Dárci krve nemají vždy pochopení zaměstnavatelů

V loňském roce se na transfuzní stanici přihlásilo 150 nových dárců. Jejich počet by zřejmě mohl být vyšší, ale některé odradí nedobré zkušenosti v zaměstnání. I když dárci mají v den odběru nárok na volno ze zaměstnání, některé firmy jim dávají nepokrytě najevo, že tyto aktivity jsou nežádoucí…

Písek – „Jsou lidé, které denně potkáváte na ulici a ani si neuvědomujete, že žijí díky krvi, kterou jste jim nezištně poskytli,“ uvedla primářka transfúzního a hematologického oddělení nemocnice MUDr. Václava Lorencová na pátečním setkání dobrovolných dárců krve.

Bezpříspěvkové dárcovství má v našem okrese dlouholetou tradici, již od roku 1964 jsou veškeré potřeby krve a krevních derivátů pro nemocnici pokrývány pouze bezplatnými odběry. Podle informací primářky Lorencové dárci poskytují krev třem skupinám pacientů. Především jsou to ti, kteří se ocitnou po haváriích v bezprostředním ohrožení života. Krev dárce poskytne lékařům čas, aby pacienta mohli zachránit. Velké množství krve dárů je určeno také pro pacienty při různých operacích a pro maminky po porodu.

Další skupinu tvoří chronicky nemocní lidé s poruchou krvetvorby, ledvinovými a nádorovými onemocněními. Díky darované krvi žijí o několik let déle. Velkou skupinou příjemců darované krve tvoří nedonošené děti.

„V našem okrese je v současné době evidováno zhruba 2400 dárců a v loňském roce se uskutečnilo 2900 odběrů. Pro srovnání: v České republice evidovaly transfuzní stanice loni 371 735 dárců, uskutečnilo se 376 644 odběrů, z toho 94 procent bylo bezpříspěvkových,“ shrnula statistiku ředitelka okresního spolku Českého červeného kříže Hana Komínková.

V loňském roce se na transfuzní stanici přihlásilo 150 nových dárců. Jejich počet by zřejmě mohl být vyšší, ale některé odradí nedobré zkušenosti v zaměstnání. I když dárci mají v den odběru nárok na volno ze zaměstnání, některé firmy jim dávají nepokrytě najevo, že tyto aktivity jsou nežádoucí. Na druhé straně jsou firmy a společnosti, které si dárců váží a také je oceňují. Patří k nim Schneider Electric Písek. „Naši zaměstnanci dostávají od společnosti finanční odměny za darování krve nebo kostní dřeně. Při obdržení bronzové Janského plakety 500, stříbrné 1000 a zlaté 2000 korun. Stejnou částku potom za darování kostní dřeně,“ uvedla pro náš deník personalistka firmy Schneider Electric Olga Procházková.

Na pátečním setkání se dárcům dostalo ocenění od představitelů transfuzního oddělení, Červeného kříže a od okresní zdravotní radové MUDr. Jany Faitové. Třiadvaceti občanům, kteří darovali tekutinu nejcennější nejméně čtyřicetkrát, byly předány zlaté Janského plakety. Dvaatřicet dárců převzalo plakety stříbrné a pětadvacet bronzové.

Libuše Kolářová, Listy Písecka, 15.5.2001

Ohodnoťte tento článek!