Děti zůstávají na lůžku většinou méně než pět dnů

„V nemocnici pracuje padesát šest lékařů s vysokoškolským vzděláním, dvě stě třicet šest sester a sto sedmdesát sedm ostatních pracovníků. Nejvíce lékařů, a to deset…

Kadaň – Kromě okresního města je další nemocnice s poliklinikou umístěna v Kadani. Její areál zaujímá rozlohu padesáti šesti tisíc metrů čtverečních, a to včetně parkových úprav. O současném stavu v nemocnici jsme hovořili s jejím ředitelem MUDr. Josefem Maškem.

O kolik pacientů se musí nemocnice starat a co vše zaštiťuje?

„V současnosti je základním a největším poskytovatelem zdravotnické péče ve spádové oblasti pro zhruba šedesát tisíc obyvatel. K dispozici máme kvalitní tým zdravotníků a zároveň také nadstandardní přístrojové vybavení. V posledním desetiletí jsme převzali péči o vejprtskou oblast v souvislosti s uzavřením tamní nemocnice a v některých činnostech také o Žatecko a Podbořansko. Zároveň ale došlo k restrukturalizaci lůžkového fondu.“

Kolika tedy nemocnice disponuje lůžky a jaká je průměrná doba hospitalizace?

„Dohromady máme k dispozici dvě stě třicet lůžek. Ta jsou rozdělena například mezi interní, dětské, chirurgické a gynekologicko porodnické oddělení. Třicet míst je pak v léčebně pro dlouhodobě nemocné (LDN). Co se týče doby hospitalizace, ta se pohybuje v průměru od 4,8 dne na gynekologicko porodnickém a dětském oddělení až po více než padesát jeden den v LDN.“

Jak je na tom Kadaň s personálním obsazením jednotlivých oborů?

„V nemocnici pracuje padesát šest lékařů s vysokoškolským vzděláním, dvě stě třicet šest sester a sto sedmdesát sedm ostatních pracovníků. Nejvíce lékařů, a to deset, je na chirurgickém oddělení, včetně ordinariátu urologie. Osm jich našlo uplatnění v rámci gynekologicko porodnického oddělení a sedm doktorů pracuje na interně.“

Kolik jste již vykonaly obvyklých operací v rámci chirurgických oborů?

„Samotná chirurgie měla na svém kontě osm set třicet dvě operace. Více než devět set sedmdesát úkonů pak připadá ortopedickému oddělení. V neposlední řadě lékaři realizovali přes šest set šedesát operací na gynekologii.“

Jakou má délku čekací doba na výkony spojené s pořadníkem?

„Jediná významná čekací doba je u ortopedických náhrad kolenních a kyčelních kloubů, ta se pohybuje v pořadníku okolo šesti měsíců. U ostatních plánovaných výkonů jsme schopní uspokojit naše pacienty většinou do sedmi až čtrnácti dnů.“

Jaká je situace v otázce porodnictví?

„Ročně evidujeme kolem osmi set porodů, přičemž padesát pět procent žen pochází z mimo naší spádové oblasti. Nabízíme všechny užívané metody porodu, výběr polohy, možnost přivést potomka na svět v Centru aktivního porodu, kde je možné rodit například na vaku nebo ve vodě. Přítomnost partnera i jiného rodinného příslušníka u porodu je bezplatná.

TOMÁŠ VOTAVA, Deník Chomutovska, 21.1.2002

Ohodnoťte tento článek!