CVVM: S lékařskou péčí je spokojeno 41 procent Čechů

praktik, lékař, seniorka, pacientka

S úrovní lékařské péče v ČR je spokojeno 41 procent Čechů. Naopak nespokojenost vyjadřuje 22 procent a více než třetina (36 procent) se ke kvalitě poskytované péče staví neutrálně. Ale třetina (33 procent) lidí si myslí, že se úroveň péče za poslední rok zhoršila, 15 procent dotázaných vidí zlepšení a podle 50 procent zůstala stejná. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Spokojenost s lékařskou péčí vyjadřují spíše lidé do 30 let, s vyšším vzděláním, maturitou či vysokou školou, s lepší životní úrovní a dobrým zdravotním stavem. Naopak lidé starší 60 let, s nižším vzděláním, hodnotící svoji životní úroveň a zdravotní stav jako špatný vyjadřují spíše nespokojenost.

Podle průzkumu lidé poměrně pozitivně hodnotí svůj zdravotní stav. Jako dobrý jej označilo 55 procent, šestina (17 procent) jako velmi dobrý a třetina (33 procent) jako průměrný. Svůj zdravotní stav hodnotí jako špatný 11 procent lidí.

Většina společnosti, 57 procent, je přesvědčena, že nemocní mají dostatek informací o svém zdravotním stavu. Opačný názor zastává 33 procent Čechů. Oproti roku 2008 se počet spokojených s množstvím informací zvedl o 13 procentních bodů. Nespokojenost vyjadřují častěji ženy než muži a také lidé starší 60 let.

Naprostá většina občanů starších 15 let, 81 procent, si pak myslí, že pacient se má účastnit rozhodování o léčbě své nemoci. Že by to tak být nemělo si myslí 13 procent lidí. O tom, že pacienti tuto možnost mají, je přesvědčeno 46 procent lidí, 41 zastává opačný názor a 13 procent dotázaných neví. Ve srovnání s rokem 2008 zhruba o čtvrtinu posílilo přesvědčení, že se pacienti mohou podílet na rozhodování o své léčbě.

Při průzkumu odpovídalo od 3. do 10. prosince 2012 1047 lidí.

Ohodnoťte tento článek!