Děčínské nemocnici dluží pojišťovny

Děčínská nemocnice s více než třemi sty lůžky má v současné době přibližně 600 zaměstnanců, kteří zajišťují zdravotní péči pro více než 130 tisíc obyvatel Děčínska. Tato nemocnice patří mezi zdravotnická zařízení v majetku Ústeckého kraje, kde se nepotýkají se zadlužením…

V současné době jsou její pohledávky 48 miliónů korun, přesto tu plánují další velké investice

Což nedávno kvitovalo i krajské zastupitelstvo, jež se zdravotnictvím v regionu zabývalo.

„Hospodaření nemocnice je vyrovnané. Jedinou potíží jsou asi její pohledávky, které činí 48 miliónů korun. Většinu z této částky ale bohužel tvoří opožděné platby od zdravotních pojišťoven za péči, kterou nemocnice poskytla pacientům,“ konstatoval radní Ústeckého kraje Vladimír Záhorský (ODS).

Rozvoj děčínské nemocnice je spojen i s přesunem výjezdního stanoviště Zdravotnické záchranné služby do sousedství nemocničního areálu.

„Pro záchrannou službu, která v současné době sídlí v Děčíně ve třech různých objektech, by bylo sestěhování jednoznačným přínosem,“ je přesvědčen náměstek ústeckého hejtmana Petr Fiala (ODS).

Duhový dar

Děčínská nemocnice má nové nástroje na laparoskopické zákroky. Zaplatila za ně necelých půl miliónu korun. „Větší část jsme získali jako sponzorský dar od Nadace Duhová energie, zbytek doplatili z vlastního rozpočtu,“ informoval ředitel nemocnice Miloslav Řehák.

Nové přístroje nahradily staré v rámci nadačního projektu Větší bezpečnost pacienta v průběhu operace. Laparoskopie je podstatně šetrnější metoda než běžná operace. Používá se například při operaci slepého střeva nebo při odstranění srůstů a cyst.

V letošním roce čeká Děčínskou nemocnici vybudování centrální sterilizace, na jejíž pořízení Ústecký kraj přispěl v loňském roce částkou devět miliónů korun.

Kromě této investiční akce se chce nemocnice soustředit především na zlepšování komunikace s pacienty a na další zkvalitnění poskytované péče.

Právo, Rudolf Prchal

Ohodnoťte tento článek!