Den lékáren bude kvůli volbám o týden později

Tématem letošního ročníku je Ars pharmaceutika, neboli pohled na lékárníky jako na člověka tvořivého od historických počátků až po současnost. „O lékárnách a přípravě léčiv z minulých století vědí lidé z knih, ze současnosti však…

Liberec – V Den lékáren opět otevřou své dveře veřejnosti lékárny a to dvacátého června. Již čtvrtý ročník byl původně naplánován na třináctého června, ale kvůli parlamentním volbám byl přesunut o týden později.

Tématem letošního ročníku je Ars pharmaceutika, neboli pohled na lékárníky jako na člověka tvořivého od historických počátků až po současnost.

„O lékárnách a přípravě léčiv z minulých století vědí lidé z knih, ze současnosti však nevědí téměř nic. Chceme jim ukázat opomíjenou a neviditelnou část lékáren, kde se chystají individuálně připravovaná léčiva,“

sdělil prezident České lékárnické komory Jindřich Oswald.

Ke dni lékáren bude v distribuci opět speciální zpravodaj s názvem Bez receptu. Součástí časopisu bude i anketa, kterou uspořádala Česká lékárnická komora. Anketa je zaměřena na zkušenosti klientů se službami nabízenými v jednotlivých lékárnách. K odpovědi budou účastníci motivováni malým dárkem.

Některé lékárny nabízejí svým klientům speciální služby. Například v lékárně U Raka se budou moci zákazníci dozvědět něco o přípravě léčiv, a to ať z historie, tak ze současnosti.

„Připravujeme také pradenskou službu v oblasti kožních onemocnění. Konzultace zde bude poskytovat soukromá lékařka z polikliniky Andrea Šplechtová. Klienti si budou moci také nechat zdarma změřit tlak,“

blíže prozradil o plánovaných akcích vedoucí liberecké lékárny U Raka Pharm. Dr. Miroslav Zelenka.

Důraz bude také kladen na odbornost jednotlivých lékáren. Kromě profesionálních lékárníků provozují lékárny i zahraniční společnosti, kde spíše než lékárníci pracují obchodníci.

„Tento den by měl sloužit také k tomu, aby se veřejnosti připomělo, že lékárna musí být zdravotnické zařízení, ve kterém pracují skuteční odborníci,“

doplnil Zelenka.

V českých zemích se lékárníci objevují od desátého století hlavně v klášterech. Službu veřejnosti ve městech ale konali až od sklonku 13. století. Záznam o prvním pražském lékárníku Richardovi pochází z roku 1275.

LENKA MARKOVIČOVÁ, Liberecký den, 12.6.2002

Ohodnoťte tento článek!