CVVM: S lékařskou péčí je nyní spokojeno 84 procent lidí

S lékařskou péčí je v ČR spokojeno 84 procent lidí, nespokojeno 13 procent. Tři procenta neodpověděla. V průzkumu to zjistilo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Ke zlepšení zdravotní péče by podle 44 procent populace přispělo větší množství peněz na modernizaci zdravotnických pracovišť a podle 34 procent lepší koncepce zdravotnictví. Cestu ke zlepšení péče vidí 31 procent respondentů ve vyšším zájmu…

lékařů o pacienty a 25 procent v účinnějším systému zdravotních pojišťoven. Lepší hospodaření nemocnic a důslednější kontrolu zdravotnických zařízení uvedlo shodně 16 procent lidí. Nejmenší efekt dotázaní připisují zvětšení konkurence mezi lékaři, zvyšování platů lékařů a snižování administrativy.

Proti loňskému průzkumu se potřeba zvýšení objemu peněz na modernizaci pracovišť dostala před lepší koncepci zdravotnictví. Počet spokojených se zdravotnickou péčí se zvýšil o tři procenta. Spokojeni jsou častěji ti, kteří od počátku roku alespoň jednou navštívili lékaře, důchodci, vysokoškoláci a lidé s dobrou životní úrovní.

Hradecké noviny, 7.7.2001

Ohodnoťte tento článek!