Dačická nemocnice bez lůžek

Titulní obrázek

S lůžkovou částí nemocnice se rozlučte. Zaznělo mimo jiné na jednání zastupitelstva v Dačicích. Po více než třech hodinách ale zastupitelé nedospěli k žádnému posunu. „Je smutné, že se neumí dohodnout. Mám pocit, že si dělají naschvály a nemyslí na lidi. Zdá se, že to okoukali v parlamentu,“ řekl jeden z přihlížejících občanů…

Dačic Lubomír Bastl.

Jednání málem ani nezačalo, protože se zastupitelům na první pokus nepodařilo schválit program.

Po pětadvaceti minutách po začátku zasedání chtěl tedy starosta Rudolf Hájek jednání ukončit.

V sále pak z úst občanů, kterých se sešlo asi sto dvacet, zazněly nadávky nejhrubšího zrna.

Ukázalo se, že šlo buď o chybu hlasování, nebo o vadu hlasovacího zařízení. Na druhý pokus jediný bod jednání o nemocnici schválili.

Na konci října vyprší provozovateli nemocnice společnosti PP Hospitals výpovědní lhůta a měla by špitál opustit.

Koalice chce, aby ho poté převzala pod křídla Nemocnice Jindřichův Hradec, a zároveň mají v úmyslu usilovat, aby se Dačice staly osmou jihočeskou krajskou nemocnicí.

Opoziční zastupitelé, kteří žádali o svolání zastupitelstva, ale mají své řešení. „Myslím, že je možné, aby nemocnice fungovala jako akciová společnost města. Můžeme převzít lékaře od PP Hospitals a další poté hledat,“ vysvětlil zastupitel Pavel Antonů záměr opozice.

Tomuto názoru oponuje ale lékař dačické nemocnice Ladislav Čása: „Vzhledem k tomu, jaký je stav lékařů v České republice, tak Dačice nemají šanci najít doktory. Město se musí soustředit hlavně na zachování ambulancí, protože lůžkové nemocnice tohoto typu nemají šanci.“

Zastupitelé nakonec záměr vzniku městské akciovky neschválili.

V případě, že PP Hostitals 1. listopadu nemocnici městu nepředá, chystá už nyní vedení radnice v Dačicích žalobu.

Miroslava Dočekalová, Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!