CzechMed kritizuje novelu zákona o zdravotnických prostředcích

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed se obává, že připravovaná novela zákona o zdravotnických prostředcích „radikálně zeštíhlí plně hrazený sortiment zdravotnických prostředků“, které si pacienti navíc nebudou moci zvolit a budou muset připlácet za prostředek, který jim vyhovuje.

Navrhovaná koncepce cen a úhrad zdravotnických prostředků ministerstva zdravotnictví je podle prezidenta CzechMed Miroslava Paláta jako celek nerealizovatelná. Stanovení úhrady má být podle MZ založeno na vnější cenové referenci, přičemž jako zdroj mají posloužit data z jiných členských zemí EU. Jenže jak Palát namítá, oficiální databáze neexistují. „Obsah úhrad se v jednotlivých zemích výrazně liší.

Někde je součástí ceny jen zdravotnický prostředek, jinde i práce specializované sestry, která zajistí správný výběr pomůcky a naučí pacienta s pomůckou pracovat, navíc je nutné počítat s kurzovými rozdíly, navíc databáze jsou nejednotné. Data nejsou srovnatelná ani v oblasti funkcionality. Zdravotnické prostředky nemají na rozdíl od léků jednu univerzálně srovnatelnou „účinnou látku“,“ uvedl Miroslav Palát.

Tisíce úhradových skupin ZP

Podle něj není ani jasné, kdo by měl určit plnou zaměnitelnost zdravotnického prostředku, která bude v minimální formě plně hrazena. „Kategorizační strom vytvořený pro účely sněmovního tisku č. 88 není založen na principu terapeutické zaměnitelnosti. Od této koncepce po zkušenosti ministerstvo zdravotnictví v minulosti odstoupilo. Pokud má nyní být hlavním principem úhradových skupin zaměnitelnost všech prvků, pak musí být kategorizační strom dopracován,“ upozornil Palát s tím, že úhradových skupin pak nutně budou tisíce.

Navrhovaný proces správního řízení, který je už nyní užívaný u regulace léčivých přípravků, podle Paláta jasně prokázal personální náročnost takové agendy. „Cenám a úhradám léčiv se na SÚKL nyní věnuje více než 50 pracovníků, a to jen při pouhých 9 tisíci položkách. Je tedy naprosto nemožné, aby identickou agendu pro 40 tisíc položek zdravotnických prostředků zabezpečovalo pouhých 25 nových pracovníků, jak uvádí důvodová zpráva. Jedná se tedy o koncepci úspor na pacientech za cenu vytváření nových pracovních míst,“ domnívá se ředitel CzechMedu.

Jednotková cena bez ohledu na kvalitu

„Co nás v blízké budoucnosti pravděpodobně čeká, si můžeme dovodit z nedávného pokusu VZP. Na začátku července došlo v Číselníku ke snížení úhrady klasického hojení ran o 80 procent. Tedy z cca 1 Kč/ cm2 na 20 haléřů. Po podrobném prostudování navrhované legislativy, která má přinést úspory v oblasti zdravotnických prostředků, musím konstatovat, že deklarovaná úspora je čistě iluzorní. Pokud však nemají úhrady zdravotnických prostředků na poukaz poklesnout o více než 90 procent. Z dostupných informací je patrné, že se nejedná ani tak o úspory jako o vytvoření nového netransparentního prostředí,“ obává se Palát a připomíná, že návrh neobsahuje žádná konkrétní pravidla, dle kterých by měl SÚKL stanovit úhrady v rámci přechodného opatření obecné povahy.

„Lze se jen domnívat, že hlavním kritériem zůstane nejnižší jednotková cena bez ohledu na kvalitu. Návrh se jeví jako protiústavní,“ doplňuje prezident Palát s tím, že nejlevnější není nejlepší cesta. Z doporučení Evropské komise vyplývá, že optimální je respektovat univerzálně platná pravidla rozumného nákupu tzv. metodika MEAT. Jedná se o kombinaci ceny, kvalitativních parametrů a celkových nákladů za celou dobu užívání výrobku. Tento přístup je trvale udržitelný a funguje napříč veškerým průmyslem.

Ohodnoťte tento článek!