Další krok v přiblížení ČR Evropské unii

Návrhy dvou novel zákonů z oblasti zdravotnictví schválila vláda na svém zasedání 2. května. První novela se týká zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, druhá zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Cílem obou novel je podle ministra zdravotnictví Bohumila Fišera sladit naše právo s právem Evropské unie…

„V celé Evropě bývají vlády kritizovány parlamenty proto, že se pod hlavičkou harmonizace snaží vpašovat do zákonů své vlastní představy. Naše ministerstvo se při přípravě těchto novel vyhýbalo tomuto nešvaru, takže obě novely jsou připraveny jen tak, aby odpovídaly harmonizaci,“ dodal na tiskové konferenci po zasedání vlády.

Novela zákona o návykových látkách promítá do českého právního řádu rozhodnutí Rady Evropské unie ze 13. září 1999, kterým se definuje látka 4 – MTA (4 – methylthioamfetamin) jako psychotropní. ČR ji jako takovou zařazuje do seznamu těchto přípravků. „Je to látka patřící do skupiny amfetaminů. Nemá žádné léčebné účinky a vzhledem ke svým nežádoucím účinkům je velmi nebezpečná,“ sděliloZdraví.Euro.cz ministerstvo zdravotnictví. Ministr zdravotnictví k novele zákona uvedl, že kromě toho obsahuje úpravy, které vyplynuly z dosavadního uplatňování zákona o návykových látkách. Jde zejména o zpřísnění úpravy kontroly při zacházení s návykovými látkami, o rozšíření povinností při registraci výrobců, vývozců a prodejců pomocných látek uvedených v příloze zákona a o zpřísnění sankcí za nedodržení povinností vyplývajících ze zákona. Pokuty se zvyšují ze současmných 100 tisíc na 500 tisíc korun.

Cílem novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je podle ministra Fišera zajistit slučitelnost nynější úpravy s právem evropských společenství. Změna se týká klasifikace a zařazování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a stanoví jejich úhrady ze zdravotního pojištění. Rovněž tak upravuje poskytování osobních dat pojištěnců v souladu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů. Jak upozornil Bohumil Fišer, zařazování a klasifikace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely byla v ČR již zajištěna příkazem ministra. „Ministr ale může kdykoli svůj příkaz změnit a aby byla stanovená skutečnost petrifikována, předkládáme tuto úpravu jako zákon. Opakuji, že jde hlavně o registraci léků a v tomto smyslu chce EU jasná pravidla, protože to patří do kapitoly volný pohyb zboží,“ konstatoval. Vyvrátil, že by EU měla další požadavky pokud jde o současný zákon o veřejném zdravotním pojištění. „Jen velmi malá oblast tohoto zákona je upravena směrnicemi EU. To jsou body, které upravujeme novelou. Péče o zdraví a zdravotní pojištění ponechává EU na rozhodnutí jednotlivých států,“ dodal B. Fišer. (il)

Ohodnoťte tento článek!