David Rath: Pojišťovny neumějí systém řídit

Úhradovou vyhlášku za lékařské výkony na rok 2005 obhajuje Česká lékařská komora. Podle jejího prezidenta Davida Ratha, který se na její přípravě podílel, může zdravotnictví vytáhnout z největších potíží: „Ministerstvo nevydalo vyhlášku dva roky a systém běží podle toho, jak se zdravotní pojišťovny dohodnou s jednotlivými nemocnicemi a skupinami poskytovatelů…“

Úhradovou vyhlášku za lékařské výkony na rok 2005 obhajuje Česká lékařská komora. Podle jejího prezidenta Davida Ratha, který se na její přípravě podílel, může zdravotnictví vytáhnout z největších potíží: „Ministerstvo zdravotnictví nevydalo vyhlášku dva roky a systém běží podle toho, jak se zdravotní pojišťovny dohodnou s jednotlivými nemocnicemi a skupinami poskytovatelů. Dospělo to k tomu, že VZP loni vyprodukovala osm miliard dluhů,“ říká prezident Rath.

HN: Jaký je podle vás důvod?

V tuto chvíli máme čtyři nebo pět systémů úhrad nemocnicím. To, že některé hospodaří se ziskem nebo s dluhem, neodráží kvalitu managementu, ani jestli se tam krade nebo nekrade. Stačí, když se management dokáže s pojišťovnou domluvit na výhodnějším systému úhrad, než má nemocnice o pár kilometrů dál. Takový systém měl Motol, Homolka, dnes Všeobecná fakultní nemocnice. Právě ten chaotický neprůhledný systém vede k tomu, že VZP sama sebe potápí.

HN: Jak pomůže vyhláška?

Když odpovědný politik vidí, že nefunguje rozhodování pojišťovny, tak musí systém nějak ovlivnit. Jsme také rádi, že ministerstvo přihlédlo k našim připomínkám. Když nemocnice porostou třemi procenty a když se jim vyplatí spořit na drahých lécích a materiálech, budou mít dostatečný prostor dobře hospodařit. Vyhláška dává také prostor na zvýšení platů až o patnáct procent. Přitom jsme odmítli vyhlášku pouze pro nemocnice. S Lékařským odborovým klubem jsme přemluvili pana premiéra a paní ministryni Emmerovou, aby vyhláška byla vydána i pro ostatní zdravotníky. Například ambulantním specialistům také zaručuje tříprocentní růst.

HN: Proč si na úhradovou vyhlášku stěžují pojišťovny?

Nemají pravdu. Vyhláška omezí spotřebu hodně nákladného materiálu, který se dosud nemocnicím platil mimo paušál – do této kategorie patřila například drahá cytostatika, některé endoprotézy, kardiostimulační nástroje. Výdaje na ně ročně rostly až o třicet procent a nárůst neměl léčebný efekt.

Česká onkologická společnost zjistila, že náklady na cytostatika pro léčbu plicní rakoviny stouply o 1700 procent za čtyři roky a délka přežití pacientů se neprodloužila ani o den.

HN: Proč se podle vás pojišťovny změnám brání?

Vyhovuje jim systém, kdy si mohou dělat separátní dohody s různými zařízeními. Dává jim to obrovskou vyjednávací pravomoc. Bohužel jsme v Čechách, kde platí pravidlo něco za něco.

Vyhláška by byla krokem ke stabilizaci systému, pokud ji ale paní ministryně rychle nepodepíše, dostane se pod tlak zkorumpovaných skupin, které v tom mají své zájmy. Statisícové bonifikace dostávají za třicetiprocentní nárůst v lécích a materiálech.

HN: Ukazuje vyhláška správnou cestu reformě zdravotnictví?

Vytváří systém, který by celou ekonomiku dostal za dva roky do pozitivních čísel. Pokud systém udržíme, překlene volební období a příští reprezentace už bude mít mandát k zásadnějším úpravám.

HN: Do jaké míry mají rozhodovat o financích stát a pojišťovny?

Je to strašně těžké. Nemáme nejlepší zkušenost s tím, jak rozhodoval stát. Teď dva roky rozhodovaly jen zdravotní pojišťovny a zkušenosti jsou ještě horší. Také stát rozhoduje velmi problematicky a nekompetentně, ale diskuse s ním častěji vyústí v racionální kompromis. Navíc u zdravotních pojišťoven je míra korupce vyšší než ve státních úřadech.

Petr Holub, Hospodářské noviny

Ohodnoťte tento článek!