Další dárek nemocnicím

Přislíbené více než dvě miliardy korun na oddlužení nemocnic mají ke skutečné stabilizaci resortu asi tak daleko jako snaha ucpat děravou hráz blátem. Splácet část starých dluhů v době, kdy zdravotnictví vesele produkuje dluhy nové, je nekonečným příběhem, píše autorka komentáře…

Přislíbené více než dvě miliardy korun na oddlužení nemocnic mají ke skutečné stabilizaci resortu asi tak daleko jako snaha ucpat děravou hráz blátem. Splácet část starých dluhů v době, kdy zdravotnictví vesele produkuje dluhy nové, je nekonečným příběhem, točením se v kruhu.

I při vědomí, že lidské zdraví je přece jen speciální „statek“, je to, co se odehrává v českém zdravotnictví, nepřípustným plýtváním.

Nynější záchranná operace není první, a nezmění-li se nic, nebude ani poslední. Pak nezbude než spoléhat, že každý další ministr financí bude mimořádně talentovaný, a bude vědět, kde nalézt další miliardy na opakovaně se hroutící nemocnice.

Kraje mají svou část pravdy, když požadují po vládě, aby situaci v nemocnicích, které byly na kraje převedeny, brala vážně a řešila ji. Heslo „ať dluhy platí ten, kdo je udělal, tedy stát“, je ale příliš velkou zkratkou.

Ze zdravotnického rozpočtu si dosud rádi a různými způsoby „přilepšovali“ všichni zúčastnění. Od lékařů po pacienty, od farmaceutických firem, zdravotních pojišťoven po nemocniční manažery.

Stát – přesněji všechny dosavadní vlády – jsou vinny tím, že nedokázaly vytvořit takový systém plateb a vazeb, který by tomu účinně bránil.

Taková opatření jsou krajně nepopulární. Je ostatně dobře vidět, jak tytéž kraje, které vládu obecně vyzývají k radikálnímu řešení, svou radikálnost často ztrácejí tváří v tvář odporu vlastních občanů, nemocnic a ostatních zúčastněných. Ti všichni – logicky – obhajují své zájmy.

A protože lidské zdraví je zvláštní kategorie a v myslích většiny lidí stále straší mýtus „bezplatnosti“, jde o silnou lobby. Tak silnou, že si každá vláda – ústřední i „krajská“ – dobře rozmyslí jít s ní do střetu. Čistě pragmaticky, na zrušení nemocnic(e) se dají prohrát volby.

Oznámené vytvoření koaliční komise, kde mají mít své zástupce i hejtmani, má tak dva důvody. K tomu, aby se zdravotnictví přestalo potácet od krize ke krizi je třeba širšího konsensu po lince vláda – kraje. To je ten ušlechtilejší důvod.

Ten méně ušlechtilý je, že jde o pokus, jak „namočit“ co nejvíc lidí a zmírnit tak dopady na popularitu ČSSD, která zrovna obsazuje Ministerstvo zdravotnictví. Na druhou stranu, obdobné „krytí“ se může hodit i hejtmanům.

Patricie Polanská, Hospodářské noviny, 22.10.2003

Ohodnoťte tento článek!