Daňové poradenství: Je správné zdanit jako mzdu i náhradu škody?

„Bývalý zaměstnavatel mi odmítl proplatit dodatkovou dovolenou při ukončení pracovního poměru a to přesto, že zaměstnavatel nástup dovolené neumožnil. Ukončením pracovního poměru ale nárok na dodatkovou dovolenou nepominul,“ ptá se čtenář daňového poradce Pavla Vítka z účetní kanceláře Dates… Svůj dotaz do poradny můžete zaslat i vy….

Webové stránky Zdravotnictví a medicína nabízejí lékařům a lékárníkům novou službu. Nevíte si rady s účetnictvím a máte konkrétní problém, se kterým potřebujete poradit? Napište nám na adresu: i.blahova@sanomamag-praha.cz. Na vaše otázky odpoví Pavel Vítek z daňové a účetní kanceláře Dates. Dotazy můžete posílat průběžně.

MUDr. Karel Milbauer, přednosta RDG oddělení nemocnice se ptá:

„Jsem lékař-rentgenolog, bývalý zaměstnavatel odmítl proplatit dodatkovou dovolenou při ukončení pracovního poměru a to přesto, že zaměstnavatel nástup této dovolené nejen nenařídil, ale teké z provozních důvodů neumožnil.

Vím, že ze zákona není možné dodatkovou dovolenou zaplatit. Ale podle rady právníků je jisté, že ukončením pracovního poměru nárok na dodatkovou dovolenou nepominul a tím, že zaměstnavatel její čerpání neumožnil, způsobil zaměstnanci škodu a sám získal neoprávněný majetkový prospěch.

Až potud nakonec zaměstnavatel moje nároky uznal a uhradil v penězích náhradu škody, která mi tím vznikla. Avšak z náhrady škody strhl daň ze mzdy, jako by to byla mzda, ale to přece nebyla – byla to náhrada škody.

1. otázka: je správné zdanit jako mzdu i náhradu škody?

2. otázka: Peněžní plnění mi bylo vyplaceno až v následujícím roce v době, kdy jsem byl již zaměstnán v jiném ústavu. Jsem v daném případě podávat přiznání k dani ze závislé činnosti?

Zdá se mi to trochu nelogické, ale ostatně co je v českém Kocourkově logické a v souladu se selským rozumem?

ODPOVĚĎ:

1. Zdanění náhrady škody

Náhrady škod jsou osvobozené od daně z příjmu (§ 4 odst. 1 písm. d) zákona , s vyjímkou náhrad za ztrátu příjmu či náhrad za škody na obchodním majetku nebo majetku který je předmětem pronájmu.

Jelikož Vámi přijatá náhrada škody je náhrada za neposkytnutou (t.j. i neproplacenou) dodatkovou dovolenou, jedná se o náhradu za ztrátu příjmu a platby jako taková bude v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) předmětem daně z příjmu a bude zdaněna zaměstnavatelem, který náhradu vyplatil.

DOTAZ ČTENÁŘKY Zdraví.Euro.cz:

„Vlastním agenturu domácí péče.
Chtěla bych umožnit zdravotním
sestrám další vzdělávání, včetně
vysoké školy. Můžu dávat do nákladů
školné (na soukromé VŠ), učebnice,
případně kurzy a semináře?“
Odpověď čtěte v pondělí.

V tomto bodě je nutné se na věc podívat tak, jako kdyby byl zachován pokojný stav a dodatková dovolená byla poskytnuta. V tom případě by mzda vyplácená po dobu trvání dovolené byla též součástí základu daně.

Je mi jasné, že náhrada škody není mzdou, ale je jasně získána v souvislosti s dřívějším výkonem závislé činnosti jak to definuje § 6 odst. 1 písm. d) zákona o dani z příjmu.

2. Podání přiznání

Kdo a za jakých podmínek je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob upravuje § 38g zákona. Ve vašem případě by nebyl z titulu vámi uvedené situace důvod k tomu, aby jste si musel samostatně vyplnit daňové přiznání, neboť jste měl příjmy od plátců postupně.

Zákon tu počítá s doplatky mezd v době, kdy již není vykonávána závislá činnost. Takový doplatek by měl být předmětem potvrzení o výši příjmu a výši sražených záloh na DPFO ( §38j odst. 3 ) s tím, že pokud jste jen předal současnému zaměstnavateli a zároveň ho požádal o vyúčtování daně je tento povinen ho provést (§38 ch) a vy pak nemusíte podávat samostatně daňové přiznání.

Jiná situace však nastává, pokud vám byl doplatek vyplacen až poté, co Váš nový zaměstnavatel provedl za vás roční zůčtování, do kterého nebyla náhrada škody zahrnuta (t.j. v potvrzení původního zaměstnavatele nebyl tento příjem uveden).

Předchozí otázky
a odpovědi čtěte ZDE.

V takovém případě vás asi nepotěším, ale jedinou možností je vyžádat od obou zaměstnavatelů potvrzení o výši příjmu a poté podat do 31.3. daňové přiznání typu A. Přiznání jste v tomto případě povinen podat, neboť pro rok 2004 již nemáte u původního zaměstnavatele podepsané prohlášení a ani původní zaměstnavatel tento váš příjem pravděpodobně nezúčtuje jako příjem roku 2003 ale jako příjem roku 2004.**

V tomto případě vám v roce 2004 vznikne souběh příjmů (nikoliv souběh zaměstnání) při kterém jste povinen podat DP samostatně. Jelikož neznám přesně termíny, ve kterých vámi popsané záležitosti proběhly, ani částku o kterou šlo (v případě že šlo o částku do 5.000,- Kč mohla být daň sražena a pak by se DP nepodávalo), jsem nucen odpovídat takto variantně.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!