Další průšvih za 200 milionů

Vedení Středočeského kraje se musí zabývat dalším pochybením, které způsobilo bývalé vedení Oblastní nemocnice Kladno. Tentokrát jde o „průšvih“ ve výši 200 milionů korun. O tuto částku vysoutěžilo bývalé vedení této nemocnice stavbu nového generelu dráž, než mu povolila valná hromada…

Vedení Středočeského kraje se musí zabývat dalším pochybením, které způsobilo bývalé vedení Oblastní nemocnice Kladno. Tentokrát jde o „průšvih“ ve výši 200 milionů korun. O tuto částku vysoutěžilo bývalé vedení této nemocnice stavbu nového generelu dráž, než mu povolila valná hromada.

Bývalá valná hromada odsouhlasila investici na stavbu nového generelu ve výši maximálně 1,2 miliardy korun. Bývalé vedení kladenské nemocnice ale vysoutěžilo dílo za více než 1,4 miliardy korun. Celkovou cenu této zakázky tedy překročili o 200 milionů korun! Tímto krokem zcela obešlo rozhodnutí kraje. Současné vedení kraje přišlo na toto pochybení až nyní a musí hledat řešení.

„Středočeský kraj musí najít tyto chybějící prostředky, protože je nad síly kladenské nemocnice, aby tento nečekaný výdaj zaplatila ze svého provozního zisku, zejména i s ohledem na to, že v minulosti vždy hospodařila s velkým deficitem,“ řekl hejtman MUDr. David Rath.

Rada kraje ve funkci valné hromady Oblastní nemocnice Kladno proto odsouhlasila dofinancování rozdílu mezi cenami v celkové výši rozdílu 233 731 280 korun.

Na jednání zastupitelstva 12. října bude zastupitelům předložen návrh splátkového kalendáře s hrazením z rozpočtu Středočeského kraje na dobu 3 let.

Právo

Ohodnoťte tento článek!