ČRo: Schůze správní rady VZP

mikrofon, rádio, přepis

Moderátor: Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny dnes pověřila ředitele Zdeňka Kabátka jednáním s firmou IZIP. Má s firmou uzavřít dohodu o majetkovém vyrovnání, to znamená buď akcie koupit, nebo spolupráci zcela ukončit. Více teď s předsedou správní rady VZP a také náměstkem ministra zdravotnictví Petrem Noskem, dobrý den přeji.

Petr NOSEK, předseda správní rady VZP, náměstek ministra zdravotnictví

Dobrý den.

moderátor

Jakou z variant tedy správní rada VZP preferuje?

Petr NOSEK, předseda správní rady VZP, náměstek ministra zdravotnictví

Správní rada v tomto okamžiku nepreferuje žádnou variantu. Pan ředitel právě obdržel mandát k tomu, aby o obou variantách jednal, předložil jejich, v podstatě ekonomické nároky, a teprve následně správní rada rozhodne, kterou variantou se bude VZP ubírat.

moderátor

Tak vy teď kráčíte na poměrně tenkém ledě, protože veřejnost velmi zajímá, kolik případně bude to vypovězení nebo ukončení smlouvy stát, po tom co už do toho projektu bylo nasypáno. Tedy jaký je finanční horizont, kam až pan ředitel Kabátek může jít?

Petr NOSEK, předseda správní rady VZP, náměstek ministra zdravotnictví

To je věc, která velice zajímá i jednotlivé členy správní rady a horizont, kam pan ředitel má jít nemá stanovený. Pan ředitel má přijít s tím, že má říci kolik bude stát jedna a druhá varianta. Správní rada se podle toho rozhodne, pro kterou variantu, ke které variantě se přikloní.

moderátor

Dobře, tak vy jste i náměstkem na ministerstvu zdravotnictví, tak předpokládám, že i o tomto debatujete v rezortu. Je nějaká cifra rámcově, kam podle vás je možné zajít?

Petr NOSEK, předseda správní rady VZP, náměstek ministra zdravotnictví

Tak za prvé to není předmětem debat rezortu, protože skutečně je to rozhodnutí správní rady a co se týká té cifry, tak asi je celkem zřejmé z logiky věci, že varianta toho vyrovnání by neměla být v žádném případě výše než varianta, pokud se VZP rozhodne jít svou vlastní cestou. To znamená, rozhodne se například proto, že si postaví vlastně portál vlastními silami či dodavatelsky sama.

moderátor

A kdyby k oné dohodě, ať už tedy na nákupu akcií nebo spolupráci ukončit, má dojít?

Petr NOSEK, předseda správní rady VZP, náměstek ministra zdravotnictví

My předpokládáme, že to rozhodnutí by mohlo padnout na příští správní radě, pokud se povede panu řediteli Kabátkovi jaksi předložit materiály, které povedou k tomu, že správní rada se bude cítit v podstatě, bude informována tak, že si dovolí rozhodnout v této věci definitivně.

moderátor

A pokud by k té shodě nedošlo, tak VZP by šla svou cestou a tam je také možný problém s tím portálem, tedy jak řešit právě tuto záležitost?

Petr NOSEK, předseda správní rady VZP, náměstek ministra zdravotnictví

To je věc, která musí být primárně nastolena, to znamená řešení musí být vytvořeno takové, které bezpečí, protože VZP v žádném případě nebude mít uloženu elektronickou komunikaci se svými klienty.

moderátor

Tedy bez přístupu k databázím nedojde k žádnému vypovězení smlouvy, chápu to dobře?

Petr NOSEK, předseda správní rady VZP, náměstek ministra zdravotnictví

To bych řekl, že to nechápete úplně dobře. Protože samozřejmě VZP jako taková má přístup ve svém jaksi systému ke všem databázím. To znamená, není to o tom, že VZP jaksi nemůže bez společnosti IZIP provozovat portál, takto to není.

moderátor

A komu ta data tedy patří fyzicky v tuto chvíli?

Petr NOSEK, předseda správní rady VZP, náměstek ministra zdravotnictví

Záleží o jakých se bavíte datech? Pokud se týká dat v té elektronické komunikaci, rozhodně tím primárním správcem je VZP jako taková a ta data dneska jsou poskytována nebo spravována prostřednictvím portálu provozovaného společností IZIP, to jest ten IZIP a její portál mezi interfacem mezi klientem a VZP jako takovou. Ale data jako taková spravuje VZP.

moderátor

Správní rada dnes také schválila návrh nového ředitele Zdeňka Kabátka na změnu organizační struktury. Má to vést ke zprůhlednění systému zadávání veřejných zakázek. Jak by tedy do budoucna ta struktura měla fungovat?

Petr NOSEK, předseda správní rady VZP, náměstek ministra zdravotnictví

Tam se jedná o určité opatření, které pan ředitel navrhl za prvé po své vlastní analýze fungování managementu VZP, kdy vlastně tam byl pouze jakýsi právní odbor, další právní služby byly rozmístěny v několika útvarech. Takže pan ředitel po své analýze dospěl k tomu, že bude vhodné, aby vytvořil právní úsek, kde se budou tyto činnosti soustřeďovat, mimo jiné například právě veřejné zakázky budou soustředěny do odboru veřejných zakázek a má to určitou souvislost i s poučením z nálezu kontroly, kterou provedlo ministerstvozdravotnictví.

moderátor

VZP prý dělila také i podle vás účelově velké zakázky na menší, aby obešla pravidla veřejných soutěží a problém také i v soutěži na propagaci Všeobecné zdravotní pojišťovna. Zasáhli jste v této oblasti?

Petr NOSEK, předseda správní rady VZP, náměstek ministra zdravotnictví

Tuto věc konstatovala kontrola, kterou provedlo ministerstvo zdravotnictví a následně ty výsledky byly postoupeny příslušným orgánům jako je Úřad pro hospodářskou soutěž, Úřad pro dohled nad osobními údaji, živnostenskému úřadu a finančnímu úřadu a tyto úřady už následně posoudí závažnost těchto nálezů a podle toho budou jejich orgány postupovat tak, že buďto budou tyto kontroly hodnoceny nějakým sankčním jednáním a nebo budou ty kontroly například uzavřeny s tím, že se jedná o jiný právní výklad, než který použil tento úřad.

moderátor

Předseda správní rady VZP a také náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek. Děkujeme a na slyšenou.

Petr NOSEK, předseda správní rady VZP, náměstek ministra zdravotnictví

Prosím, na shledanou

Ohodnoťte tento článek!