Den léčby toxikomana přijde na pětistovku

Přibližně na 215 tisíc korun za rok, respektive až 585 korun za den, přijde léčba člověka závislého na drogách. Pobyt ve státních zařízeních, psychiatrické léčebně či psychiatrickém oddělení v nemocnicích hradí zpravidla zdravotní pojišťovna. Průměrná léčba narkomana trvá podle údajů Meziresortní protidrogové komise 4 až 6 měsíců…

alkoholika zhruba 3 až 4.

Při hospitalizaci v nestátních zdravotnických zařízeních náklady stoupají už na 650 korun za den v závislosti na tom, v jaké výši obdrží terapeutické komunity státní dotace na provoz. Délka léčby u střednědobých programů činí 6 až 8 měsíců, u dlouhodobých 12 až 18 měsíců. Někteří narkomani, kteří prošli léčbou v psychiatrických léčebnách a necítí se na začlenění do běžné společnosti bez drog, pokračují v terapii ještě v komunitách.

Ambulantní odvykací léčba stojí ve srovnání s hospitalizací výrazně méně. K tzv. udržovací metadonové léčbě se uchylují toxikomani, kteří se pokoušeli abstinovat, ale nezvládli to. Náklady na jeden den s veškerým lékařským a sociálním servisem se pohybují ve výrazně nižších dimenzích, přibližně 126 korun. Suma za roční substituční léčbu se vyšplhá na pouhých 46 tisíc korun za rok. Podobné taxy si vyžádá ambulantní léčba v denních stacionářích, 115 korun za den a 42 tisíc za jeden rok.

Po léčbě následuje tzv. doléčování – postupné zapojení klienta do společnosti s podporou terapeutů, a to buď formou chráněného bydlení (asi 6 měsíců), nebo ambulantní (asi 1 až dva roky). Náklady za jeden den v chráněném bydlení přijdou na 74 korun, ambulantní doléčování stojí 55 korun. Doléčovací programy jsou v České republice většinou nestátní, například provoz jednoho podobného centra v Děčíně hradí tamní městský úřad. Doléčování závislých přitom zvyšuje podle zahraničních zkušeností úspěšnost terapie (tj. trvalá abstinence) až o 80 procent.

Práci kontaktních center a terénních programů (výměna injekčních stříkaček apod.) lze jen těžko vyčíslit v nákladech na jednoho klienta. Služba je poskytována anonymně, klient do centra dochází podle své vůle.

Pro srovnání – náklady průměrného uživatele drog, který denně spotřebuje půl až jeden gram heroinu, se za rok vyšplhají na půl miliónu až osm set tisíc korun ročně. Prostředky na nákup dávky si většinou takto závislí lidé pořizují krádežemi, loupežemi či prodejem drog. Ministerstvo spravedlnosti vynaloží na jednoho vězně 109 500 až 255 000 korun na celý kalendářní rok.

Hospodářské noviny, 14.6.2001

Ohodnoťte tento článek!