CVVM: S lékařskou péčí jsou lidé vesměs spokojeni

procenta, výzkum, podíl

S lékařskou péčí jsou spokojeny více než dvě pětiny lidí, oproti loňskému roku se jejich podíl mírně zvýšil. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Třetina dotázaných si myslí, že se kvalita zdravotní péče za minulý rok zhoršila. Více než polovina účastníků průzkumu je spokojena se svým zdravotním stavem, téměř stejný podíl míní, že nemocní mají ze strany lékařů dostatek informací o svém zdravotním stavu.

Spokojenost s lékařskou péčí v průzkumu vyjádřilo 44 procent lidí, 21 procent bylo nespokojeno, třetina zastávala neutrální postoj. Oproti předchozímu roku se podíl kladných odpovědí zvýšil o čtyři procentní body. Od roku 2003, kdy CVVM tuto oblast sleduje, byl největší podíl spokojených v roce 2007, kdy činil přesně 50 procent, o procentní bod nižší byl v letech 2003 a 2004.

S lékařskou péčí jsou častěji spokojeni mladší lidé, lidé s vyšším vzděláním, dobrou životní úrovní a dobrým zdravotním stavem.

Názor, že se zdravotní péče oproti předchozímu roku zhoršila, zastává 34 procent dotázaných, 14 procent se naopak domnívá, že se zlepšila, a podle 49 procent se nezměnila. Podíly odpovědí jsou podobné jako v minulém průzkumu.

Na svůj zdravotní stav lidé pohlížejí poměrně pozitivně, 54 procent jej hodnotí jako dobrý, 35 procent jako průměrný. Za špatné své zdraví považuje devět procent dotázaných. Oproti minulým letům se podíl spokojených snížil, například v roce 2010 činil 60 procent, v prosinci 2008 to bylo 61 procent.

Naopak se zvyšuje podíl lidí, kteří mají pocit, že lékaři a zdravotnický personál poskytují nemocným dostatek informací o jejich zdravotním stavu. Tento názor zastává 56 procent účastníků průzkumu, oproti roku 2008 je to nárůst o 12 procentních bodů.

Naprostá většina lidí si myslí, že by se nemocní měli podílet na rozhodování o způsobu svého léčení, na tuto otázku odpovědělo kladně 81 procent dotázaných. Jen 44 procent se však domnívá, že pacienti tuto možnost skutečně mají.

Průzkumu, který se uskutečnil od 5. do 12. prosince loňského roku, se zúčastnilo 1060 lidí.

Shrnutí výsledků ke stažení ZDE

Ohodnoťte tento článek!