Daňová poradna: danění přijmů ze zahraničí

„V loňském roce jsem 6 měsíců pracoval jako zaměstnanec ve Velké Británii a můj příjem byl řádně daněn. Zbytek roku jsem byl v zaměstnaneckém poměru zde a zde zůstávám i daňovým rezidentem. Není mi jasné jak mám postupovat, aby příjem ze zahraničí nebyl dvakrát daněn,“ píše čtenář Zdraví.Euro.cz…

Na dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz v daňové poradně odpovídá Pavel Vítek z daňové a účetní kanceláře Dates

MUDr. Michal Krejčí

V loňském roce jsem 6 měsíců pracoval jako zaměstnanec ve Velké Británii a můj příjem byl řádně daněn. Zbytek roku jsem byl v zaměstnaneckém poměru zde a zde zůstávám i daňovým rezidentem. Do daňového přiznání mám zřejmě uvést souhrn všech příjmů, ale není mi jasné jak mám postupovat, aby příjem ze zahraničí nebyl dvakrát daněn a aby mi tato částka nezvyšovala základ pro výpočet pásma daně pro zdanění domácích příjmů. Děkuji za odpověď.**

Váš případ se týká smluv o zamezení dvojího zdanění. Pro způsob zamezení dvojího zdanění existují dvě základní metody. První metodou je metoda vynění příjmů s výhradou progrese.

Příjmy ze zahraničí jsou sice započteny do celkových příjmů, ale jen pro účely zjištění sazby daně – t.j. zvýší Vám daňové pásmo. Daň se ale odvádí z příjmů dosažených pouze na našem území. Druhou metodou je metoda úplného nebo prostého zápočtu.

V ní se příjmy ze zahraničí připočtou do daňového přiznání ale z výsledné daňové povinnosti se odečte daň zaplacená v zahraničí a to buď v celkové výši při metodě úplného zápočtu a nebo pouze do výše daně která by odpovídala dani zaplacené z příjmu v ČR a to při použití metody prostého zápočtu.

Konkrétní metodu je nutné hledat ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Ta s Velkou Británií vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 89/1992 a v článku 15 se uvádí způsob zdanění příjmů – tj daň jste odváděl ve VB.Dle článku 22 odst. 2 písm. a) a b) smlouvy se při výpočtu daně použije ve Vašem případě metoda vyloučení příjmu s výhradou progrese.

V Hradci Králové, Pavel VÍTEK, daňový poradce č. 2756, daňová a účetní kancelář DATES

(iso), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!