ČSÚ: Výdaje na dlouhodobou zdravotní a sociální péči rostou

Rostoucí počet seniorů má dopad na veřejné finance. Výdaje na dlouhodobou zdravotní a sociální péči dosáhly v roce 2016 více než 65 miliard korun, což bylo téměř o čtvrtinu více než v roce 2010. Ročně stojí dlouhodobá péče zhruba 1,4 procenta hrubého domácího produktu, a to bez zahrnutí péče poskytované v rodinách. V časopise Statistika&My to uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

„Pokud bychom uvedenou částku rozdělili mezi obyvatele ČR starší 65 let, pak by průměrné náklady na jednoho seniora dosáhly výše 33.300 Kč za rok,“ uvedli statistici.

Potřeby klientů jsou zajišťovány primárně v rámci domácí nebo ambulantní péče, včetně péče stacionární, případně v pobytovém zařízení. Statistici odkazují na studie, podle nichž se klienti léčení v domácím prostředí proti léčbě v nemocnicích zotavují rychleji. Uvádějí, že výdaje na domácí dlouhodobou péči se od roku 2010 zvýšily o 1,7 miliardy korun na 6,2 miliardy korun v roce 2016.

To představovalo 14 procent z celkových výdajů na dlouhodobou zdravotní péči, které tvořily 45,1 miliardy korun. Podle posledních dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR využilo ke konci roku 2016 služeb domácí péče 142.000 pacientů, z nichž zhruba čtyři pětiny byly ve věku 65 a více let. V průběhu roku pracovníci domácí zdravotní péče uskutečnili u pacientů 6,9 milionu návštěv, což představovalo v průměru 48 návštěv na jednoho pacienta.

Vedle domácí péče zahrnují celkové výdaje na dlouhodobou zdravotní péči peníze na lůžkovou dlouhodobou péči a denní dlouhodobou péči. Výdaje na služby dlouhodobé lůžkové péče, která zahrnuje lůžkovou péči jak v různých typech zdravotnických zařízení, tak v rámci poskytovatelů sociálních služeb, dosáhly předloni 37,1 miliardy korun. Na služby denní péče šlo 1,8 miliardy korun. Zde šlo především o odlehčovací služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům v situacích vyžadujících pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem této služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Ohodnoťte tento článek!