Děti nemohou platit za neschopnost vlád

Před ukvapeným rušením dětského oddělení městské nemocnice varoval na posledním zasedání kutnohorského zastupitelstva primář tohoto oddělení Robert Kestřánek. Ten v kutnohorské nemocnici působí sedmatřicet let, z toho čtyřiadvacet let jako primář dětského oddělení…

„Jistě pochopíte, že nebudu skákat nadšením z návrhu společnosti Mediterra na zrušení dětských oddělení v okrese Kutná Hora,“ zmínil primář Kestřánek.

Dětské lékařství podle něj stále zůstává základním lékařským oborem. Důležitá je hlavně prevence a léčba nemocí v dětském věku, aby se nepřenášely do věku dospělého.

Primář se pozastavil nad plánem zrušit dětské oddělení a zároveň zachovat porodnici s novorozeneckým oddělením. „Vydal jsem se za předsedou České pediatrické společnosti doktorem Hozou. Naprosto nedoporučuje, aby fungovala porodnice bez dětského oddělení,“ zdůraznil Kestřánek.

Upozornil také, že v současné době není žádná blízká nemocnice vyššího typu připravena převzít dětské pacienty z Kutné Hory. „Oslovil jsem svého kolegu v Kolíně, primáře Hrdličku. Ten mi sdělil, že kolínské oddělení je plně vytíženo, navíc nyní přebírají péči pro Nymbursko. V současné době nejsou schopni bez dalších kroků převzít péči o děti kutnohorského okresu,“ zmínil Kestřánek.

Radnice přitom původně počítala s překotným rušením dětského oddělení již k 1. červenci. Primář Kestřánek však varoval, že kolínská nemocnice nemůže malé pacienty z Kutné Hory přijmout bez rozšíření počtu lůžek a personálního posílení.

„Nelíbí se mi, že by neschopnost našich posledních vlád zajistit fungující systém financování zdravotnictví, měly odnést zrovna děti z kutnohorského regionu,“ uzavřel Kestřánek.

JITKA POKORNÁ, Kutnohorský deník

Ohodnoťte tento článek!