David Rath o trendech pro české nemocnice

Příspěvkové organizace nemají obdobu nikde ve světě, proto i české nemocnice čekají změny jejich právního statutu. S těmito slovy vystoupil prezident ČLK David Rath na sympoziu s názvem Ekonomizace zdravotnictví a nové směry v řízení nemocnic…

jež v současné době probíhá v Poděbradech v rámci filmového festivalu Křišťálové srdce 2002 (filmy a videopořady o zdraví). Jako příklad možných reformních změn v lůžkové péči v ČR D. Rath uvedl neziskové nemocnice v USA a veřejné nemocnice v západní Evropě. „Neznám u nás žádnou nemocnici, která by byla řízena na principech moderního manažerování západních lůžkových zařízení.“ Konkrétně tím měl na mysli skutečnost, že české nemocnice „ovládá“ osoba jediného ředitele, zatímco role zřizovatele či dozorčí (případně správní) rady není legislativně dořešena. Výrazně odlišnosti mezi ČR a západními státy však D. Rath shledává rovněž na úrovni primářů či přednostů klinik a nemocničních oddělení a vůbec v celkové organizaci jednotlivých pracovišť lůžkových zařízení.

Panelové diskuse se včera na sympoziu zúčastnili mj. i ministr zdravotnictví Bohumil Fišer a jeho náměstek Michal Pohanka. Konkrétní přístupy současných nemocničních manažerů v ČR přiblížili například ředitel FN Brno Jan Burian a ředitel FN Hradec Králové Leoš Heger. Dnes sympozium organizované lékařskou komorou pokračuje – do diskuse o možnostech ekonomizace českého zdravotnictví se má zapojit také Všeobecná zdravotní pojišťovna.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!