoty, stoupaly všechny ostatní vstupy, tak v absolutních číslech snižovala nemocnicím příjmy a myslím si, že, že to byl jeden z nejtvrdších ekonomických roků, které si nemocnice musely prožít. Tato úhradová vyhláška ty příjmy navyšuje. Teď zase pro mě druhá záležitost tím spojená, jestli na to jsou ty příjmy v tom systému a budu se snažit, aby byly. To je jeden pozitivní aspekt té vyhlášky. A ten druhý řeší to, že vyrovnává nějakou, nějaký problém mezi VZP a zaměstnaneckými pojišťovnami a to tak, že zase historicky VZP platí nemocnicím výrazně více za všechny výkony než zaměstnanecké pojišťovny. Bylo to v rámci těch pravidel, které byly nastaveny, ale asi to není fér. Na straně druhé je třeba říct, kdyby to ta VZP nedělala, tak ty nemocnice zkrachují už dávno. No a tato úhradová vyhláška, ta nová v podstatě to narovnává. To znamená VZP bude platit o něco méně a zaměstnanecké pojišťovny začínají platit poměrně výrazně více.

Jan POKORNÝ, moderátor

A pane ministře, je tam nějaký prvek, který v těch úhradách zohledňuje kvalitu?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Zatím ne. Zatím ne. V podstatě počítá, počítá ta úhradová vyhláška s tím, že všichni poskytovatelé musí splňovat nějaká personální a technická kritéria tak, aby byly vůbec jaksi registrováni v poskytování zdravotní péče a že i při navázání smluvního vztahu to pojišťovny kontrolují. Ale protože víme, že v oblasti kvality se v českém zdravotnictví dělá poměrně hodně, některé nemocnice mají akreditace, procházejí poměrně náročným, náročným testováním té kvality. Tady můžu hovořit z vlastní zkušenosti v Ostravě, kdy jsme dosáhli toho nejvyššího, nejvyšší akreditace mezinárodní JCI, ale toto nikdo v úhradách zatím nezohledňuje a myslím si, že to není dobře, je to věc, s kterou bych rád něco udělal.

Jan POKORNÝ, moderátor

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Pane ministře, vy jste udělal změny ve vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Vedla vás k tomu neutěšená situace v téhle instituci?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Vedly mě k tomu dvě věci. První byla dlouhodobá, kdy nejsem spokojen s tím, jak Státní ústav pro kontrolu léčiv funguje v oblasti přeceňování léků. On má …

Jan POKORNÝ, moderátor

To znamená, on má za úkol během 3 let provést to přecenění léčiv.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Tak, přesně tak. Ze zákona má provést přecenění a to přecenění by podle odhadů mělo přinést úsporu systému 1,5 miliardu ročně pojišťovnám a asi 200 milionů ročně z kapes pacientů.

Jan POKORNÝ, moderátor

A on to vůbec nedělal.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

V tomto přecenění podle těch posledních informací, které mám, 2 roky nám utekly, to znamená, člověk by počítal nějakou alikvótní část kolem 60 %, že budou mít, oni zatím mají 7 %. Takže to je, to je do nebe volající a podle mě je třeba s tím něco dělat. To je první záležitost. Ale druhá věc, které mě k tomu vedla a která mě donutila k tomu, abych konal velmi rychle, byly jiné záležitosti a to je plýtvání s veřejnými prostředky. Já několik dní po nástupu jsem byl tady ve sněmovně konfrontován s interpelací, která mě překvapila a musím říct, že za tu informaci děkuji, že Státní ústav pro kontrolu léčiv v době, kdy opravdu šetříme, obracíme každou korunu ve zdravotnictví, vypisuje veřejnou zakázku na PR služby za …

Jan POKORNÝ, moderátor

Za tolik.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

… 20 milionů korun včetně DPH. To mě šokovalo. To byla jedna věc a druhá z vnitřních informací ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsem zjistil, že se tam připravuje velmi podivná akce v oblasti IT zakázek, která by ten ústav měla stát mnoho desítek milionů korun. Teď tam vlastně nastupuje kontrola ministerská, která by to měla odhalit. Věřím, že jsme tomu zabránili tím včasným krokem.

Jan POKORNÝ, moderátor

A v souvislosti se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, jak odpovídáte na otázku, jestli máme léky levné nebo ne, jestli by eventuálně nemohly být levnější?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Je to tak. Vy v podstatě vy jste v té otázce odpověděl …

Jan POKORNÝ, moderátor

To jsem si nevšiml.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

… je to tak. Máme léky levné, máme léky poměrně levné v Evropě, ale jsem přesvědčen a ten zákon nám k tomu dává možnosti, abychom je měli ještě o něco levnější. Myslím si, že z hlediska té ekonomické síly naší si prostě nemůžeme dovolit vydávat na léky více než nezbytně musíme.

Jan POKORNÝ, moderátor

Nakolik je, pane ministře, pro vás v těch prvních dnech ve funkci hrozivý ten propad lázeňské péče, kdy řada lázní je před krachem nebo přinejmenším ve velice obtížné ekonomické situaci?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Považuji to za velký problém. Myslím si, že lázním se tady stala veliká křivda, kdy tím novým indikačním seznamem, který vydal ještě pan ministr Heger, došlo v podstatě u mnoha lázní k propadu příjmu meziročně o 50 %. To si myslím, že ani, ani geniální manažer v podstatě není schopen řešit.

Jan POKORNÝ, moderátor

Takže vy navrhnete nový indikační seznam? Rozumím tomu dobře?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

My už, my už na něm pracujeme. Tady zase musím, musím uznat zásluhy pana ministra Holcáta, který už se do toho pustil. Ten nový indikační seznam už prošel pracovní skupinou, je teď v podstatě v připomínkovém řízení a my ho budeme chtít ještě teď v průběhu prvního kvartálu vydat a v podstatě zmírnit ty, ty dopady, dopady tohoto, této právní normy na naše lázně.

Jan POKORNÝ, moderátor

A než tedy ta nová vyhláška spatří světlo světa, musíte činit nějaké konkrétní kroky k záchraně některých lázní?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Zatím, zatím jsem s tím konfrontován nebyl naštěstí.

Jan POKORNÝ, moderátor

Lázeňská péče v České republice, jak si stojí v srovnání s ostatními státy třeba Evropské unie?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já si myslím, lázeňská péče je hodně o tom, jaká tradice v té dané zemi je. Já si myslím, že my jsme v tomto poměrně unikátní, kdy v mnoha jiných evropských zemích to, co, to, co se tam označuje za lázeňství, je v podstatě to takzvané wellness, to znamená, jsou to příjemné procedury, které člověka zrelaxují, které mu navrátí síly, ale nemají primárně léčebný charakter. U nás je to propojeno vlastně i se systémem léčebné rehabilitace. Drtivá většina těch lázní poskytuje péči poměrně těžce nemocným lidem a myslím si, a byť se to úplně exaktně vyčíslit, vyčíslit, co to přináší, tak si myslím, že šetří mnoho jiných nákladů, když ti lidé prostě nepotřebují hned tak včasně operaci a nepotřebují třeba užívat taková kvanta léků proti bolestem.

Jan POKORNÝ, moderátor

Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, v nichž měl premiéru nový ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD. Děkuji a hezký víkend, na shledanou.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Děkuji vám, na shledanou.

Ohodnoťte tento článek!