Čtěte odpovědi předsedy Praktik.cz

Titulní obrázek

Předseda Občanského sdružení Praktik.cz Pavel Lindovský odpovídá na dotazy čtenářů ohledně aktuálních problémů lékařů v primární péči. Jeho odpovědi na dotazy čtenářů čtěte v článku….

Předseda Občanského sdružení Praktik.cz Pavel Lindovský odpoví na dotazy čtenářů ohledně aktuálních problémů lékařů v primární péči. MUDr. Lindovský se snaží aktivně upozornit veřejnost na současné problémy primární péče.

OS Praktik.cz tento měsíc oznámilo, že hodlá podat ústavní stížnost na český stát. „Podle právní analýzy, kterou jsme si nechali vypracovat, je oprávněné podat ústavní stížnost na stát. Ten na jedné straně velmi striktně omezuje lékaře, na straně druhé od nich vyžaduje povinnosti jako od subjektů, které působí na neregulovaném trhu. Rozporné jednání vede k poškození praktických lékařů i celého odvětví primární péče,“ uvádí zástupci sdružení Praktik.cz ve svém prohlášení.

Lékaři z této organizace chtějí vyzvat poslance a senátory, aby jejich ústavní stížnost podpořili.

PAVEL LINDOVSKÝ:

1988 – maturita na Gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze

1994 – promoce na Fakultě všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze

1995-2000 sekundární lékař Neurologické kliniky IPVZ Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, přednosta Prof. MUDr. Pavel Jedlička, DrSc., prim. MUDr.Pavel Bočan, CSc.

1998 – atestace z neurologie I.st.

2000 – atestace z všeobecného lékařství I.st.

od roku 1998 působí jako privátní lékař v Praze 6

DOTAZY ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

Karel Ulrych

Pane doktore, když už praktické lékaře zastupuje Sdružení praktických lékařů a Společnost všeobecného lékařství, jaký význam má vznik nové organizace praktických lékařů? Není to tříštění sil? Děkuji za odpověď. Karel Ulrych.

Praktik.cz nechápeme jako tříštění sil. Nevstupujeme do mechanizmu „Dohodovacího řízení“, máme pochybnosti o jeho správnosti a oprávněnosti. Praktik.cz je platformou pro diskuzi nad otázkami směřování oboru praktických lékařů jako lékařů primární péče. Nabízíme prostor i pro lékaře, kteří nejsou členy SPL a věříme, že naše témata jsou natolik silná, že

najdeme odezvu i mezi dalšími kolegy nejen z primární péče ale také mezi dalšími ambulantními specialisty. Nejsme zatíženi funkcionářským prizmatem pohledu na reálné problémy našich praxí. Důraz klademe na interní komunikaci. Protože spolupracujeme s profesionály, kterým zadáváme různé úkoly, expertní analýzy atd., byli jsme nuceni dát našim aktivitám oficiální rámec. Proto vznikla právnická osoba Občanské sdružení Praktik.cz.

MUDr Jan Pokorný Ostrava

Vážený pane kolego,se zájmem jsem přečetl váš článek v Tempusu. Souhlasím s mnoha věcmi, ale nesouhlasím s drobením sil lékařů na spolky, společky a podspolečky. Je pro nás všechny důležité koncipovat jednu základní myšlenku, Všichni lékaři v ČR jsou čím dál více ponižováni pojišťovnami a státem. Souhlasím s dopisem poslaným ministrovi kolegy z Jindřichova Hradce. Nemyslíte,že pokud se nic nepohne,že je čas vyjádřit všichni svůj nesouhlas s vyděračským systémem v generálním odporu? Já byl vždy proti takovým siláckým úvahám,ale za 14 let práce v privatní ambulanci se nyní hlásím i k nejradikálnějším postupům aby konečně nás bylo slyšet!!!!! S úctou všem, co chtějí pomoci ponižovanému českému lékaři a zdravotnictví.

Vážený pane kolego, děkuji za podporu, kterou z vašeho příspěvku cítím. Souhlasím s Vámi, že situace je kritická a ochota k radikálním krokům bude stoupat. Pokud si jednotliví lékaři neuvědomí svoji ekonomickou sílu, kterou v systému dosud využívají pouze farmaceutické firmy, dodavatelé technologií, managementy nemocnic a velkých poliklinik, nebude možné dosáhnout stavu, který je obvyklý v Evropě. Domnívám se, že generální odpor proti současné situaci ve zdravotnictví vyjádří občané, nikoliv my.

MUDr. Alena Dostálová

Vážený pane doktore, jako praktická lékařkatedy stejně potrefená husa – sdílím naprosto Vaše názory a plně chápu, že v dynamickém muži tato situace vyvolává intenzivní touhu po změně. Mně už jaksi síly docházejí, ale přesto bych měla jeden konstruktivní návrh : zkusme najít jednu společnou věc, na které se dokáže sjednotit většina lékařů. Stát nám nejen nic nedá, ale zajistí i takové ne-zákony, aby nám nemuseli nic dát ani jiní. Od něj pomoc nelze očekávat. Ten se vzpamatuje až za pět let, kdy bude v důchodovém věku přes 80% praktiků. Pak jako první zkrátí postgraduální výuku budoucích praktiků, jak již zavádí letos pro stomatology , podle vrozu Vivat!Crescat!Floreat! (A pak že nedojde k poklesu kvality ?) Pojišťovny se sice budou aspoň trochu snažit, protože představa, že by mohly pracovat na komerční bazi, je jistě lákavá a ekonomicky správná. Ale přece jenom : Koho chleba jíš, toho píseň zpívej, nebudou pojišťovny příliš hlasitě křičet, mohly by se chlebodárcům znelíbit. Tuhle činnost nám rády přenechají. Domnívám se, že když to nejde odjinud – na kdeco nejsou peníze, na kdeco není zákon, na kdeco nejsou lidi a skoro k ničemu není politická vůle, mohlo by to jít přes naši intenzivní podporu vytvoření systému komečního pojištění zdravotní péče. Stát by to stálo jen tolik, kolik do systému dává teď za státní pojištěnce . A každý si nasmlouvá takové pojištění, které sám bude žádat. Státní pojištěnci budou mít zajištěnu základní péči ( až budou oficiálně stanoveny standardy péče – tento zákon nám zákonodárné sbory dluží již od rozpadu federace, ale pak by je dlužili deseti milionům pojištěnců a nejen pár tisícům doktorů). Všichni, kdo se budou chtít připojistit, si budou muset rozvážit, zda dají víc peněz na pojištění domu, auta či zdraví. To je naprosto samozřejmě zaktivizuje, což je komodita, kterou jsme dosud nedokázali využít. A věřím, že by je tato aktivizace nikterak nepopudila proti zdravotníkům.

My bychom se stali partnery zdravotních pojišťoven a nikoli jejich vazaly a mohli bychom se soustředit na vyřešení druhého problému, který už hoří, což je zajištění postgraduální výchovy lékařů pro obor všeob. lékařství. U nás v pohraničí je to už natolik vážné, že zástup za dovolenou si zajišťuji rok dopředu a den před odjezdem ho občas nemám jistý.

Na tom, že do hry je třeba dostat pacienty, a to do centra dění, neboť pro ně podstupujeme opakovaně martyrium vazalství = nesvobody, bychom se mohli shodnout všichni – praktici, specialisté i nemocnice.

Domnívám se, že tlak tímto směrem by mohl pohnout státní kolos ke změně. A myslím, že k podstatné změně, po níž by se mnohé vyřešilo snáze. Děkuji za Váš čas a Vydžte!

Vážená paní kolegyně, obávám se, že Vámi navrhované změny přijdou ve chvíli, kdy budeme mít fungující pojišťovny, fungující ministerstvo, fungující sítě nemocnic, ale nebudou tady ti, kdo by zdravotní péči reálně poskytovali – lékaři a další zdravotníci.

MUDr. František Jelínek

Ve vašem sdružení je zapojen také MUDr. Petr Bouzek. Zajímalo by mne, do jaké míry reprezentují jeho názory názory celého Vašeho sdružení. V diskusi na těchto webových stránkách jsem (v souvislosti s aktuálními články o nepřístojném chování lékařů) uvedl, že můj plat se pohybuje zhruba kolem 17 tisíc čistého, přesto se však chovám ke svým pacientům slušně. Ocituji jeho reakci: „Jak se chováte ke svým pacientům nevím, zřejmě dobře ale to, že pracujete za 17 tisíc čistého a jste s tím spokojen a ještě to veřejně hlásáte je strašné. Takhle veřejně podtrhujete nohy všem lékařům. Hanba vám, hanba vám, hanba vám!“ Je podle sdružení Praktik.cz hanba mě nebo kolegovi Bouzkovi?

Vážený pane doktore, kolega Bouzek je členem OS Praktik.cz, je členem SPL ČR a je také členem ČLK. Oficiální názory občanského sdružení Praktik.cz naleznete na webových stránkách www.praktikcz.eu , event. je možné se obracet na oficiální mluvčí, kteří tam jsou také uvedeni. MUDr. Ing. Petr Bouzek není oficiálním představitelem ani mluvčím a jeho názory nejsou považovány ani za oficiální názory SPL či ČLK ČR.

MUDr. Igor Mazoch

1. Vaše OS Praktik cz. je obviňováno ze snahy rozdělit dosud jednotné Sdružení praktických lékařů. Je obviňováno z komunikace s kritiky praktických lékařů, čímž myslím ČLK a Svaz pacientů.

Jaká je vaše obhajoba?

2. Zlí jazykové tvrdí, že si většina společnosti žádnou změnu systému zravotního systému nepřeje. Specialisté se specializují na tak malé obory, které ve většině států EU nejsou známy a praktikům přenechávají jen to, co často s povoláním lékaře nemá nic společného nebo je neřešitelné. Mnohým pacientům takový systém vyhovuje a jsou rádi, že na každou jejich bolístku existuje specialista. Praktik jim pak vypíše potřebnou žádanku či zařídí sociální dávky.

Jak chcete získat na svou stranu lékařskou i laickou veřejnost? Není tato situace neřešitelná? Je vůbec zájem o praltické lékaře u nás? Nestačil by průměrně inteligentní člověk se znalostí práce na PC?

Vážený pane kolego, děkuji za otázky. Zájmem Praktik.cz je přispět k emancipaci praktických lékařů ve vztahu k ostatním odborným lékařům. Cítíme se specialisty svého oboru a je smutné, že to musíme obhajovat. Dosavadní reprezentaci praktických lékařů se nedaří razantněji hájit naše zájmy. SPL i naše odborná společnost reálně nevyvrátila obecnou představu o práci praktického lékaře jako práci „sekretářky“ lékařů ostatních odborností, posluhy různých úřadů jako je

Správa sociálního zařízení, úřady práce atd. To vše za současné rezignace na udržení odborných kompetencí.

Zejména proto OS Praktik.cz hledá relevantní partnery, s kterými je možné tyto otázky diskutovat. Česká lékařská komora je stavovskou organizací, zastupující všechny lékaře. Každý praktik je jejím členem a většina z nás přispívá na chod ČLK členským příspěvkem na úrovni primáře. Nedomníváme se, že je vhodné pokračovat v dosavadní „válce“ mezi SPL a Komorou. Jde pouze o osobní nevraživost některých představitelů těchto organizací a žádným lékařům, kteří pracují s pacienty, to neprospívá.

Současné sociodemografické potíže našeho oboru považujeme za alarmující. Společnost to již nyní na mnohých místech pociťuje. Nedostatek lékařů primární péče je celoevropský problém. Západní země však nabízí mladým kolegům lepší perspektivu. Našich pacientů se týká to, že v horizontu 2 let se síť praktických lékařů v ČR rozpadne. Proto bychom rádi spolupracovali i s pacienty a my mezi jejich organizacemi zatím hledáme relevantního partnera.

V posledních letech jsou lékaři představováni jako ti, kteří si jen stěžují na své postavení a na pacienty nemyslí. Tvrdí se, že praktičtí lékaři berou sto tisíc měsíčně, pracují čtyři hodiny denně a medicínu dávno zapomněli, že praktik je jenom zbytečnou překážkou na cestě za skutečnými lékaři. Dokonce ministr zdravotnictví socialistické vlády prohlásil, že práci praktického lékaře by dokázala zvládnout průměrně vyškolená zdravotní sestra… Zajímavá byla odpověď současného ministra zdravotnictví na otázku, co by jej motivovalo k rekvalifikaci na praktického lékaře. Pan ministr odpověděl, že

není žádný jiný obor podnikatelské činnosti, který by měl zaručené příjmy bez ohledu na kvalitu a že jde o zaručený „stálý job“. To jsou otázky, které v celém civilizovaném světě již dávno zodpověděli a síť praktických lékařů považují za základní kámen zdravotnického systému svých zemí.

(ivb), www.Zdravi.Euro.czČtěte odpovědi předsedy Praktik.cz
Ohodnoťte tento článek!