Cukrovka je nemoc statisíců, náklady na léčbu stále rostou

Každých 17 až 20 let se počet diabetiků – nemocných cukrovkou – v České republice zdvojnásobuje. V současné době trpí tímto onemocněním 650 tisíc osob a zhruba dalších 130 tisíc o něm neví. Kolik stoji léčení cukrovky, o tom jsme hovořili s tajemníkem Svazu diabetiků ČR MUDr. Vlastislavem Kaplanem…

„Na léčbu diabetů dávají zdravotní pojišťovny podle hrubého odhadu 10 procent svých prostředků. Tyto náklady jsou směrovány zejména do léčby komplikací spojených s touto chorobou, ať už jde o postižení oční sítnice, ledvin, nebo cév -zejména na nohou. Proto náklady na léčbu diabetů stále rostou. Léčba cukrovky v ČR se výrazně neliší od léčby cukrovky v západních zemích. Jsou stále nové léky, postupy, efektivnější léčebné působení. Nikdo se však dosud nezabýval tím, co je nejdůležitější – schopností pacienta ovlivnit svůj zdravotní stav. Diabetes je ukázkovou chorobou, kde chováni člověka má výrazný vliv na zlepšení jeho zdravotního stavu,“řekl nám MUDr. Kaplan.

Léky

Diabetes prvního typu, kdy jsou lidé zcela závislí na inzulínu, postihuje spíše mladší část populace. U diabetů druhého typu, který bývá v 90 až 95 procentech spojen s nadváhou a obezitou, hraji větší roli genetické faktory a nedostatek inzulínu vzniká postupné.

Kolik diabetika inzulín stojí? Jde o to, jakým způsobem a kolika jednotkami inzulínu je léčen. Když jde o 60 jednotek za den, platí tři koruny denně, což je zhruba 1100 Kč za rok. Celá řada lékáren však institut doplatků nepoužívá. Diabetik druhého typu doplácí podle typu léčiva 200 až 1200 Kč ročně na perorální antidiabetika, což jsou léčiva, která se snaží napomáhat ke zlepšení hospodaření s inzulínem v jeho těle.

Pomůcky

Jednou ze základních pomůcek pro diabetika je glukometr, kterým si může měřit glykémii. Stojí 2,5 až 5 tisíc korun. Vážněji nemocnému zaplatí glukometr pojišťovna, ostatní mají možnost si jej koupit. Další pomůckou je zvláštní obuv, která musí mít jasné parametry, protože diabetik má postiženou cirkulaci v noze a mnohý i sníženou citlivost, takže vážnou komplikací pro něho může být i obyčejný kamínek v botě. Pojišťovna na obuv doplácí každé dva roky 1000 Kč. V lékárnách, které ji nabízejí, však není kontrola, zda má, či nemá parametry diabetické boty.

Strava

Když obézní diabetik druhého typu navštíví poprvé lékaře a nezmění své chování, tak mu podle statistiky zbývá v průměru šest let života. Co může pro sebe udělat? „Prevencí metabolických poruch je racionální stravování například typu středomořské stravy. Z hlediska spotřebitelského kose vám neřeknu, o kolik je měsíčně dražší. Tady se to však určitě vyplatí. Stravováni pro diabetiky se neliší od stravování racionálního. Zhruba 70 procent potravin, které diabetik konzumuje, není možno označit jako dia -neexistuje diamléko, diachleba, diarohlík. Důležitě je, aby příjem energie odpovídal fyzickému výdeji. Samotné diapotraviny většinou nejsou dražší. Zatím však na trhu není dostatečná pestrost -chybějí jogurty, sterilizovaná zelenina, marmelády, kompoty. Řada výrobců nechce na své výrobky dávat označení „vhodné i pro diabetiky“, protože by je to mohlo v očích ostatních zákazníků diskvalifikovat,“ tvrdí MUDr. Kaplan.

Prostředky investované do organizací, které se zabývají prevencí komplikací diabetů, jako například Svaz diabetiků ČR, nahrazují peníze, které by se měly dávat do prevence vůbec. Kvalitní léčba oddálí pacientův odchod do invalidního důchodu. Dnes však lidé nejsou motivovaní, aby oddálili svůj přechod do invalidity.

Doplatky na léčbu cukrovky:

– inzulín kolem 1100 KS ročně

– perorálni antidiabetika 200 až 1200 Kč ročně

– glukometr 2500 až 5 000 Kč

– diabetické boty 1000 Kč

KAREL ŽÍTEK, Střední Čechy, 8.10.2001

Ohodnoťte tento článek!