Dětské oddělení na webu

„Webové stránky by měly sloužit především rodičům nemocných dětí, ale důležité informace zde mohou najít také praktičtí pediatři, dětské obvodní sestry…

Letos v lednu vznikla úplná verze webových stránek dětského lůžkového oddělení Nemocnice Pardubice. Na jejím zhotovení se několik měsíců podíleli lékaři, sestry i pedagogičtí pracovníci, tedy všichni, kteří se starají o nemocné děti.

Pardubice – O rozhovor, jenž by měl veřejnosti přiblížit význam a možnosti využití stránek, jsme požádali primáře dětského oddělení Vladimíra Němce.

Proč tyto internetové stránky vznikly?

„V posledních letech jsme si uvědomili, že mnohé potřebné informace o možnostech dětského oddělení se rodiče nedozvědí včas a nebo vůbec nikdy. A důvod? Na jejich předání v době, kdy je dítě vážně nemocné, už „není čas“ nebo dostatek pozornosti. Nyní mohou rodiče s možností přístupu k internetu získat bližší údaje o naší práci i o možnostech oddělení již předem.“

Komu mají sloužit?

„Webové stránky by měly sloužit především rodičům nemocných dětí, ale důležité informace zde mohou najít také praktičtí pediatři, dětské obvodní sestry. Některé uvedené skutečnosti mohou sloužit i lékařům lůžkových oddělení v celém Pardubickém kraji.“

Čeho se stránky budou týkat? Co si na nich můžeme přečíst?

„Na webových stránkách si může veřejnost přečíst některé základní údaje o personálním obsazení dětského oddělení, ale i statistické údaje o počtu hospitalizovaných dětí i matek. Uvedená čísla ve formě komentovaných grafů ukazují naši cestu jednoznačně podporovat hospitalizaci dítěte s jeho matkou. Dále se tu rodiče mohou seznámit s Chartou práv hospitalizovaného dítěte, získají informace, které budou potřebovat při pobytu svých dětí v nemocnici, i důležité zásady při návštěvách na dětském oddělení.“

Lze zde získat i odborné informace?

„Velká část stránek věnuje pozornost odborným ambulancím dětského oddělení, ve kterých je poskytována péče dětem, které trpí některými opakujícími se nebo méně často se vyskytujícími chorobami. Odborné ambulance zde prezentují, jakou problematikou se zabývají, kdy jsou ordinační hodiny a jak je možno se na vyšetření objednat v případě jeho doporučení obvodním dětským lékařem. Některé odborné ordinace zde mají zveřejněny i bližší údaje o nejčastějších nemocech nebo o možnostech jejich předcházení. Na stránce alergologické ambulance se můžete například dozvědět o tom, jak předcházet opakujícím se zánětům hrtanu, o tom, jak upravit domácí prostředí tak, aby bylo vhodné pro alergické dítě. U ambulance pro onemocnění ledvin a močových cest se lze dozvědět více o nočním pomočování, u ambulance pro onemocnění kloubů se zase seznámit s problematikou nadměrně volných kloubů.“

Najdou zde informace rovněž i zdravotníci?

„Některé informace budou sloužit jen odborné veřejnosti – pozvánky na plánované semináře, seznam přednášek a publikací lékařů a sester dětského oddělení. Na stránkách dětských sester se mohou dozvědět budoucí maminky, kdy se pořádají přednášky, které jim pomohou zodpovědět otázku „Jak zvládnu kojit své očekávané miminko?“ Učitelky Speciální mateřské a základní školy zde seznamují veřejnost s novou profesí herního specialisty.“

Jak je možno internetových stránek využívat?

„Stránek lze využít buď jen jako zdroj informací o naší práci, plánech a možnostech pomoci nemocným dětem, ale i při komunikaci k dalšímu získání potřebných znalostí, neboť jejich součástí jsou i e-mailové adresy všech pracovníků dětského oddělení. Tímto způsobem nabízíme rozšíření spektra pomoci nemocným dětem.“

Podle jakého klíče budou stránky aktualizovány?

„Domnívám se, že naše webové stránky se budou postupně vyvíjet i podle zájmu těch, kteří tyto stránky budou využívat. Možná, že se ukáže, že některé uvedené údaje nejsou potřebné, ale rodiče budou potřebovat jiné, které zde zatím chybí. Jejich aktualizace bude proto záviset i na spolupráci veřejnosti, ale pravděpodobně to bude tři až čtyřikrát ročně. A nejdůležitější informace nakonec: webovou stránku hledejme na adrese http://www.nem.pce.cz/detske.

JIŘINA MIKEŠOVÁ, Pardubické noviny, 2.2.2002

Ohodnoťte tento článek!