Deklarace má ochránit i české zdravotnictví

Víc peněz na zdravotnictví a právo lékařů nových členských států pracovat kdekoliv v EU. Takové budou požadavky tzv. Pražské deklarace, kterou mají o víkendu v Senohrabech podepsat ministři zdravotnictví z kandidátských zemí…

Víc peněz na zdravotnictví a právo lékařů nových členských států pracovat kdekoliv v Evropské unii. Takové budou požadavky tzv. Pražské deklarace, kterou mají o víkendu v Senohrabech u Prahy podepsat ministři zdravotnictví z devíti zemí, které přistoupí do EU. Bulharsko, které bude na konferenci chybět, by se mělo k deklaraci přidat později.

„Jedním z bodů bude i zavedení jednotného registru zdravotnických pracovníků, aby se tak zajistila srovnatelná kvalita péče,“ uvedla ministryně zdravotnictví Marie Součková.

Za současných podmínek by totiž velká část českých lékařů nemohla v některých zemích EU pracovat. „Jedná se zhruba o osmdesát atestačních oborů, které západní státy neuznávají,“ uvedl Michal Sojka z České lékařské komory. Dodává však, že mnohem víc než nějakou deklaraci potřebují lékaři zákony, které odpovídají evropským normám.

Zabránit zdravotnímu turismu

Sama Součková připouští, že Česku chybějí dva základní zdravotnické zákony. Jejich přijetí je přitom podmínkou pro získání prostředků ze strukturálních fondů.

Ministři zdravotnictví přistupujících států budou přitom o víkendu jednat právě o navýšení fondu o peníze na zdravotnictví. „Ze strukturálních fondů lze čerpat řadu programů, ale zdravotnictví tam není,“ vysvětluje náměstek ministryně Milan Špaček.

Pražská deklarace má také vytvořit dočasnou bariéru proti hromadnému výjezdu pacientů za zahraničními lékaři či velkému zvyšování cen léků. Součková například požaduje výjimku ohledně patentové ochrany léků. Tu stanoví české normy na šest let, EU ji však požaduje o dva až čtyři roky delší.

„Takové podmínky nahrávají farmaceutickým firmám, protože si mohou diktovat cenu léků. Jakmile jim totiž ochranná lhůta skončí, klesá cena přípravku až o padesát procent,“ vysvětluje Lubomír Chudoba z České lékárnické komory.

Přijetí deklarace však neznamená, že ji Evropská unie přijme. Součková však doufá, že alespoň zakotví kvalitní zdravotní péči jako jednu ze svých hlavních priorit.

„Česko nabídne přistupujícím členům unie kapacity a zkušenosti v transplantační medicíně a v boji s tuberkulózou, tropickými nemocemi a HIV,“ uvedla Součková.

Viktor Meca, Hospodářské noviny, 19.09.2003

Ohodnoťte tento článek!