Délka pobytu v LDN byla doporučena ministerstvem kvůli malé kapacitě

Ochránce lidských práv nedávno vydal tiskovou zprávu o tom, že délka pobytu v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) nesmí být krácena ani nijak omezována pouze na dobu tří měsíců.

Předsedkyně představenstva dačické nemocnice Miroslava Člupková vysvětlila systém sociální a zdravotní péče o pacienty dlouhodobě nemocné v rozhovoru pro Deník.

Rozlišuje se nějakým způsobem péče o pacienta dlouhodobě nemocného?

Systém sociální a zdravotní péče o pacienty dlouhodobě nemocné je v České republice řešen několika zákony a vyhláškami. Můžeme rozdělit pacienty podle typu a rozsahu zdravotní péče.

Na jaké typy můžeme tedy zdravotní péči rozdělit?

Chronicky nemocný stabilizovaný pacient v péči svého registrujícího praktického lékaře, případně jiných specializovaných ambulantních lékařů, který je schopen pobytu v domácím prostředí, může využívat pečovatelské služby. Pečovatelské úkony poskytují pracovníci bez systematického zdravotnického vzdělání, zajišťují například dovážku jídla do domácnosti osob, nákupy, pomoc při zajištění většího úklidu, pedikůru či pomoc při mytí a úpravě vlasů atd. Tyto služby jsou hrazeny klientem samotnýma jsou poskytovány v domácnostech nebo v domovech s pečovatelskou službou například i v Jindřichově Hradci v uliciUnemocnice. Dalším typem pacienta je osoba, jejíž zdravotní stav již vyžaduje ambulantní péči středního zdravotnického pracovníka. Toto zajišťuje na základě požadavku praktického lékaře sestra domácí zdravotní péče a péče je hrazena zdravotní pojišťovnou , u které je klient registrován. Jedná se například o provádění převazů a ošetření dekubitů či špatně se hojících otevřených ran u špatně pohyblivých pacientů, ošetření a převazy špatně se hojících bércových vředů, aplikace injekční terapie u nepohyblivých pacientů atd.Vdomácím prostředí klienta však nemá péče zdravotnického personálu přesáhnout časový rozsah tří hodin denně. Tento typ péče může být klientu poskytován jak v jeho domácím prostředí, kdy za ním dochází sestra domácí péče, tak i v domovech pro seniory, kde je zajišťována zdravotnickým personálem těchto domovů a je také hrazena zdravotní pojišťovnou klienta. Pokud pacientův zdravotní stav vyžaduje ještě větší rozsah péče, ošetřující lékař rozhodne o umístění pacienta v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) a zdravotní péče zde poskytována je vykázána zdravotní pojišťovně klienta, která jí následně uhradí. Pacient se také může dostat na lůžkoLDNi z lůžka akutní hospitalizační péče, kdy jej není možné propustit do domácího ošetření, protože potřebuje ještě doléčit nebo potřebuje rehabilitační péči v zájmu zvýšení jeho soběstačnosti.

Délka pobytu v LDN byla ministerstvem zdravotnictví doporučena na dobu tří měsíců, z jakého důvodu?

Délka pobytu na lůžkuLDN je Metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictvíČR doporučena na dobu 3 měsíců, kdy během této doby má být pacient zdravotnickým personálem stabilizován natolik, aby se buď mohl vrátit do svého domácího prostředí, nebo je s pacientem projednána možnost přesídlení do sociálního zařízení – domova pro seniory. Zde mu jsou poskytovány potřebné služby zaměstnanci tohoto zařízení, a to jak sociálními, tak i zdravotnickými pracovníky.V případě, že k hospitalizaci pacienta v léčebně dlouhodobě nemocných po třech měsících již není zdravotní důvod a pacient nemá dořešené umístění v domácnosti nebo v domovu pro seniory, je převeden na takzvané sociální lůžko s částečnou úhradou zdravotní pojišťovny a svou osobní platbou za nemocniční služby, nejedná se však o regulační poplatek. Doba tří měsíců pro hospitalizaci na lůžkuLDN byla ministerstvem zdravotnictví doporučena z důvodu omezeného počtu takovýchto lůžek v okresech a potřeby zajistit zdravotní péči všem potřebným klientům.

V Dačicích je doporučená doba využívaná?

Vakciové společnosti Nemocnice Dačice je provozováno 56 lůžek LDN, při dodržení doporučené 3 měsíční hospitalizace je možno ročně poskytnou požadovanou péči 227 obyvatelům, avšak při čtyřměsíční hospitalizaci bude péče poskytnuta už jen 170 obyvatelům a při pětiměsíční péči pak už jen 136 obyvatelům ze 40 tisícové spádové oblasti. Přesto pokud přetrvává potřeba zdravotní péče pro nestabilizovaný zdravotní stav klienta, je poskytnuta hospitalizace v potřebné délce, kterou určí ošetřující lékař oddělení.

Ohodnoťte tento článek!