Daňová poradna: Neplatná právní norma

„Co si myslíte, že nastane, až FÚ zjistí, že nám VZP platí podle neplatné právní normy, resp. podle Vyhl. 550/2005 Sb., která nám omezuje výdělky, zatímco druhá vyhláška č. 494/2005, čili Seznam výkonů s bodovými hodnotami nám zdraží cenu práce a měli bychom si teoreticky vydělat o nějakých 60% více !?“ ptá se čtenář Zdraví.Euro.cz…

Na dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz v daňové poradně odpovídá Pavel Vítek z daňové a účetní kanceláře Dates

MUDr.Tomáš Rozsíval

Prosím o Váš názor v této daňové problematice. Víme, že každý FÚ má svou metodiku práce a jeho závěry se liší kraj od kraje.

Proto, co si myslíte, že nastane, až FÚ zjistí, že nám VZP platí podle neplatné právní normy, resp. podle Vyhl. 550/2005 Sb., která nám omezuje výdělky, zatímco druhá vyhláška č. 494/2005, čili Seznam výkonů s bodovými hodnotami nám zdraží cenu práce a měli bychom si teoreticky vydělat o nějakých 60% více !? Nebude to bráno jako daňový únik a nedojde k doměření daně včetně penále ? Děkuji.

Pokud se nemýlím tak vyhlášky stanovují maximální ceny za výkony ve zdravotnictví. Pokud se i bez ohledu na vyhlášku rozhodnete účtovat ceny nižší , nemůže z toho Finanční úřad vyvodit žádné důsledky, neboť do základu daně budou vstupovat příjmy z ceny skutečně účtované a nikoliv z takové, která účtována být mohla.

Finanční úřad tedy bude akceptovat takovou cenu, kterou jste skutečně účtoval. Jinak by tomu bylo v případě, kdyby nějaká část výkonů zdravotnického zařízení nebyla proplacena vůbec.

Tam by FÚ mohl namítat, že náklady (materiálové a mzdové), které zdravotnické zařízení uplatnilo jako výdaj k dosažení, zajištění nebo udržení činnosti se nemohou stát náklady, neboť pokud za činnost nebylo účtováno a tato není součástí nějaké komplexnější účtované služby, nestala a ani se nikdy nestane příjmem.

Pokud Vám však někdo zkrátil příjmy o 60% , pak by bylo dobré zkalkulovat, zda Vaše činnost ještě zůstává činností podnikatelskou, tj. soustavnou činností prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.. Jen taková činnost splňuje podmínky pro její zdanění dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o dani z příjmu.

Pak je složitou otázkou právní, zda žalovat vyhlášku která Vaše právo na zisk ignoruje a tím pak odporuje ustanovením obchodního zákoníku, nebo zda se začít chovat jako nezisková organizace a tvrdit že nepodnikám, neboť mé ceny jsou nastaveny tak, že z nich nikdy zisk nemůže vzniknout.

Ty poslední věty berte prosím s rezervou. Tvrdit že jako soukromé zdravotnické zařízení nepodnikáte by se Vám nemuselo vyplatit , to spíše cesta žaloby na porušování práv vyhláškou 550/2005 Sb. je tou správnější. Pokud by vyhláška byla od samého počátku shledána neplatnou, pak by jste měl právo na doúčtování cen nebo na náhradu škody.

Právo na doúčtování cen se promlčuje za 4 roky ode dne, kdy vznikl nárok na vyúčtování ceny , náhradu škody lze uplatit do 4 let ode dne kdy by byla vyhláška zrušena (dozvěděl by jste se o vzniku škody), nejpozději však do 10 let ode dne kdy škoda vznikla.

(iso), www.Zdravi.Euro.cz

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

JUDr. Milan Vašíček**

Souhlasím a pouze doplňuji, že to jednoznačně platí pro lékaře účtující v systému jednoduchého účetnictví. U podvojného účetnictví nemusí být situace tak jednoznačná. Podle mého názoru vede jediná možná cesta jak se domoci svých peněz prostřednictvím žaloby proti České republice na náhradu škody. Má to tu výhodu, že je to bez soudního poplatku a z minulosti existuje několik příkladů, kdy taková žaloba uspěla. Pouze intenzivní a kvalifikované prosazování práv zdravotnických zařízení všemi prostředky může vést ke smysluplnému výsledku, ale je otázkou, kolik lékařů je skutečně ochotno touto cestou jít. Dle mých zkušeností je to zanedbatelné procento.

Daňová poradna: Neplatná právní norma
Ohodnoťte tento článek!