Den otevřených dveří 1. LF UK již 7. ledna 2017

Vedení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) oznámilo termín dne otevřených dveří. Kromě informací o fakultě a průběhu přijímacího řízení, budou představeny obory, které lze v akademickém roce 2017/201/8 studovat.

„Posluchárny otvíráme již od 9.15. Po zahájení programu v 10.00 bude již přístup do poslucháren omezen,“ uvedla mluvčí 1. LF UK Marie Fialová.

Zájemce o studium všeobecného lékařství zve fakulta na prezentace od 10.00 do těchto poslucháren:

• Ústavu biochemie a experimentální onkologie, posluchárna Coriových, U Nemocnice 5, Praha 2
• Anatomický ústav, U Nemocnice 3, Praha 2

Zájemce o studium zubního lékařství, případně všeobecného lékařství zveme na prezentace od 10.00 do těchto poslucháren:

• zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2, přízemí – číslo dveří 2.111
• Stomatologická klinika, Kateřinská 32, Praha 2, přízemí – 2. patro – vlevo, číslo dveří 3.033
• Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Kateřinská 32, Praha 2, přízemí – vlevo, číslo dveří 1.089
• Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Kateřinská 32, Praha 2, přízemí – vlevo 2. patro – vpravo, číslo dveří 3.073

Zájemce o studium bakalářských oborů a navazujících magisterských oborů zveme na prezentaci od 10.00 do posluchárny:

• III. Interní klinika, U Nemocnice 1, Praha 2


Prodej modelových otázek od 9.00 do 13.00 hod. (platba pouze v hotovosti)

• pokladna děkanátu, Kateřinská 32, 1. patro, číslo dveří 2.079
• vestibul Anatomického ústavu, U Nemocnice 3, Praha 2

„Po skončení budou mít zájemci příležitost navštívit vybraná pracoviště 1. LF UK. Těšíme se na setkání s vámi,“ uzavřela mluvčí Fialová.

Ohodnoťte tento článek!