Další dva odstoupili z představenstva ČLK

Titulní obrázek

Jeden z nejvýraznějších členů představenstva ČLK, Zorjan Jojko, a Karel Blažek, další kritik působení prezidenta ČLK Milana Kubka, odstoupili ze svých funkcí. Mezi důvody uvádějí, že prý prezident Kubek nemá vůli řešit problémy lékařů věcně a bez politického podtextu…

Zorjan Jojko a Karel Blažek odstupují ze svých funkcí členů představenstva k 15. prosinci. Na některých z důvodů k odstoupení se shodují. „V současné době pan prezident ČLK, MUDr. Kubek neřeší problémy lékařů věcně, bez politického podtextu, na základě objektivního zhodnocení opravdových faktů a demokraticky vedenou diskusí s následným plným respektováním vůle většiny. Jedinou výjimkou je stav, kdy názor většiny zcela koresponduje s názorem jeho vlastním,“ kritizují Jojko a Blažek. „Nechci se již dál hodiny hádat o věcech jinde jindy vyřešených,“ uvádějí také oba odstupující členové představenstva. „Nechci dále dělat alibi Dr. Kubkovi na jeho cestě k nesmrtelnosti v myslích odborářů přítomných v lékařském stavu,“ doplňuje pouze Karel Blažek.

Výtky, jež adresují prezidentovi Kubkovi jsou rovněž podobné těm, které ve svém abdikačním dopise uváděl před časem další dnes již bývalý člen představenstva, Jan Nový. Zatímco jmenovaní tři (spolu s dalšími jim názorově spřízněnými členy ČLK) vnímají činnost prezidenta jako politicky zabarvenou, podle Kubka si naopak komora udržela pod jeho vedením na rozdíl od profesních sdružení lékařů nadstranickost. Při odstoupení Nového jeho kritiku Kubek odmítl. Nedávný XX. sjezd delegátů ČLK Kubkovi vyslovil podporu.

Prezident Kubek několikrát vyjádřil svůj názor, že někteří představitelé profesních sdružení, kteří zároveň sedí v představenstvu, se neztotožnili s ČLK. Proti tomu se Jojko, místopředseda Sdružení ambulantních specialistů, ohrazuje. „Ve svých očích vidím ČLK jako velkou skupinu 40 000 lékařů (nikoli jednu osobu) a považuji pro sebe za čest, že jsem dostal možnost s některými z nich spolupracovat,“ uvedl Jojko v otevřeném dopise ke svému odstoupení. „Bude-li v budoucnu zájem a nepůjde o službu jednomu jedinci nebo úzké skupině lidí, jsem připraven se vrátit a zkusit pokračovat v tom, co jsem nyní musel přerušit,“ dodává Jojko.

(ada), www.Zdravi.Euro.cz

Další dva odstoupili z představenstva ČLK
Ohodnoťte tento článek!