Debatu o změnách ve vzdělávání sester sněmovní výbor přerušil

Sněmovní zdravotnický výbor přerušil do listopadu projednávání předlohy, podle níž by zdravotní sestry nepotřebovaly vysokoškolské vzdělání, stačila by jim střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy.

Poslanci nyní mají prostor k podávání případných pozměňovacích návrhů. Výbor by se měl k novele zákona o nelékařských povoláních vrátit začátkem listopadu.

Změna ve vzdělávání by měla nastat podle návrhu od září příštího roku. Bude se týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují. Model zvaný 4+1 má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.

Předloha by měla podle důvodové zprávy stabilizovat a zkvalitnit systém kvalifikačního vzdělávání zejména ošetřovatelských profesí všeobecné, dětské a praktické sestry. K jejím cílům patří i snazší návrat zdravotnických pracovníků, kteří byli dlouhodoběji mimo obor, zpět do zdravotnictví. Praktické sestry by mohly pracovat bez odborného dohledu všeobecné sestry a porodní asistentky.

Novela navíc zruší povinnost doplnit si vysokoškolské vzdělání pro ty, kteří desítky let ve zdravotnictví pracují. Od roku 2011 mohly sestry žádat o zmírnění tvrdosti zákona, většina žádostí byla zamítnuta. Zruší se také kreditní systém, který sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání a podle ministerstva zdravotnictví neplnil dostatečně motivační roli ani nebyl dostatečně efektivní.

Ohodnoťte tento článek!