Daňová poradna: jak danit příjmy

„Jak danit příjmy z podání znaleckého posudku na vyžádání státního orgánu (soudu apod.) a ze soukromého soudně-znaleckého posudku? Jak obecně tyto příjmy danit, zda záleží na jejich celkové výši, a zda záleží na typu posudku. Ani zkušení daňoví poradci mi nedokázali jasně odpovědět,“ píše čtenář Zdraví.Euro.cz…

Na dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz v daňové poradně odpovídá Pavel Vítek z daňové a účetní kanceláře Dates

MUDr.Jan Neiser

Prosím o radu v následující daňové otázce:

Jak danit příjmy z podání znaleckého posudku na vyžádání státního orgánu (soudu apod.) a ze soukromého soudně-znaleckého posudku? Zajímá mě, jak obecně tyto příjmy danit, zda záleží na jejich celkové výši, a zda záleží na typu posudku. Hlavní příjem mám jako zaměstnanec ze závislé činnosti. Ani zkušení daňoví poradci mi nedokázali jasně odpovědět. Děkuji.

Příjmy za znalečné jsou příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti dle §7 odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů a nezáleží na tom, kdo si posudek vyžádá.

Pokud jste jinak zaměstnán a příjmy za kalendářní rok by nepřesáhly 6.000,- Kč nevznikla by Vám povinnost podat daňové přiznání a příjmy danit.

V opačném případě musíte svému zaměstnavateli v prohlášení poplatníka daně z příjmů sdělit, že jej nežádáte o provedení ročního zúčtování a že si daňové přiznání sestavíte a podáte sám. Zaměstnavatel Vám vystaví potvrzení o výši příjmů, odvedeném pojištění a výši záloh odvedených na daň z příjmu.

Toto potvrzení pak použijete při sestavování daňového přiznání. Do něho vedle příjmů ze zaměstnání (ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu) uvedete i příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti. Vůči těmto příjmům pak máte možnost uplatnit výdaje.

Ve skutečné výši je můžete uplatnit v případě že povedete daňovou evidenci. Výdaje stanovené paušální částkou (procentem) můžete použít pokud nebudete prokazovat výdaje skutečné. Pro Vaši činnost a pro rok 2005 jsou tyto výdaje 40% z příjmů.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji pak tvoří dílčí základ daně a ten se přičte k základu daně z příjmů ze závislé činnosti. Daň se vypočte ze všech základů daně společně, přičemž se platí rozdíl o který daň přesáhne výši již zaplacených záloh (ve Vašem případě se zálohy srážely ze mzdy).

Další co pak záleží na výši příjmů je to, zda budete platit zálohy na daň i z příjmů znalce. Pokud Vaše poslední známá daňová povinnost překročí částku 30.000 Kč a příjmy znalce budou vyšší než příjmy ze závislé činnosti, vznikne Vám povinnost platit zálohy na daň v 50% výši.

Pokud by však příjmy ze zaměstnání byly menší než 15% z celkových příjmů, platily by se zálohy v plné výši. Pokud jsou příjmy ze závislé činnosti vyšší než 50% z celkových příjmů, zálohy se neplatí (resp. stačí jen ty zálohy které sráží a odvádí ze mzdy zaměstnavatel).

V Hradci Králové dne 2.2.2006 , Pavel VÍTEK, Daňový poradce č. 2756, Daňová a účetní kancelář DATES

(iso), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!