ČT2: Diskuse k rozdělení peněz Konsolidační banky zdravotníkům

…Pan ministr financí prohlásil, že vláda rozhodla o odkupu pohledávek všech pojišťoven, které se přihlásili. Proč jste se tedy nepřihlásili do toho programu? V.Kothera, Svaz zdravotních pojišťoven: No, ono asi nešlo o to, přihlásit se do programu, protože on nebyl oficiálně vyhlášen…

ČT2, 13.03.2001 (přepis plného znění televizní relace):

Moderátor (Jan Němec):

Pan ministr financí prohlásil, že vláda rozhodla o odkupu pohledávek všech pojišťoven, které se přihlásili. Proč jste se tedy nepřihlásili do toho programu?

Vladimír Kothera, Svaz zdravotních pojišťoven:

No, ono asi nešlo o to, přihlásit se do programu, protože on nebyl oficiálně vyhlášen. Pojišťovny nebyly žádným způsobem informovány o tom, že tento projekt je připravován. My jsme v podstatě jenom dostali dopis od pana náměstka, který nás upozornil, abychom předali určité údaje, ale o důvodů předání těch údajů tam nebylo ani slovo.

Moderátor (Jan Němec):

Takže jste nevěděli, že se připravuje ten projekt?

Vladimír Kothera, Svaz zdravotních pojišťoven:

My jsme samozřejmě nevěděli, že ten projekt se připravuje a v momentě, kdy jsme vlastně neoficiální cestou získali tyto informace, tak nám bylo sděleno, že už je pozdě.

Moderátor (Jan Němec):

Proč jste tedy nevyzvali pojišťovny, všechny pojišťovny nějakým transparentním způsobem?

Antonín Hlaváček, náměstek ministra zdravotnictví:

Já se domnívám, že ten způsob byl docela transparentní. Požádá-li ministerstvo zdravotnictví o údaje o pohledávkách, o lhůtě splatnosti, tak je to normální akt výkonu státní správy. To za prvé. Za druhé je třeba říci, že v samotném úvodu, kdy jsme na tom začínali pracovat, tak šlo do značné míry o mapování terénu. Za třetí je třeba říci, že někteří tedy říkali, že to nemohou stihnout v tom termínu, ale pět pojišťoven to stihlo. Jiné zaměstnanecké pojišťovny řekli, že podle jejich právního názoru nejsou oprávněny poskytovat údaje. Vždycky, když připravujete nějakou složitější věc, tak to vyžaduje určitý čas a nedá se prostě ten proces mnohokrát opakovat a vracet.

Moderátor (Jan Němec):

Žádá-li mě někdo o informaci, ještě to neznamená, že se mohu přihlásit do nějakého programu, do nějakého programu pomoci.

Antonín Hlaváček, náměstek ministra zdravotnictví:

My jsme, prosím pěkně, nekoncipovali na samém začátku program pomoci. Je třeba říci, že celý tady tento manévr s převzetím pohledávek po lhůtě splatnosti zdravotními pojišťovnami byl manévr, který má základní cíl – vyrovnat nerovnováhu mezi poskytnutou zdravotní péčí a její úhradu …

Moderátor (Jan Němec):

Ano, ale bylo možné, aby se přihlásily skutečně všechny pojišťovny, které tu pomoc potřebovaly? Byly ty podmínky tak rovné, aby skutečně pojišťovny jasně dáno najevo, teď se můžete přihlásit do daného programu nebo jste po nich skutečně chtěli jenom ty informaci, aniž by oni věděli, k čemu ty informace potřebujete?

Antonín Hlaváček, náměstek ministra zdravotnictví:

Ono je nutno říci, nebyly informovány mým dopisem z 25.10. To je jedna věc. Druhá věc, kterou chci říci, a to je třeba mít na mysli, že celý tento manévr, znovu opakuji, byl na odstranění nerovnováhy…

Moderátor (Jan Němec):

Já vám rozumím, ale teď jde o to, zda měly všechny ty pojišťovny skutečně ty rovné podmínky. Myslíte si, že měly?

Antonín Hlaváček, náměstek ministra zdravotnictví:

Z tohoto hlediska měly všechny pojišťovny naprosto rovné podmínky a já se přiznám, že odpovědi na svůj dopis střežíme v úřadu jako oko v hlavě.

Moderátor (Jan Němec):

Takže měli jste ty rovné podmínky?

Vladimír Kothera, Svaz zdravotních pojišťoven:

Já se domnívám, že pokud budeme posuzovat o tom, že byly rovné podmínky předat data, aniž bychom věděli k čemu, tak v tom případě jsme měli rovné podmínky. Pokud by zde šlo o neoficiální vyhlášení projektu na 5 miliard, což bych já jako ředitel jedné z pojišťoven předpokládal, tak si myslím, že ty podmínky samozřejmě nebyly v pořádku. Jsem přesvědčen o tom, že ministerstvo se dopustilo významného pochybení a bohužel pak samozřejmě na základě toho vláda odsouhlasila materiál, který není v souladu s hospodářskou soutěží ve zdravotním pojištění.

Moderátor (Jan Němec):

Rozumím tomu dobře, že jste ale poskytli údaje a data, aniž byste se zeptali proč a na co?

Vladimír Kothera, Svaz zdravotních pojišťoven:

Já si myslím, že tam je trošku problém o tom předání dat, protože největší problém v pojišťovnách byl toho druhu, zda vůbec zadání tak, jak bylo vyhlášeno ministerstvem zdravotnictví, předat určitá data, je v souladu se zákonem 592 §23. Tam se samozřejmě hovoří, že v tom případě pojišťovna může dát jenom souhrnné údaje a ne individuální data konkrétního podniku v tomto případě. Například naše pojišťovna ty souhrnné údaje dala. Dala je v čase, informovala o nich, že i je tam tato závada. Nikdo na to nereagoval, čili já si myslím, že ministerstvo postupovalo špatně.

Moderátor (Jan Němec):

Budete to nějak řešit? Řekněme trestním oznámením.

Vladimír Kothera, Svaz zdravotních pojišťoven:

No, já nevím, jestli trestním oznámením. Tahleta věc je v řešení správních orgánů pojišťovny a ta na svém zasedání 20.3. rozhodne, jak bude postupovat dál a samozřejmě bude zvažovat i to, jestli management postupoval řádně a já předpokládám, že na postupu managementu neshledá žádnou závadu a v tom případě budu muset přistoupit k některým krokům, z nichž jeden z nich je podání žádosti na úřad pro hospodářskou soutěž o přešetření celé té záležitosti.

Moderátor (Jan Němec):

Takže to se chystáte udělat?

Vladimír Kothera, Svaz zdravotních pojišťoven:

Nemůžu samozřejmě říci za správní radu, ale předpokládám, že to může být jeden z výsledků jejího jednání.

Moderátor (Jan Němec):

Pane náměstku pohledávky odkoupila Konsolidační banka, její schodek, to, co nevymůže, tak vlastně bude muset zaplatit stát, tedy daňový poplatník. Nejde vlastně o skrytou dotaci státu zdravotním pojišťovnám nebo zdravotnictví?

Antonín Hlaváček, náměstek ministra zdravotnictví:

Samozřejmě, že v konečném výsledku se nejedná o nic jiného než o dotaci zdravotnictví, ale chci říci zdravotnictví, které bylo na přelomu tohoto roku dost vážně ohroženo, víte patrně o akcích Avelu, že nemocnice, lékárny budou bez léků, s velkými problémy se potýkaly nemocnice …

Moderátor (Jan Němec):

Takže myslíte, že to byla jediná možnost?

Antonín Hlaváček, náměstek ministra zdravotnictví:

Myslím si, že to byl korektní způsob, protože ze zdravotního pojištění se platí jenom za poskytnutou zdravotní péči. Druhou věc, kterou chci říci, z těch 5 miliard zhruba je 2,6 miliardy pojistného, ze kterého 60 %, to je více než 1,5 miliardy, půjde do fondu přerozdělení, a tedy i ty pojištěny, které nebyly zařazeny, ty zbývající 4, si dosáhnou na určitou část těchto prostředků prostřednictvím fondu přerozdělení.

Moderátor (Jan Němec):

Takže uvidíme, jak to dopadne.

Ohodnoťte tento článek!