Další kolo pro plánskou nemocnici

Titulní obrázek

Areál nemocnice v Plané čeká třetí pokus o prodej. Po dvou neúspěšných dražebních kolech konaných letos 1. června a 12. září je nemocnice nabízena ve výběrovém řízení obálkovou metodou. Posledním dnem pro nabídky je úterý 31. října…

Den poté se sejde věřitelský výbor k jejich vyhodnocení.

Výběrové řízení organizuje Naxos, tedy stejná aukční síň, která zajišťovala obě dražby. Hlavním kritériem při posuzování nabídek bude podle správce konkurzní podstaty Jana Špeliny cena. „Jde o to, zda ji věřitelský výbor posoudí jako dostatečnou,“ upřesnil. Kritéria totiž stanoví pouze orientační cenovou hranici – 70 mil. Kč, tedy ve stejné výši, za niž byl areál nabízen v dražbě.

„Vychází ze znaleckého posudku znějícího na 100 miliónů korun,“ dodal správce, který si vymiňuje právo odmítnutí všech nabídek v případě, že nabídnutá cena bude příliš nízká. „Rozhodovat o tom bude samozřejmě věřitelský výbor,“ upřesnil.

Možnosti nemocnice nebudou omezeny

Forma prodeje bývalé nemocnice nijak neomezuje možnost jejího využití. Eminentní zájem o obnovení zdravotní činnosti má ale Svazek obcí nemocnice Planá, jejíž předseda Karel Vrzala (ODS) zná z pozice starosty Plané cestu, jak zájemce o zhruba tříhektarový areál v tomto duchu usměrnit. „Územní plán města hovoří o zdravotních aktivitách v této lokalitě. Při jiných snahách má město páky na uplatnění tvrdých sankcí,“ uvedl.

Nelíbí se mu ani nedávné vyjádření krajského radního pro zdravotnictví Pavla Karpíška (ODS) a jeho souhlasu s výsledky studie, kterou si nechal zpracovat Plzeňský kraj. Z ní vyznívá, že „znovuotevření nemocnice v režii Plzeňského kraje v původním rozsahu včetně obsazení kvalifikovaným personálem by bylo politickým hazardem s veřejnými penězi i hazardem se zdravím potenciálních pacientů“.

„Nechápu význam a důvod, proč přišel kraj se studií v tuto dobu, kdy s bývalou nemocnicí, která je plně pod taktovkou správce konkurzní podstaty, nemá nic společného,“ uvedl předseda. Svazek sám do výběrového řízení nezasáhne. „Jde nám o zprovoznění nemocnice, ne o majetek,“ upřesňuje Vrzala.

S jedním ze subjektů, jak naznačil, existuje dohoda o spolupráci. Ta by měla nabýt konkrétních obrysů formou získávání lékařů, bytů pro ně či podporou při získávání licencí. Předseda Svazku hovoří především o zajištění oddělní interny. „Otevření dalších oborů je otázkou subjektu, který ji získá,“ dodal k možnému zprovoznění lůžkového oddělení chirurgie.

Právo

Další kolo pro plánskou nemocnici
Ohodnoťte tento článek!