Dětská psychiatrie je opomíjená, ale stále více žádaná

Titulní obrázek

Vývoj cen na lůžko v oblasti dětské psychiatrie bohužel zdaleka nekoresponduje s vývojem cen v ostatních oborech zdravotnictví. Prakticky žádný poskytovatel akutní lékařské péče dětské a dorostové psychiatrie na tomto provozu nevydělává. Jistě stejně je tomu také v Liberci…

V Česku na poli dětské a dorostové psychiatrie rozlišujeme dva základní druhy péče. Jednou je akutní, které se věnují celkem čtyři zařízení, kam patří i Liberec, a druhou je následná, které se věnují tři samostatné dětské psychiatrické léčebny a dětská oddělení velkých psychiatrických léčeben.

Přes skutečnost, že na celém území republiky jsou jen čtyři zařízení pro akutní péči, i v dalších zařízeních se dělá péče akutní, to i navzdory tomu , že nemají smlouvy s pojišťovnou. Čtyři místa akutní péče jsou na celou zemi absolutně nedostačující.

Tento problém je dlouhodobý a týká se celé republiky. Obor dětská a dorostová psychiatrie byl na okraji společenského i lékařského zájmu.

Vývoj cen na lůžko v oblasti dětské psychiatrie bohužel zdaleka nekoresponduje s vývojem cen v ostatních oborech zdravotnictví. Prakticky žádný poskytovatel akutní lékařské péče dětské a dorostové psychiatrie na tomto provozu nevydělává. Jistě stejně je tomu také v Liberci.

Lékařů, kteří mají specializaci v tomto oboru, je velice málo, ale tabulkové požadavky jsou v řádu několikanásobku o proti například pediatrii.

Získat lékaře, aby se specializoval v oboru dětské a dorostové psychiatrie je velice těžké. Je to úzce specializovaný a složitý obor. Zánik všech dětských psychiatrií v Ústeckém kraji již dost zkomplikoval situaci dětským pacientům v severních Čechách.

Dítěti, které například přežilo pokus o sebevraždu a bude se jednat o dítě ze severních Čech, se tak může lehce stát, že nejbližší volná léčebna bude tři sta kilometrů daleko. Častý kontakt s rodiči je pro takového pacienta velice důležitý a nezbytný.

Případný zánik liberecké dětské psychiatrie je krokem zpět a věřím, že zvládnou svůj problém ustát.

MUDr. Iva Hodková, ředitelka léčebny Opařany, Regionální deník

Dětská psychiatrie je opomíjená, ale stále více žádaná
Ohodnoťte tento článek!