Čtvrtstoletí od vzniku VZP je v Česku sedm zdravotních pojišťoven

Čtvrtstoletí od vzniku největší tuzemské zdravotní pojišťovny, Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), si pacienti v Česku mohou vybrat ze sedmi pojišťoven.

Kromě státem zřízené VZP působí na trhu dalších šest zaměstnaneckých pojišťoven, které se starají celkem asi o 43 procent pojištěnců. Systémem veřejného zdravotního pojištění proteče ročně více než čtvrt miliardy korun. Letos se příjmy systému plánovaly na zhruba 261 miliard korun, v roce 2017 by to mělo být přes 274 miliard korun.

Vznik zaměstnaneckých pojišťoven umožnil v roce 1992 zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. V polovině 90. let se tak o české pacienty dělilo až 26 pojišťoven. Mnohé z nich postupně zanikly nebo se sloučily.

Druhou největší pojišťovnou je v současnosti Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV), která má asi 1,28 milionu pojištěnců. Třetí je pak Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) se zhruba 1,23 miliony klientů. Následuje Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) s asi 727.000 pojištěnci a Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) se 706.000 klientů.

Některé z pojišťoven působí spíše regionálně nebo se zaměřují na specifické klienty. Neznamená to ale, že by pojišťovny neměly zájem i o klienty z jiných regionů či oborů. Například Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, která je se zhruba 141.000 pojištěnci nejmenší, má vazbu především na zakladatelskou firmu Škoda Auto a region středních a severovýchodních Čech. Druhá nejmenší, Revírní bratrská pokladna (RBP), zase působí hlavně na severní Moravě, ve Slezsku, na Hodonínsku a střední Moravě. U jejího zrodu stály důlní podniky, část pojištěnců z dnešních asi 432.000 se tedy rekrutovala z těchto firem. RBP se později sloučila s Moravskou zemskou pojišťovnou, u jejíhož založení byly průmyslové podniky ze střední Moravy. Jak z názvu vyplývá, základní kmen pojištěnců Vojenské zdravotní pojišťovny tvoří současní i bývalí vojáci a jejich rodiny. VoZP nabízí dokonce speciální preventivní programy pro válečné veterány.

Počet klientů jednotlivých pojišťoven se každoročně mění. Pojištěnci totiž mohou jednou do roka přejít k jiné pojišťovně, k tomu slouží dva přestupní termíny. Všeobecné zdravotní pojišťovně dlouhodobě ubývají klienti, což může být částečně způsobeno tím, že mezi jejími pojištěnci jsou senioři a starší lidé. V posledních přestupních termínech naopak rostly ZPMV a ČPZP.

Čtvrtstoletí od vzniku VZP je v Česku sedm zdravotních pojišťoven
Ohodnoťte tento článek!