Čtyři oblasti farmacie s největším inovačním potenciálem podle AIFP

Rychlý technologický rozvoj a stovky miliard investovaných do výzkumu mění tvář moderní medicíny. AIFP vytipovala čtyři oblasti, v nichž předpokládá v brzké době průlomová řešení či největší inovační posun. Patří mezi ně i nové způsoby vývoje či dávkování léků.

Farmaceutické společnosti po celém světě mají „v běhu“ tisíce výzkumných projektů zaměřených na nejrůznější nemoci. Ročně je schváleno několik desítek nových léků. Kromě této nejviditelnější tváře inovativní farmacie se ale odehrávají revoluční změny také ve způsobech, jakými jsou léky vyvíjeny a dávkovány. Velkou příležitostí je rovněž neustále se zdokonalující znalost lidské genetiky.
„Inovace jsou hybnou silou medicínského pokroku. Každý rok přicházejí na trh zcela nové účinné látky pro boj s nemocemi. Přestože hlavním motorem úspěchů v léčbě jsou právě inovativní léky, chceme tímto přehledem ukázat i na další aspekty, díky nimž budou lidé v nejbližší budoucnosti zase o něco zdravější,“ říká výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

Přelomové léky
Hitem posledních několika let je například využití imunoterapie (léčby využívající vlastní imunitu těla) v onkologii. Jsou do ní vkládány velké naděje i v nejbližší době. Zatím ji využívají především pacienti s metastazujícím melanomem či karcinomem ledvin, ale její využití se rozbíhá také u rakoviny plic, či močového měchýře. Očekává se úspěch buněčné imunoterapie také při léčení leukémie a lymfomů.

Ve schvalovacím procesu je řada léků na vzácné choroby i chronická onemocnění, pracuje se např. na vakcínách proti HIV, malárii, horečce dengue, RS viru, který způsobuje respirační onemocnění u malých dětí, zlatému stafylokoku apod. Farmaceutický výzkum se také soustředí na léky vycházející z poznatků o mikrobiomu, tedy souboru všech živých organizmů (bakterií, kvasinek, hub, roztočů apod.) nacházejících se v lidském těle. Ten je někdy nazýván druhým DNA, protože je pro každého člověka unikátní.

Rostoucí znalosti o lidském genomu
Čím detailnější znalosti o genetice jsou k dispozici, tím větším lákadlem je cílená úprava lidského genomu. Tzv. genová editace může pomoci při léčbě zákeřných nemocí – úspěšná byla např. proti agresivní formě akutní lymfoblastické leukémie, či proti HIV. Výzkumníci tvrdí, že je budoucností léčby cystické fibrózy, hemofilie, některých druhů rakoviny prsu, Huntingtonovy choroby a dalších nemocí. Velká očekávání jsou vkládána do tzv. genové terapie v onkologii: do nádorových buněk by se vnesly nové genetické informace, které by vedly k jejich zničení. Dokonalá znalost DNA předpokládá také postupný rozvoj personalizovaných léků – pacient dostane kombinaci léčivých přípravků ušitou přímo na míru jeho tělu.

Nové způsoby dávkování
Inovativní medicína se rovněž zabývá uživatelskou příjemností – léky podávané orálně jsou pro pacienty vždy přijatelnější než injekce, rozpustné přípravky se polykají lépe než velké tablety, nakombinování více léčivých látek do jedné aplikační dávky výrazně usnadňuje život. Samostatnou kapitolu tvoří interní dávkování léků. Inspirativní je inzulinová pumpa, která kontinuálně měří hladinu cukru v krvi a automaticky podle toho upravuje dávkování inzulinu. Tento princip by se mohl uplatnit u dalších indikací. O slovo se též hlásí nanorobotika, využitelná mimo jiné pro přesně cílené dodávky léků uvnitř těla pacienta. Vědecké týmy pracují například na miniaturních robotických „rybičkách“, které by krevním řečištěm mohly donést léčivou látku přímo k nádorovým buňkám.

Revoluce v klinických testech
Klinické testy nových léků zaberou spoustu času a stojí miliony dolarů. Povzbudivé výsledky u laboratorních zvířat přitom mnohdy vyústí ve zklamání, jakmile se přejde k lidským účastníkům. Výzkumníci proto pracují na speciálních mikročipech, které pomocí kmenových buněk imitují lidské orgány. Pokud se tato cesta ukáže jako vhodná, může to vést ke značným úsporám, což následně zlevní výsledný lék.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje farmaceutické společnosti, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léčivé přípravky. AIFP sdružuje v České republice celkem 35 členských společností.
Více informací naleznete na www.aifp.cz.

Ohodnoťte tento článek!